Harris and PSCo Technical Distribution Join Forces

www.amydv.gr

Harris and PSCo Technical Distribution Join Forces

February 28, 2012 Digital Projections, Signage, DOOH, POS News Press Releases Solutions 0

Η Harris Broadcast Communications και η PSCo Technical Distribution, αντιπρόσωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαντικών προβολικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για τη διανομή και την ανάπτυξη της αγοράς Digital Out-Of-Home.

Η συμφωνία παρέχει στην PSCo Technical Distribution τα δικαιώματα διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο των λύσεων Digital Out-Of-Home (DOOH) της Harris μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της σε όλη την χώρα. Επιπροσθέτως, η PSCo Technical Distribution θα αναλάβει το πρόγραμμα ανάπτυξης της αγοράς για την προώθηση του ρόλου του τομέα digital signage σε σημαντικές κάθετες αγορές, όπως λιανική, μεταφορές, εταιρείες και ψυχαγωγία. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην στρατηγική της Harris για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς σε αυτούς τους σημαντικούς κάθετους τομείς.

“Η PSCo Technical Distribution φημίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προστιθέμενη αξία και την εξειδίκευση της στην AV display τεχνολογία, από video walls έως εφαρμογές μίας οθόνης, γεγονός που βοηθά στη δημιουργία υψηλού επιπέδου οπτικής εμπειρίας, δέσμευσης του πελάτη και μέγιστου αποτελέσματος,” δήλωσε η Denise MacDonell, general manager των λύσεων Digital Out-Of-Home στην Harris Broadcast Communications. “Επίσης, η εταιρεία προσφέρει πλήρη υποστήριξη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του συστήματος, από τις συμβουλές πριν την πώληση έως την παροχή υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας ότι είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία οποιουδήποτε project. Είμαστε σίγουροι ότι η αφοσίωση και οι δυνατότητες θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε την τεχνολογία Digital Out-Of-Home της Harris στις σημαντικές κάθετες αγορές που στοχεύουμε.”

Στην πλατφόρμα Digital Out-Of-Home της Harris περιλαμβάνονται το σύστημα digital signage InfoCaster™ και η business management εφαρμογή Punctuate™. Με αυτές τις λύσεις είναι εφικτή η εισαγωγή, ο προγραμματισμός και η διανομή του δυναμικά στοχευόμενου περιεχομένου. Οι χρήστες που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το περιεχόμενο για την επικερδή λειτουργία κλιμακωτών δικτύων video που εξασφαλίζουν καλύτερη επιχειρηματικότητα.

“Η Harris αξιοποιεί την αποδεδειγμένη της εμπειρία 100 ετών σε κρίσιμες broadcast εφαρμογές για τη σχεδίαση στιβαρών και κλιμακωτών λύσεων DOOH, οι οποίες συνδράμουν τους ιδιοκτήτες δικτύων digital signage στο να διαχειριστούν καλύτερα το περιεχόμενο τους, να αξιοποιήσουν καλύτερα τα περιουσιακά τους στοιχεία και να αναπτύξουν νέα streams εσόδων,” δήλωσε ο Paul O’Reilly, managing director της PSCo Technical Distribution. “Αυτή η συμφωνία είναι επικερδής και για τις δύο εταιρείες, καθώς η Harris μπορεί να αξιοποιήσει την τοπική επιχειρηματική εξειδίκευση της PSCo και την εμπειρία της στην αξιολόγηση συμπληρωματικών AV τεχνολογιών προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη στις στοχευόμενες αγορές. Αυτή η συνεργασία θα αξιοποιήσει ταχύτητα το δίκτυο αντιπροσώπων μας αναφορικά με τις νέες αναδυόμενες εφαρμογές για τα δίκτυα digital signage.”

Harris Broadcast Communications and PSCo Technical Distribution, a specialist UK-based distributor of advanced display products and services, today announced a Digital Out-Of-Home distribution and market development agreement.

The agreement provides PSCo Technical Distribution with UK distribution rights for Harris Digital Out-Of-Home (DOOH) solutions via its network of channel representatives throughout the country.   Additionally, PSCo Technical Distribution will undertake a market development programme to promote the role of digital signage in key vertical market sectors, such as retail, transport, corporate and leisure.  The agreement represents the latest development in Harris’ strategy to further market share in these important vertical sectors. 

 “PSCo Technical Distribution is well-recognized in the UK for its value-add AV display technology expertise, from video walls to single screen deployments and beyond, which help create visual excitement, customer engagement and maximum impact,” said Denise MacDonell, general manager, Harris Digital Out-Of-Home solutions, Harris Broadcast Communications.  “The company also offers full system lifecycle support, from pre-sales consultancy to ongoing service, ensuring it is able to maximize the efficiency and profitability of any project. We are confident in both their dedication and capabilities in helping us leverage Harris Digital Out-Of-Home into the key vertical markets we are targeting.”

Harris Digital Out-Of-Home — including the InfoCaster™ digital signage system and Punctuate™ business management application — enables the ingest, scheduling and distribution of dynamic, targeted content.  Users spanning many market sectors can leverage this content to operate profitable, scalable video networks that enable better business.

 “Harris has leveraged its 100 years of proven mission-critical broadcast expertise to design robust and scalable Harris DOOH solutions that help digital signage network owners manage content, better monetize assets and realize new revenue streams,” said Paul O’Reilly, managing director of PSCo Technical Distribution.  “This agreement is a win-win for both companies, as Harris can leverage PSCo’s local business expertise and experience in assessing complementary AV technologies to drive growth in its target markets. And, this collaboration will fast-track our channel representatives into new and emerging applications for digital signage networks.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »