Presentation of Telestream Wirecast

www.amydv.gr

Presentation of Telestream Wirecast

January 11, 2011 News Reviews 0

 To Wirecast της Telestream είναι ένα οικονομικό και εύχρηστο λογισμικό παραγωγής live streaming για Mac και Windows που προσφέρει ευελιξία, φορητότητα μεγάλη αξία παραγωγής και την δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης στο internet ή αποθήκευσης σε δίσκο.

Εφαρμογές, αγορές και χρήστες: 

Το Wirecast ταιριάζει απόλυτα για χρήση είτε από αρχάριους είτε από video experts:
Prosumers, consumers και bloggers για να μοιράζονται ζωντανά γεγονότα όπως shows, γάμους, συγκεντρώσεις, και 24/7 εμπειρίες (πχ Reality experiences).
Εκπαιδευτές για να μοιράζονται ζωντανά ή on-demand διαλέξεις ή πειράματα.
Οργανισμούς που επιθυμούν να μεταδίδουν συνελεύσεις και εκδηλώσεις στα μέλη.
Επιχειρήσεις για επικοινωνίες με πελάτες, υπαλλήλους, δημοσιογράφους και μετόχους.
Εκκλησιαστικούς φορείς για την δημιουργία περιεχομένου ή για την ζωντανή μετάδοση.
Κυβερνητικούς φορείς για την μετάδοση δημοτικών συμβουλίων, μετάδοση προγραμμάτων κα.
Παραγωγούς εκδηλώσεων για την μετάδοση ζωντανά αθλητικών, ειδησεογραφικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Βασικοί  λόγοι για να αγοράσετε: προβλήματα που λύνονται, επιχειρηματικές ανάγκες και ευκαιρίες που καλύπτονται.

Θέλετε να μεταδώσετε ζωντανά μια  επαγγελματική παραγωγή σε οικονομική τιμή?
Βασικά πλεονεκτήματα  

Εύκολο στην χρήση – από έναν αρχάριο, επαγγελματία του marketing ή παραγωγό περιεχομένου internet.
Φορητό – φορτώστε το σε ένα laptop και πάρτε το οπουδήποτε.
Ευέλικτο, αναβαθμίσιμο υλισμικό, επιτρέπει γρήγορη και εύκολη προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων και λειτουργιών.
Ευνόητο και ολοκληρωμένο με υπηρεσίες live streaming & CDNs επιτρέπει γρήγορη και εύκολη υλοποίηση σε ολόκληρο τον κόσμο!
Ιδανικό για live web μεταδόσεις: ψυχαγωγικών, αθλητικών, επιχειρηματικών & δημοτικών εκδηλώσεων.
Μία οικονομική εναλλακτική στα ακριβά συστήματα διακριτών εξοπλισμών.

 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Full scale video παραγωγής studio για το desktop ή τον laptop υπολογιστή σας.
Ψηφιοποιήστε live video από πολλαπλές κάμερες & ελέγξτε τις εναλλαγές αναμεσά τους.
Εισάγετε προ-ψηφιοποιημένα video, audio, graphics και slides.
Κάντε Picture in picture – επιτρέποντας στους θεατές να δουν πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα, περιλαμβανομένου του παρουσιαστή.  
Κάντε Chroma Key, 3D graphics & transitions – επιτρέπει δημιουργία επαγγελματικής ποιότητας webcasts.
Κάντε Stream live και /ή ψηφιοποιήστε στον σκληρό δίσκο για on-demand παρακολούθηση.
Ψηφιοποιήστε σε διαδεδομένα streaming formats (Flash, Windows Media & QuickTime).
Ταυτόχρονη ψηφιοποίηση σε πολλαπλά bit rates – για ποικιλία ποιοτικών επιλογών.

Wirecast 4 – νέα χαρακτηριστικά:

Νέο περιβάλλον εργασίας με εμπλουτισμένο shot editor, οριζόμενα layers και editor ρύθμισης πηγών – που το κάνουν ακόμα ευκολότερο στην λειτουργία.        
Νέα ενσωματωμένη υποστήριξη για Blackmagic κάρτες (Intensity Pro, Decklink SDI και Decklink Duo).
Ενσωματωμένη υποστήριξη νέων υπηρεσιών όπως Brightcove και Sermon.net.
Νέο εργαλείο παραγωγής, περιλαμβανομένων ανανεωμένων προτύπων τίτλων (lower thirds) χρήσιμα για επιχειρήσεις, ειδήσεις, εκπαίδευση κ.α.
Βελτιωμένη κωδίκευση Flash: Main Concept H.264 και On2 (VP6).

Wirecast is cost effective, easy-to-use live streaming production software for Mac and Windows that offers flexibility, portability, high production value, and the ability to stream live or record to disk.

 Target markets, applications, and end users:

Wirecast fits the needs of novices to video experts

                Prosumers, consumers and bloggers to share live events such as internet shows, weddings, reunions, and 24/7 reality experiences
                Educators to share live or on-demand lectures and life sciences
                Organizations wanting to broadcast meetings and events to members
                Corporations for communications with customers, employees, press and shareholders
                Houses of Worship to create live and on-demand videos of services for remote sharing
                Government agencies to broadcast town hall meetings, press events, etc.
                Event broadcasters to broadcast live sports, news and entertainment

 Top Reasons to buy: problems solved, business need, opportunities

 Want to stream live, with a professional-looking production, at an affordable price

Key Product Benefits

                Easy for anyone to use – a novice, corporate communicator or streaming media producer
                Portable – load on a laptop and take it anywhere
                Flexible, upgradeable software, enables fast, easy addition of new formats and features
                Intuitive and fully-integrated with live streaming services & CDNs enables quick, easy live streaming to audiences located anywhere in the world
                Ideal for live web broadcasts: entertainment, sports, business & community events
                An affordable alternative to costly of hardware broadcasting solutions

 Key Product Features

                Full scale video production studio for your desktop or laptop computer
                Capture live video from multiple cameras & control switching between cameras
                Import pre-recorded video, audio, graphics and slides
                Picture in picture – enables viewers to see multiple sources, including the presenter/host
                Chroma Key, 3D graphics & transitions – enable creation of professional quality webcasts
                Stream live and/or record to disk for on-demand viewing
                Encode to popular streaming formats (Flash, Windows Media & QuickTime)
                Simultaneous encoding to multiple bit rates – for a variety of quality choices

Wirecast 4 – new features:

                New intuitive user interface with enhanced shot editor, user definable layers and source-settings editor – that make it even easier to use
                New, integrated source support for Blackmagic capture cards (Intensity Pro, Decklink SDI and Decklink Duo)
                New destinations for Brightcove, an online video platform, and Sermon.net, a major sermon network and online library
                New production tools, include refreshed title templates (lower thirds) useful for enterprise, news, education and faith
                Improved Flash encoding: Main Concept H.264 and On2 (VP6)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »