Partnership agreement with Telemetrics Inc. to supply and support its effective products in Greece and Cyprus.

www.amydv.gr

Partnership agreement with Telemetrics Inc. to supply and support its effective products in Greece and Cyprus.

October 12, 2019 News Production, Post Production 0

[:el]Η AmyDV βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Telemetrics Inc. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διάθεση και υποστήριξη των λύσεων της γνωστής εταιρείας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά από την AmyDV.
Είτε πρόκειται για ένα μικρό studio που επιθυμεί τη δημιουργία πλάνων όπως εκείνα ενός “μεγάλου studio”, είτε πρόκειται για την κάλυψη των αναγκών αυτοματοποίησης με στόχο ένα ιδανικό αποτέλεσμα και τη μείωση των εξόδων, αλλά και τη μετάδοση ζωντανών αθλητικών γεγονότων όπου πάντα ψάχνουμε το πιο συναρπαστικό πλάνο, η Telemetrics έχει πάντοτε μία λύση για την εύκολη διαχείριση από έναν και μόνον άνθρωπο. Σε εκδηλώσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, δημοτικά συμβούλια, οι πολύπλοκες λειτουργίες και διαδικασίες πραγματοποιούνται με απλό και αξιόπιστο τρόπο, με χειρισμό εξ’ αποστάσεως. Στις εκπαιδευτικές εφαρμογές το ιδανικό πλάνο και η σωστή θέση της κάμερας κάνουν τη διαφορά, ενώ σε εφαρμογές ασφαλείας αυτές οι δύο παράμετροι έχουν ακόμα πιο κρίσιμη σημασία.
Ο κος. Δαυίδ Χαλκίδης, Επικεφαλής της AmyDV, δήλωσε σχετικά με αυτήν τη νέα συνεργασία: “Η συμφωνία για τη διάθεση και την υποστήριξη των προϊόντων της Telemetrics Inc..στη χώρα μας αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της AmyDV για τη συνεχή διεύρυνση του φάσματος των προσφερομένων λύσεων στους πελάτες της μέσω δυναμικών συνεργασιών με αναγνωρισμένους παγκοσμίως Οίκους κατασκευής εξοπλισμού αποδεδειγμένης λειτουργικότητας και αξιοπιστίας. Οι λύσεις της Telemetrics εφαρμόζονται σε όλον τον κόσμο, σε διάφορες εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα με σπουδαία μείωση του κόστους παραγωγής.” Ο κος Χαλκίδης ανέφερε: “Η AmyDV διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και την απαραίτητη εμπειρία για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών των ζωντανών μεταδόσεων και παραγωγών, γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση τόσο για τις μικρού προϋπολογισμού παραγωγές, όσο και για τις μεγαλύτερες, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας ή των αυστηρών παραμέτρων υλοποίησης τους. Η αξιοποίηση των πρωτοποριακών προϊόντων της Telemetrics και ο συνδυασμός τους με τις καινοτόμες λύσεις άλλων κατασκευαστών που διαθέτουμε στη Βιομηχανία των Μέσων και της Ψυχαγωγίας εγγυάται την επίτευξη των στόχων κάθε παραγωγής και θα χαρούμε να συνεργαστούμε με όσους κοιτούν να αναπτύξουν νέους λειτουργικούς χώρους παραγωγής.”
Λίγα λόγια για την Telemetrics
H Telemetrics Inc..ιδρύθηκε το 1973 και έφερε την επανάσταση στον έλεγχο τηλεοπτικής κάμερας με την ανάπτυξη του triax. Συνεχίζει να πρωτοπορεί σε αυτά τα συστήματα για Studio, Δικαστήρια, Στρατιωτικές και Εκπαιδευτικές εφαρμογές. H εταιρεία ξεκίνησε να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να υποστηρίζει τα δικά της ρομποτικά συστήματα καμερών το 1979 και τις μονάδες οροφής και δαπέδου το 1981. Σήμερα, η Telemetrics προσφέρει το Robotic Roving Pedestal OmniGlide™, τη συνεχώς διευρυνόμενη πλατφόρμα control panels RCCP, τη σειρά pan/tilt κεφαλών S5, την οικογένεια motorized columns Televator™, αλλά και τα συστήματα camera tracking TeleGlide™ σε διαμορφώσεις δαπέδου, τοίχου ή οροφής. Όραμα και δέσμευση της Telemetrics αποτελεί η κατασκευή του πιο αξιόπιστου εξοπλισμού στον κόσμο. Κάθε studio και κάθε πελάτης μπορεί να εμπιστεύεται τις λύσεις της που αποδεδειγμένα είναι σε θέση να λειτουργούν όχι για κάποια χρόνια, αλλά για δεκαετίες.[:en]AmyDV is pleased to announce the launch of its partnership with Telemetrics Inc. The agreement includes the provision and support of Telemetrics well-known solutions in the Greek and Cyprus market from AmyDV.
Whether it is a small studio that wants to create plans like those of a “big studio”, or it is to meet the needs of automation to achieve an ideal result and reduce costs, but also to broadcast live sports events where we are always looking for the most An exciting plan, Telemetrics always has a one-man solution for easy management. At events, speeches, presentations, city councils, complex functions and processes are carried out in a simple and reliable way, with remote control. In educational applications, the ideal layout and proper positioning of the camera make the difference, whereas in security applications these two parameters are even more critical.
Mr. David Chalkidis, Head of AmyDV, said for this new partnership: “The agreement to supply and support Telemetrics Inc.’s products in our country reflects AmyDV’s commitment to continuously expanding the range of solutions offered to customers through dynamic partnerships with world-renowned manufacturers of proven functionality and reliability equipment. Telemetrics solutions are implemented around the world in a variety of installations, ensuring a perfect result with a significant reduction in production costs. “Mr. Chalkidis said:” AmyDV has the necessary know-how and experience to handle difficult conditions of live broadcasting and production, so we are ready to offer the best possible solution for both small-budget productions and larger ones, regardless of the complexity or their strict implementation parameters. Taking advantage of Telemetrics’ innovative products and combining them with the innovative solutions of other manufacturers we have in the Media and Entertainment industry guarantee the achievement of every production goal and we will be happy to work with those looking to develop new functionality. ”
About Telemetrics
Founded in 1973, Telemetrics revolutionized television camera control with the development of triax and continues to be a pioneer of innovative camera control systems used in the Studio, Legislative, Military, and Education markets. The company began designing, manufacturing and supporting its own camera robotics systems in 1979, and ceiling and floor camera track systems in 1981. Today, Telemetrics offers the OmniGlide™ Robotic Roving Pedestal, the ever-expanding RCCP platform of control panels, the S5 line of pan/tilt heads, the Televator™ family of motorized columns, and TeleGlide™ camera track systems in floor, wall and ceiling mounted configurations. Telemetrics is committed to making the most reliable, durable, and dependable television broadcast robotics ecosystem in the world…products that can be built on for decades, not just years.[:]

 

Translate »