Harris Corporation Enhances Selenio™ Feature Set

www.amydv.gr

Harris Corporation Enhances Selenio™ Feature Set

April 24, 2012 Broadcast & Playout News Solutions 0

Η Harris Corporation παρουσίασε νέες δυνατότητες για την πλατφόρμα σύγκλισης των μέσων Selenio™ στην Έκθεση NAB 2012 ώστε να βοηθήσει τους broadcasters να μειώσουν την υποδομή και τα κόστη τους, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις τους.

Οι πελάτες σε όλον τον κόσμο επωφελούνται από την ευκολία χρήσης και την υψηλή πυκνότητα, από την ολοκληρωμένη και ευέλικτη σχεδίαση, με την ελευθερία της μείξης και του ταιριάσματος εφαρμογών σε μία πλατφόρμα. Η πλατφόρμα Selenio γνωρίζει ένα μοναδικό momentum με ισχυρές πωλήσεις, έναν μόλις χρόνο μετά το ντεμπούτο της.

Η Selenio, με τη μοναδική της υβριδική λύση digital baseband video επεξεργασίας, τη συμπίεση και τις IP δυνατότητες, δημιουργεί νέες πιθανότητες για τους broadcasters, τις εταιρείες νέων μέσων καθώς και για άλλους που αναζητούν την απλοποίηση και τον εκμοντερνισμό των υποδομών των επιχειρήσεων τους. Είναι σημαντική η επιρροή της σε όλον τον πλανήτη, με εγκαταστάσεις σε πελάτες όλων των περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των Zeonbud στην Ουκρανία, WJZY-TV της Capitol Broadcasting στις Η.Π.Α., NDTV στην Ινδία, Sky News Arabia στην Μέση Ανατολή, της Qingdao TV στην Κίνα, του AsiaSat στο Hong Kong και των Anhanguera Educacional και RBS στη Βραζιλία.

“Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Selenio σε έξι σταθμούς για over-the-air κωδικοποίηση σήματος, cross-conversion και αποστολή video εσωτερικά μεταξύ διαφόρων τοποθεσιών,” δήλωσε ο Brady Dreasler, director of television engineering, Quincy Broadcast, Print and Interactive.  “Η αποτελεσματικότητα ως προς την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση, το compact φυσικό μέγεθος, η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, η προσαρμοστικότητα σε πλήθος εφαρμογών και η redundancy την διακρίνουν από άλλα συστήματα της αγοράς. Είναι ο Ελβετικός σουγιάς που πραγματικά δουλεύει αποτελεσματικά.”

Ο Dreasler θα εγκαταστήσει έως το τέλους του χρόνου την πλατφόρμα Selenio και στους 14, συνολικά, σταθμούς, σημειώνοντας την ισχύ του διαμοιρασμού περιεχομένου μεταξύ των σταθμών του. “Αναπτύσσουμε αρκετό περιεχόμενο που ενισχύει τους σταθμούς μας στις κοντινές αγορές, το οποίο μοιραζόμαστε κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του Selenio,” δήλωσε ο ίδιος. “Είναι σαν να έχουμε ένα ακόμη ανταποκριτή σε κάθε τοποθεσία.”

Στις νέες δυνατότητες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται το Selenio MDX2 multiplexer module για τη μείωση της υποδομής του video headend των digital TV (DTV) broadcasters. Πρωτοστατώντας στη βιομηχανία, το MDX2 ενσωματώνει DVB-T2 gateway που μπορεί να συνδυάσει έως οκτώ physical layer pipes σε ένα stream εξόδου, επιτρέποντας τη διάθεση πολύ-επίπεδων ψηφιακών υπηρεσιών. Επίσης, το MDX2 ενσωματώνει single-network frequency adaptation για διανομή σήματος σε μεγάλα over-the-air DTV δίκτυα, δυνατότητα που θα φανεί χρήσιμη στα πρότυπα DVB-T/T2 και ISDB-Tb.

Harris Corporation (NYSE:HRS) showcased new features for its Selenio™ media convergence platform to help broadcasters reduce infrastructure and costs while strengthening operations at the 2012 NAB Show.

Customers worldwide benefit from its ease of use and high-density, integrated and flexible design — with the freedom to mix and match applications in a single platform.  Selenio is experiencing solid sales momentum one year after its debut. Selenio, with its unique hybrid of digital baseband video processing, compression and IP capabilities, creates new possibilities for broadcasters, new media companies and others seeking to simplify and modernize their facility operations.  Its impact crosses the globe with customer installations in all regions, including Zeonbud in the Ukraine, Capitol Broadcasting’s WJZY-TV in the U.S., NDTV in India, Sky News Arabia in the Middle East, Qingdao TV in China, AsiaSat in Hong Kong, and both Anhanguera Educacional and RBS in Brazil.

“We use Selenio across six stations for over-the-air signal encoding, cross-conversion and to send video internally between locations,” said Brady Dreasler, director of television engineering, Quincy Broadcast, Print and Interactive.  “The encoding and decoding efficiencies, compact physical size, low power consumption, versatility and redundancy set it apart from other systems on the market.  It’s the Swiss army knife that really works.”

 Dreasler will install Selenio across all 14 of his stations by year’s end, noting its power for sharing content between his stations.  “We develop a lot of content that applies to stations in nearby markets, which we share over Selenio,” he said.  “It’s like having another reporter.”

 New features introduced at NAB include the Selenio MDX2 multiplexer module to reduce video headend infrastructure for digital TV (DTV) broadcasters.  An industry first, the MDX2 has a built-in DVB-T2 gateway that can combine up to eight physical layer pipes  within a single output stream — enabling delivery of multiple tiers of digital services.  The MDX2 also features a built-in single-network frequency adaptation for signal distribution across large over-the-air DTV networks — ideal for DVB-T/T2 and ISDB-Tb standards.

Harris also introduce a new video expansion module to Selenio to integrate more functionality — eliminating the number of “downstream” devices in the facility infrastructure.  The expansion module adds real estate for device integration, supporting more applications within the Selenio frame.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »