Ροές μετάδοσης της ΕΡΤ στο internet

www.amydv.gr

Ροές μετάδοσης της ΕΡΤ στο internet

July 5, 2011 Broadcast & Playout Design Installation News Project Managment Services Support Services Εργα AmyDV. 0

Η AmyDV σχεδίασε και εγκατέστησε το σύστημα μετάδοσης ροών στο internet των προγραμμάτων της ΕΡΤ. Το σύστημα, περιλαμβάνει τις μονάδες streaming της Digital Rapids ,τον έλεγχο των ροών καθώς και της ασφάλειας μετάβασης σε παράλληλη ροή σε περίπτωση αστοχίας μιάς εξ αυτών.

Είμαστε στην διάθεσή σας , για να σχεδιάσουμε και ολοκληρώσουμε παρόμοιες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »