AmyDV

Amy Digital Video

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την φόρμα αυτή - Do NOT Use this form! it will be treated as SPAM - Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο 'Contact us' στο κάτω μέρος της οθόνης

Davinci 16: πιο γρήγορο αν και γεμάτο νέα χαρακτηριστικά!

Facebooktwitterlinkedinmail

Ίσως ακούσατε ή είδατε ήδη το πολύ βολικό νέο τρόπο γρήγορου μοντάζ.  Το 16 έχει όμως πολλούς ακόμα άσσους στο μανίκι του, αναβαθμίστε οπωσδήποτε ή διαβάστε αναλυτικά πιο κάτω να πειστείτε.

DaVinci Resolve 16 features a revolutionary new cut page specifically designed for editors that need to work quickly and on tight deadlines! The new DaVinci Neural Engine uses machine learning to enable powerful new features such as facial recognition, speed warp and more. Adjustment clips let you apply effects and grades to clips on the timeline below, quick export can be used to upload projects to YouTube and Vimeo from anywhere in the application, and new GPU accelerated scopes provide more technical monitoring options than before. Plus, Fusion is dramatically faster and Fairlight adds immersive 3D audio. DaVinci Resolve 16 is a massive release with hundreds of features customers have asked for!

Introducing The Cut Page

Introducing the Cut Page!

Designed specifically for editors working on high end fast turn around work such as television commercials and even news cutting, the cut page is all about speed. It’s an alternate edit page with a streamlined interface and revolutionary new tools that will help you work faster than ever. The cut page lets you import, edit, trim, add transitions, titles, automatically match color, mix audio and more. Whether you’re delivering for broadcast or for YouTube, the cut page has everything you need to get the job done, all in one place. Plus, the regular edit page is still available so you can switch between edit and cut pages to change editing style right in the middle of a job.

Learn More >

New Editing Features

New Editing Featuresin DaVinci Resolve 16

DaVinci Resolve includes everything professional editors need to cut blockbuster films, television shows, and commercials. It’s perfect for both offline and online editing. The high performance playback engine makes editing and trimming incredibly fast, even for processor intensive formats such as H.264 and RAW.

Learn More >

New Fusion Features

New Fusion VFX Featuresin DaVinci Resolve 16

With over 250 built in tools, Fusion VFX’s advanced 3D compositing engine and node based workflow let you quickly connect effects and tools together in a flow chart style, making it easy to create cinematic feature film quality visual effects and broadcast motion graphics right inside of DaVinci Resolve!

Learn More >

New Color Features in DaVinci Resolve 16

New Color Featuresin DaVinci Resolve 16

DaVinci Resolve’s legendary color tools let you manipulate color in breathtaking ways to get results that are simply impossible on other systems. That’s why DaVinci Resolve has been used on more feature films and television shows than any other grading system! You get powerful primary and secondary tools, curves, tracking, stabilization and more!

Learn More >

Fairlight Audio

New Fairlight Featuresin DaVinci Resolve 16

With Fairlight in DaVinci Resolve, audio is no longer an afterthought in post production! You get a completely integrated and powerful digital audio workstation with full mixer, EQ and dynamics processing, sample level audio editing, ADR tools, sound library support, FairlightFX audio plugins and more!

Learn More >

Multi User Collaboration Image Third 1
Multi User Collaboration Image Third 2
Multi User Collaboration Image Third 3

New Collaboration Featuresin DaVinci Resolve 16

Featuring a universal timeline, powerful database driven design, bin and clip locking, built in chat, timeline comparison tools and more, DaVinci Resolve Studio is the world’s only post production solution that lets different artists all work together on the same project at the same time!

Learn More >

DaVinci Resolve Studio

Upgrade to DaVinci Resolve Studio for even more creative tools and options! You get a huge set of indispensable ResolveFX and FairlightFX plugins, along with support for 4K, 8K and higher resolution projects at frame rates up to 120 frames per second. You also get the new DaVinci Neural Engine which enables features such as facial recognition, speed warp retiming, automatic color balancing and automatic color matching. DaVinci Resolve Studio also adds film grain tools, advanced noise reduction, blur and mist effects, HDR grading, 10bit H.264 support, 3D immersive audio, stereoscopic 3D support, multi user collaboration tools and more!

DaVinci Neural Engine

DaVinci Neural Engine

The new DaVinci Neural Engine uses state of the art deep neural networks and learning, along with artificial intelligence to power new features such as speed warp motion estimation for retiming, super scale for up-scaling footage, auto color and color matching, facial recognition and more! The DaVinci Neural Engine is entirely cross-platform and uses the latest GPU innovations for AI and deep learning to provide unparalleled performance and quality. The DaVinci Neural Engine provides simple tools to solve complex, repetitive and time consuming problems. For example, it enables facial recognition to automatically sort and organize clips into bins based on people in the shot!

New Resolve FX Analog Damage

New Resolve FX Analog Damage

New Resolve FX Pencil Sketch

New Resolve FX Pencil Sketch

New and Improved ResolveFX

DaVinci Resolve Studio 16 features major improvements to existing ResolveFX, along with several new plugins that editors and colorists will love! You get new ResolveFX plugins for adding vignettes, drop shadows, removing objects, adding analog noise and damage, chromatic aberration, stylizing video and more! There are also improvements to the scanline, beauty, face refinement, blanking fill, warper, dead pixel fixer and colorspace transformation plugins. Plus, you can now view and edit ResolveFX keyframes from the timeline curve editor on the Edit page or from the keyframe panel on the Color page!

No Monthly Cloud Licensing

No Monthly Cloud Licensing

Unlike cloud based software, DaVinci Resolve Studio does not require a connection to the internet and there are no monthly subscription fees. DaVinci Resolve Studio is only $299, which is 50% less than the cost of popular cloud subscriptions. Plus, you get full nonlinear editing, advanced color correction, Fusion effects and motion graphics, and Fairlight professional audio tools, all included in the one easy to buy solution. It’s like getting 4 high end professional applications for the cost of one!

Legendary DaVinci Quality

Legendary DaVinci Quality

DaVinci Resolve’s Emmy™ award-winning image processing technology features deep 32-bit float processing combined with unique, patented YRGB color science that processes luminance independent of color. This allows you to adjust the luminance of video without rebalancing the color of your highlights, midtones, or shadows! The massive internal color space is perfect for the latest HDR and wide color gamut workflows.

Blackmagic RAW

Blackmagic RAW

Raw File

Blackmagic RAW is a new and modern codec that gives you stunning image quality and blazing fast performance in an intelligent new file format. Featuring advanced de-mosaic technology and a revolutionary intelligent design, Blackmagic RAW gives you both the quality and benefits of RAW with the speed, ease of use and file sizes of traditional video formats.

Blackmagic RAW is a hybrid codec with an intelligent design that moves part of the de-mosaic process into the camera where it can be hardware accelerated by the camera itself. This gives you incredibly efficient encoding and small file sizes. Blackmagic RAW files are much more than just a simple RAW container because they combine image data along with information about the unique characteristics of the camera’s sensor. This gives you much better image quality, even at high compression settings. Plus, you get total control over RAW settings such as ISO, white balance, exposure, contrast, saturation and custom color spaces. Blackmagic RAW also includes extensive metadata support including user customizable sidecar metadata files, plus GPU and CPU acceleration, new Blackmagic Design Generation 4 Color Science, different encoding options for constant quality or constant bitrate and more!

Raw Metadata
Raw Metadata Detail

With Blackmagic RAW you can shoot, edit and grade projects all from a single file format. Picture adjustments and settings that you make in the camera will come into DaVinci Resolve via metadata and are completely editable. You can even make changes to the RAW settings in DaVinci Resolve, open the files in other applications that support Blackmagic RAW and automatically see the settings. You get a consistent look and controls between software applications, even on different platforms. Blackmagic RAW is the world’s fastest and highest quality RAW format.

Learn more about Blackmagic RAW >

Hardware Control Panels

When you have a client looking over your shoulder you need to work fast. DaVinci Resolve control panels are designed to give you fluid, hands-on control over multiple parameters at the same time, allowing you to create looks that are simply impossible with a standard mouse! All controls are logically placed near your natural hand positions and are made out of the highest quality materials. You get smooth, high resolution weighted trackballs, along with precision engineered knobs and dials that feature the perfect amount of resistance so you can accurately adjust any setting. DaVinci Resolve control panels let you instinctively touch every part of the image!

Hardware Control Panels

Fairlight Professional Consoles

Fairlight mixing consoles provide high quality controls for nearly every parameter and feature in the software. Unique user interfaces and dynamic configuration changes provide fast to use buttons and controls that are optimized for the task at hand allowing you to work faster with Fairlight audio than any other tool in the world. With the modular design you can start with a larger console frame than you need and add more modules to meet the growing needs of your facility.

Channel Control

Dual function control knobs and buttons for each channel strip.

Chassis Bay

Modular cast steel chassis availablein 2, 3 and 5 bay configurations.

LCD Monitor

High resolution screen with HDMI and SDI inputs.

Channel Fader

Motorized fader panel with 12 channel strips and controls buttons.

Audio Editor

Hardware control panel for high speed audio editing.

Consoles Diagram
LCD Monitor

Fairlight Console LCD Monitor

High resolution screen with HDMI and SDI inputs for viewing channel controls, meters, video and more.

Channel Control

Fairlight Console Channel Control

8 dual function touch sensitive knobs and buttons for each of the 12 fader channel strips, giving you fingertip control of up to 192 parameters!

Channel Fader

Fairlight Console Channel Fader

Fader panel featuring 12 precision motorized faders with call, solo, mute, and automation controls, along with LED display for each channel’s status.

Audio Editor

Fairlight Console Audio Editor

Dedicated hardware control panel for high speed, precision audio editing that lets you work much faster than is possible with a traditional mouse.

fairlight 5fairlight 3fairlight 2
  • Fairlight Console 5 bay
  • Fairlight Console 3 bay
  • Fairlight Console 2 bay
icon-mac
icon-win
icon-linux

Mac, Windows and Linux

DaVinci Resolve runs on all major platforms so you can use it at home or in a post facility on a Mac, at a broadcast facility running Windows, or a VFX studio on Linux. This gives you the freedom to use the platform of your choice, making it easy to integrate with your existing systems and workflows. If you’re running Red Hat or CentOS Linux, you can even build your own workstation using low cost motherboards, extremely fast processors, massive amounts of RAM and up to 8 GPUs. Imagine building your own super computer for incredible real time performance!

Open and Compatible

With all of the different workflows and systems out there, you need a post production solution that’s compatible and open enough to handle anything! DaVinci Resolve has been designed to work with all major file formats, media types, and post production software. You can use XML, EDLs, or AAF to move projects between DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Avid Media Composer, and Premiere Pro. Deep integration with Fusion makes it easy to send shots out for VFX work, or you can roundtrip with software such as After Effects. For audio, projects can easily be moved between DaVinci Resolve and ProTools. When you’re on a tight deadline, you can count on DaVinci Resolve to “just work!”