AmyDV

Amy Digital Video

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την φόρμα αυτή - Do NOT Use this form! it will be treated as SPAM - Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο 'Contact us' στο κάτω μέρος της οθόνης

FAB; Νέα προιόντα και δυνατότητες υποτιτλισμού στην @IBC2018

fab-banner-ibc-980
Facebooktwitterlinkedinmail

Ελάτε στην IBC2018 για να γνωρίσετε τις νέες δυνατότητες των λύσεων υποτιτλισμού της κορυφαίας εταιρίας του χώρου F.A.B με την AmyDV.

Για τον κατάλογο των εταιριών και περιπτέρων επισκευτείτε την σελίδα http://www.amydv.gr/el/ibc/

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2018

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FAB

 • Εξοικονομήστε έως και το 70% του χρόνου για την προετοιμασία υποτίτλων με μεταγραφή βασισμένη σε σύννεφο, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού κώδικα για την προετοιμασία υποτίτλων σε 100+ γλώσσες
 • Εισαγωγή ανοιχτών υποτίτλων σε αρχεία MP4 / MOV / TS o RESTful API για λειτουργία αυτοματισμού και φύλαξης πακέτων o Εύκολη τοποθέτηση και ευθυγράμμιση υποτίτλων για ζωντανούς υπότιτλους o Live Subtitling για YouTube Live Events, αποκωδικοποιητή ελέγχου Teletext o Εξόρυξη υποτίτλων teletext από αρχεία βίντεο

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FAB BCAST/XCD

o Πρωτόκολλο TCP Live EBU-TT για υποτιτλισμό ζωντανής ροής μέσω διαδικτύου o Πύλη ζωντανού υποτίτλου βασισμένη σε IP, Ενσωματωμένη Web Interface

Διασύνδεση FAB DVB INTERFACE

 • Ενσωματωμένη διαδικτυακή διασύνδεση
 • Εισαγωγή τηλεειδίων σε 3G SDI 1080p50 με κάρτα FAB FT-HT 12 PCIe
 • Μετατροπέας FAB MEDIA
  • Μετατρέπει αρχεία βίντεο πολλών τύπων σε αρχεία MP4 / MOV χαμηλού εύρους ζώνης
 • FAB SUBTITLE DATABASE
  • Εισαγωγή και εξαγωγή για αυτόματη ροή εργασιών

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FAB

SUBSTITUTE FAB.Σώστε το 70% του χρόνου για την προετοιμασία των υπότιτλων με μεταγραφή βασισμένη σε σύννεφο, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού κώδικα για την προετοιμασία υποτίτλων σε 100 γλώσσεςR

Ο FAB Subtitler PRO / LIVE / MPEG υποστηρίζει πλέον τη χρήση διάφορων κινητών μηχανισμών αναγνώρισης ομιλίας που βασίζονται σε σύννεφο (Microsoft Video Indexer, Google Cloud Recognition, Speechmatics, ZoomMedia). Ο FAB Subtitler μεταφέρει αρχεία βίντεο (μόνο ο ήχος μπορεί να μεταφερθεί) στο νέφος και η πρόοδος της μεταφοράς και η ανάλυση μπορεί να παρακολουθείται. Υποστήριξη FAB υποστηρίζει:

 • Αυτόματη μετατροπή αντιγράφου του προφορικού ήχου με timecode σε υπότιτλους.
 • Προαιρετική αυτόματη αντιστοίχιση χρωμάτων σε αναγνωρισμένα ηχεία.
 • Πλοήγηση σε αναγνωρισμένες αλλαγές σκηνών.
 • Η Google υποστηρίζει πάνω από 100 γλώσσες και άλλες υπηρεσίες cloud υποστηρίζουν πολλές γλώσσες επίσης.

Η ποιότητα του αναγνωρισμένου κειμένου δεν είναι τέλεια και απαιτεί ορισμένες χειροκίνητες διορθώσεις στον FAB Subtitler. Η προετοιμασία των υποτίτλων ενδέχεται να απαιτεί έως και 70% λιγότερο χρόνο, επειδή οι χρόνοι είναι γενικά ήδη σωστοί.

Λεπτομέρειες διατίθενται εδώ: https://www.fab-online.com/kb/sup/fabsubtitler/transcription.html

div

Εισαγωγή ανοικτών υπότιτλων σε αρχεία MP4 / MOV

FAB Subtitler MPEG υποστηρίζει την εισαγωγή ανοιχτών υποτίτλων απευθείας στα αρχεία MP4 / MOV / TS που χρησιμοποιούν τον κωδικοποιητή βίντεο MPEG1 / MPEG2 / H.264.

RESTful API για λειτουργία αυτοματισμού και παρακολούθησης

Το FAB Subtitler PRO / LIVE / MPEG υποστηρίζει μια διεπαφή REST για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της αυτοματοποίησης της εισαγωγής υπότιτλων σε αρχεία βίντεο, την εξαγωγή από αρχεία βίντεο και τη μετατροπή σε διαφορετικές μορφές υπότιτλων. Οι παρακάτω λειτουργίες αυτοματισμού είναι διαθέσιμες:

– Τα αρχεία εντολών XML που περιέχουν τις οδηγίες για εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες μπορούν να παρασχεθούν στον FAB Subtitler. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποθήκευση αρχείων στο φάκελο αρχείων εντολών XML που παρακολουθείται από τον FAB Subtitler. Εναλλακτικά, η XML μπορεί να παρασχεθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο HTTP POST του API RESTful Webservice API, η οποία επίσης επιτρέπει τη χρήση του HTTP GET για να διαβάσει την κατάσταση της αυτόματης λειτουργίας. – Απλή λειτουργία φύλαξης φύλλων. Ο FAB Subtitler μπορεί να παρακολουθεί πολλαπλούς φακέλους παρακολούθησης. Κάθε φύλλο ρολογιού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί μια διαφορετική ενέργεια στα αρχεία που αντιγράφονται στον φάκελο παρακολούθησης. Ένας φάκελος ρολογιών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή υπότιτλων από αρχεία MXF. Ένας άλλος φάκελος παρακολούθησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ενός αρχείου υπότιτλων σε διαφορετική μορφή και πάλι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας διαφορετικός φάκελος ρολογιών για την εισαγωγή των υπότιτλων σε ένα αρχείο MXF. Ο τρόπος λειτουργίας του φύλλου παρακολούθησης επιτρέπει την εύκολη αυτοματοποίηση των εργασιών χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού, επειδή η ρυθμισμένη εργασία εκτελείται αυτόματα όταν αντιγράφεται ένα αρχείο στον φυλλομετρητή.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FAB

Εύκολη τοποθέτηση και ευθυγράμμιση υπότιτλων για ζωντανούς υπότιτλους

Ο FAB Subtitler LIVE περιλαμβάνει τώρα δύο διαφορετικές λειτουργίες για την τοποθέτηση ζωντανών υπότιτλων.

 1. Τώρα είναι δυνατόν να ορίσουμε την οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση των υποτίτλων για τα κείμενα από την αναγνώριση ομιλίας. Τα κουμπιά που απομένουν στον επεξεργαστή διεπαφής ομιλίας είναι ισοδύναμα με τα κουμπιά οριζόντιας / κατακόρυφης ευθυγράμμισης της κορδέλας στο “Home / Format”. Αυτή η τοποθέτηση δεν επηρεάζει τους υπότιτλους που αποστέλλονται από τη λίστα υποτίτλων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Εισαγωγή και Διαγραφή.
 2. Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη Κορδέλα στο “News / Position override” αλλάζουν τη θέση όλων των μεταδιδόμενων υπότιτλων, ακόμη και εκείνων που έχουν μεταδοθεί και εξακολουθούν να είναι ορατά στον δέκτη. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται έτσι ώστε η θέση ενός συγκεκριμένου υπότιτλου να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα, π.χ. εάν υπάρχει ήδη κείμενο στο βίντεο το οποίο δεν καλύπτεται από τον υπότιτλο. Αυτή η νέα λειτουργία καθιστά εξαιρετικά εύκολη την μετακίνηση ενός υποτίτλου μακριά από το κείμενο του βίντεο.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FAB

Τηλεχειριστήριο αποκωδικοποιητή

Το παράθυρο αποκωδικοποιητή τηλεειδοποίησης στο FAB Subtitler μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση αποκωδικοποιημένων σελίδων teletext. Το Teletext μπορεί να ληφθεί από HD / SD-SDI και από TS / IP που λαμβάνεται μέσω UDP ή HTTP. Εμφανίζονται τα μπιτ κεφαλής τηλεειδοποίησης και μπορούν να καταγραφούν περιστασιακά σφάλματα λήψης αποθηκεύοντας κάθε αλλαγή μιας σελίδας teletext.

Υποτιτλισμός ζωντανών για το YouTube Live Events

Η μετάδοση ζωντανών υποτίτλων μέσω HTTP για ζωντανά συμβάντα YouTube υλοποιείται. Συνεπώς, μπορούν να παρέχονται ζωντανοί υπότιτλοι για οποιαδήποτε ζωντανή ροή YouTube.

Εξαγωγή υποτίτλων teletext από αρχεία βίντεο

Ο FAB Subtitler PRO / LIVE / MPEG μπορεί να αποσπάσει υπότιτλους teletext από αρχεία βίντεο TS. Το FAB Subtitler MPEG Edition μπορεί επίσης να αποσπάσει υπότιτλους teletext από αρχεία MXF. Κατά την εξόρυξη, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για τις σελίδες και τις γλώσσες teletext που ανιχνεύθηκαν και για τον αριθμό των υποτίτλων που αποκωδικοποιήθηκαν. Αφού εξαχθούν οι υπότιτλοι, ανοίγουν στον επεξεργαστή και μπορούν να εξαχθούν σε οποιαδήποτε μορφή υπότιτλων που υποστηρίζεται από τον FAB Subtitler.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FAB BCAST/XCD

Πρωτόκολλο EBU-TT Live για υποτιτλισμό ζωντανής ροής μέσω διαδικτύου

Ο υποτομέας FAB BCAST / XCD μπορεί να μεταδίδει υπότιτλους χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο EBU-TT Live TCP ως οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα φορμά χρόνου κειμένου (δηλαδή EBU-TT) σε έναν κωδικοποιητή ζωντανής ροής. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την παροχή υπότιτλων για ζωντανή ροή μέσω του Διαδικτύου.

Πύλη ζωντανού υποτίτλου με βάση IP

Η ακόλουθη λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη στο FAB Subtitler BCAST / XCD που επιτρέπει σε εξωτερικές εταιρείες να παρέχουν ζωντανούς υπότιτλους για απομακρυσμένους τηλεοπτικούς σταθμούς:

 • Λαμβάνει ζωντανή IPTV μέσω UDP από τον τηλεοπτικό σταθμό και παρέχει ζωντανή IPTV σε πολλούς σταθμούς εργασίας FAB Subtitler LIVE χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την πολυεκπομπή.
 • Λαμβάνει ζωντανούς υπότιτλους πάνω από το TCP από πολλούς σταθμούς εργασίας FAB Subtitler LIVE και τους στέλνει μέσω TCP στον τηλεοπτικό σταθμό σε εισαγωγείς teletext, συστήματα μετάδοσης DVB και κωδικοποιητές ζωντανής ροής. – Εξοικονόμηση αρχείου υπότιτλων STL και XML με χρονικά αρχεία κειμένου για κάθε μεταδιδόμενο πρόγραμμα με υπότιτλους.

Ενσωματωμένη διαδικτυακή διασύνδεση

Η εσωτερική κατάσταση του FAB Subtitler BCAST / XCD μπορεί να ληφθεί μέσω της διεπαφής ιστού στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

http://ipaddress:port/status

Διασύνδεση FAB DVB

Ενσωματωμένη διαδικτυακή διασύνδεση

Η εσωτερική κατάσταση του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διεπαφής ιστού. Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα PID, bitrates, κατάσταση σήματος SDI και άλλα χρησιμοποιώντας: http://ipaddress:port/status

Τοποθέτηση Teletext σε 3G SDI 1080p50 με κάρτα FAB FT-HT 12 PCIe

Η εισαγωγή τηλεtext στο SDI υποστηρίζει HD 1080p50 (3G-a). FAB PCIe κάρτα FT-HT 12 πρόγραμμα οδήγησης 2.10.740 ή υψηλότερη και firmware 1.24 ή υψηλότερη απαιτείται.

FAB SUBTITLE DATABASE

Εισαγωγή και εξαγωγή για αυτόματη ροή εργασιών

Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής:

o Εισαγωγή λίστας αναπαραγωγής για συγχρονισμό με το σύστημα προγραμματισμού / προγραμματισμού / κυκλοφορίας τηλεόρασης o Εξαγωγή αρχείων υποτίτλων σε FAB Subtitle BCAST / XCD για μετάδοση υποτίτλων o Εξαγωγή αρχείων υπότιτλων σε βιβλιοθήκη βίντεο στο διαδίκτυο

Η βάση δεδομένων υποτίτλων FAB υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείων λίστας αναπαραγωγής με ρολόι. Χρησιμοποιώντας μοναδικά αναγνωριστικά, η λίστα αναπαραγωγής για την ίδια ημερομηνία μπορεί να εισαχθεί πολλές φορές και επομένως η βάση δεδομένων θα περιέχει πάντα έναν καθρέφτη του προγράμματος τηλεόρασης για όλα τα προγράμματα με υπότιτλους.

Η ροή εργασίας που χρησιμοποιείται με τη βάση δεδομένων υποτίτλων FAB εξασφαλίζει ότι τα αρχεία υποτίτλων για όλα τα προγράμματα με υποτίτλους είναι πάντα παρόντα στη βάση δεδομένων, επειδή διαφορετικά τα αρχεία υποτίτλων δεν θα μεταδοθούν.

Είναι διαθέσιμη μια νέα λειτουργία περιοδικών εξαγωγών αρχείων υποτίτλων, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή αρχείων υποτίτλων χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο ενός καθορισμένου πεδίου βάσης δεδομένων (γενικά ενός αναγνωριστικού προγράμματος) στο όνομα αρχείου υποτίτλων. Αυτά τα αρχεία υποτίτλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βιβλιοθήκη βίντεο στο διαδίκτυο.

FAB ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Η σελίδα τεχνικής βάσης γνώσεων της FAB είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της FAB. Αυτό επιτρέπει ευκολότερη και ταχύτερη υποστήριξη της αυτοεξυπηρέτησης. Το περιεχόμενο της βάσης γνώσεων ενημερώνεται συνεχώς και πρόσφατα έχει ενσωματωθεί και μια δυνατότητα αναζήτησης: http://www.fabonline.com/kb/sup/start.html

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ FAB

Υποκατηγορία FAB
 • Η έκδοση FAB Subtitler 9 δημοσιεύθηκε.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για την εισαγωγή ανοικτών υποτίτλων σε διάφορα αρχεία βίντεο: MP4, MOV, TS, AVI, DV
 • Η μεταγραφή αρχείων βίντεο από υπηρεσίες cloud (Microsoft VI, Google Cloud, Speechmatics, ZoomMedia) υποστηρίζεται απευθείας στο GUI του FAB Subtitler PRO / LIVE / MPEG.
 • Ο ορθογραφικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση ανοιγμένων αρχείων .json με κείμενο αναγνωρισμένο από αναγνώστες ομιλίας σύννεφων.
 • Μόνο το τμήμα ήχου μπορεί να μεταφορτωθεί στις υπηρεσίες μεταγραφής για να μειώσει το κόστος ή να βεβαιωθεί ότι το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία cloud.
 • Ενώ καταγράφεται ένα ζωντανό βίντεο, μπορεί επίσης να ανοίξει και να αναπαραχθεί απευθείας.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο με συνοδευτικά αρχεία ήχου, εάν διαθέτουμε αρχείο file.m2v (μόνο για βίντεο) και file.wav (μόνο για ήχο), θα αναπαράγεται σαν να ήταν ένα αρχείο.
 • Βελτιωμένη υποστήριξη για τη χρήση αρχείων βίντεο με framerates διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή.
 • Προστέθηκε η προβολή του framerate κατά την επιλογή ενός χρονικού κώδικα.
 • Το ακουστικό βήμα ρυθμίζεται κατά την αναπαραγωγή ήχου με διπλή ή μισή ταχύτητα έτσι ώστε να ακούγεται φυσικό, μόνο ταχύτερη / πιο αργή.
 • Βελτιωμένες λειτουργίες αυτόματου αρχείου. Τα σφάλματα χειρίζονται καλύτερα και οι εργασίες εκτελούνται σωστά.
 • Προστέθηκαν συνθήκες για ορισμένες παραμέτρους λειτουργίας. <tcOffsetCondition> firstInTC ge10: 00: 00: 00 </ tcOffsetCondition> σημαίνει ότι το “tcOffset” θα εφαρμοστεί μόνο εάν το IN TC του πρώτου υποτίτλου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 10: 00: 00: 00.
 • Προστέθηκε η ρύθμιση εύρους υποτίτλων σε αυτοματοποίηση, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα υποσύνολο υποτίτλων.
 • Μια μάσκα αρχείων μπορεί να οριστεί στο Automation για αρχεία προορισμού. Π.χ. Ο ορισμός του “* -SUB. *” Ως “targetFile” θα δημιουργήσει από την πηγή “movie.mxf”> target “movie-SUB.mxf” .STD.
 • Βελτιωμένη υποστήριξη για φόρτωση και εξαγωγή στυλ σε διάφορες μορφές.
 • Η προεπισκόπηση των μεταδιδόμενων υπότιτλων σε FAB Subtitler BCAST / XCD εμφανίζει σωστά τους υπότιτλους.
 • Η μετάδοση των αραβικών υπότιτλων σε FAB Subtitler BCAST / XCD χρησιμοποιεί τη σωστή αναπαράσταση αριθμών.
 • Το αρχείο καταγραφής υποτίτλων μπορεί να αποθηκευτεί σε περισσότερες από 2 μορφές αρχείων σε FAB Subtitler BCAST / XCD.
 • Το FAB Subtitler Live εμφανίζει την ηλικία των αυτόματα διαγραμμένων αρχείων υποτίτλων για τα προγράμματα ειδήσεων στο αρχείο καταγραφής.
 • Ο κωδικός Unicode του μη εξαγώγιμου χαρακτήρα εμφανίζεται στο τέλος της μη αυτόματης εξαγωγής των αρχείων υποτίτλων.
 • Εξαγωγή αρχείων STL για τον 20ο αιώνα Fox προστέθηκε.
 • Εξαγωγή αρχείων STL για την τηλεόραση Orange προστέθηκε.
 • Το πρωτόκολλο TCP Live EBU-TT είναι διαθέσιμο για ζωντανή μετάδοση των υπότιτλων.
 • Οι χαρακτήρες Μπενγκάλι και Ουρντού εμφανίζονται και μεταδίδονται σωστά.
 • Η διασύνδεση με το Cinegy Automation υποστηρίζεται στο FAB Subtitler BCAST / XCD.
 • Η σελίδα κώδικα για το GSI σε αρχεία STL μπορεί να οριστεί στις Επιλογές.
 • Το ηχητικό βήμα ρυθμίζεται σωστά κατά την αναπαραγωγή αρχείου βίντεο με υψηλότερη ή χαμηλότερη ταχύτητα, πατώντας δύο φορές το πλήκτρο Ctrl κατά την αναπαραγωγή.
 • Η αιτιολόγηση ανιχνεύεται σωστά κατά τη μετατροπή αδικαιολόγητων υπότιτλων teletext σε ανοιχτούς / υπότιτλους DVB σε ορισμένες περιπτώσεις όπου αυτό δεν ήταν σωστό σε FAB Subtitler BCAST / XCD.
 • Η κάθετη μετατόπιση μπορεί να εφαρμοστεί στους μεταδιδόμενους υπότιτλους σε FAB Subtitler BCAST / XCD. Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί από GPI ή χρησιμοποιώντας μια εντολή στο πρωτόκολλο TCP Automation TCP.
 • Το άνοιγμα των αρχείων ASS διορθώθηκε.
 • Το άνοιγμα των αρχείων STL με τον κωδικό γλώσσας 0 εμφανίζει μια προειδοποίηση στο αρχείο καταγραφής.
 • Το χρονικό διάστημα μπορεί να εισαχθεί ή να διαγραφεί στη λειτουργία GUI offset timecode.
 • Η εντολή roElementAction / DELETE του πρωτοκόλλου MOS λειτουργεί σωστά.
 • Μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά μπορεί να επιλεγεί για μια συγκεκριμένη γλώσσα σε πολυγλωσσικό τρόπο μετάδοσης σε FAB Subtitler BCAST / XCD.
 • Η Standard Edition δεν υποστηρίζει το βίντεο σε ένα παράθυρο και τις κάρτες timecode πια.
 • Οι ιδιότητες του αρχείου διαβάζονται από και εγγράφονται στον πρώτο υπότιτλο του αρχείου PAC και εμφανίζονται στο αρχείο / ιδιότητες.
Διασύνδεση FAB DVB
 • Η έξοδος teletext μέσω SDI υποστηρίζει HD 1080p50 (3G-a). Ο οδηγός FT-HT12 2.10.740 ή μεγαλύτερος και το firmware 1.24 ή μεγαλύτερο απαιτείται.
 • Βελτιωμένος χειρισμός πολλαπλών συνδέσεων BCAST / XCD υποτίτλων FAB.
 • Βελτιωμένος χειρισμός πολλαπλών εισερχόμενων συνδέσεων IP υψηλής ταχύτητας.
 • Μειωμένο φορτίο CPU όταν η εσωτερική PCR δεν μεταδίδεται.
 • Το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης και η υπηρεσία ελέγχουν αν η ίδια διεύθυνση μετάδοσης χρησιμοποιείται σε διαφορετικές διεπαφές και εμφανίζει μια προειδοποίηση.
 • Προστέθηκε η ρύθμιση διαμόρφωσης “Λειτουργία μετάδοσης για έξοδο DVB”.
 • Ο ενσωματωμένος διακομιστής ιστού επιστρέφει τη σελίδα κατάστασης HTML.
 • Η σοβαρότητα του μηνύματος γράφεται στο αρχείο καταγραφής ως ST (κατάσταση), WA (προειδοποίηση) ή ER (σφάλμα).
 • Το μέγιστο μέγεθος καταγραφής μπορεί να οριστεί στο βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης.
 • Βελτιωμένη καταχώρηση σε συστήματα master / standby.
 • Περισσότερες πληροφορίες καταγράφονται όταν αφαιρείται ο υπότιτλος επειδή θα σταλεί πολύ αργά.
 • Ο τύπος PID καταγράφεται στα μηνύματα “λήψη / μη λήψη”.
 • Σταθερό πρόβλημα “Η ουρά είναι πλήρης”.
 • Διορθώθηκε η φόρτωση των ενεργών PID από το αρχείο ρυθμίσεων.
 • Η διαμόρφωση δεν αποθηκεύτηκε πάντα μετά τη φόρτωσή της με το “Load configuration from file”.
 • Η υπηρεσία δεν ξεκίνησε αν έχουν οριστεί πάρα πολλά AIT Boundary Extensions.
 • Οι πίνακες SDT μεγαλύτεροι από 1 πακέτο ροής μεταφοράς μεταδίδονται σωστά.
 • Διορθωμένη παραγωγή PMT όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία μετάδοσης «Συγχρονισμός με εσωτερική PCR».
 • Διορθωμένος υπολογισμός bitrate λήψης για διεπαφές IP.
 • Οι περιορισμοί της άδειας χρήσης εφαρμόζονται σωστά στις διεπαφές μετάδοσης IP.
 • Διορθωμένος κώδικας που αναμένει το HASP να είναι διαθέσιμο όταν ξεκινά η υπηρεσία.
 • Αφαιρέθηκαν καταχωρήσεις ξένου αρχείου καταγραφής που δημιουργήθηκαν μερικές φορές όταν η μετάδοση συγχρονίστηκε με το εσωτερικό ρολόι.
 • Η διορθωμένη συμπεριφορά υπηρεσίας μετά τη διαμόρφωση φορτώθηκε από το σύστημα Master on Standby.
 • Η κατάσταση του κύριου συστήματος δεν έχει ρυθμιστεί σωστά εάν κάνατε κλικ στο ‘Δοκιμή σύνδεσης στο κύριο σύστημα’ κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
 • Διορθωμένη μετάδοση στο σύστημα αναμονής όταν το Master είναι σε λειτουργία.
 • Διορθώθηκε η μετάδοση στο σύστημα αναμονής μετά τη φόρτωση της διαμόρφωσης.
 • Βελτιωμένη λειτουργία κύριας / αναμονής όταν η διαμόρφωση αντιγράφηκε από master σε κατάσταση αναμονής.
 • Διορθωμένη λειτουργία κύριου / αναμονής όταν η επιλογή “Μεταφορά PSI και πλήρωση όταν η μετάδοση είναι απενεργοποιημένη” δεν ενεργοποιήθηκε στην κατάσταση αναμονής.
 • Διορθωμένος μηχανισμός συγχρονισμού κύριου / αναμονής.
 • Διορθωμένο πρόβλημα όπου το FAB DVB Monitor δημιούργησε κόμβους εμφάνισης για μη υπάρχουσες διεπαφές.
 • Η οθόνη FAB DVB εμφανίζει την κατάσταση μετάδοσης (Enabled, Disabled, PSI και stuffing).
Μετατροπέας μέσων FAB
 • Τα αρχεία βίντεο μετατρέπονται σε μορφή MP4 με πολύ χαμηλό μέγεθος GOP για εξαιρετικά γρήγορη πλοήγηση στο αρχείο βίντεο σε FAB Subtitler.
Βάση δεδομένων υποτίτλων FAB
 • Όταν εκτελείται η εξαγωγή με / modifiedonly / noplaylist, τα αρχεία STL εγγράφονται στο δίσκο μόνο όταν τροποποιούνται οι υπότιτλοι και όχι όταν αλλάζουν άλλα δεδομένα σε μια εγγραφή καταλόγου αναπαραγωγής.
 • Εάν παρουσιαστεί σφάλμα στην αυτόματη λειτουργία εξαγωγής, το πρόγραμμα παραμένει ενεργό για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εξέρχεται.
 • Κατά την εισαγωγή δεδομένων με αυτόματη εισαγωγή, δημιουργείται μια νέα περίοδος κάθε φορά που γίνεται διαθέσιμο το αρχείο εισαγωγής.
 • Τα εισαγόμενα αρχεία αρχειοθετούνται με μια ημερομηνία σε μορφή yyyymmddhhnnss.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για παραμέτρους γραμμής εντολών / mapdrive, / mapresource, / mapuser και / mappass. Εάν παρέχεται, η εφαρμογή θα προσπαθήσει να αντιστοιχίσει τη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου σε συγκεκριμένο πόρο. Αν αποτύχει η αντιστοίχιση, η εφαρμογή θα τερματίσει. Οι παράμετροι επεξεργάζονται μόνο όταν ξεκινούν αυτοματοποιημένη εισαγωγή ή εξαγωγή από μια γραμμή εντολών.
 • Προστέθηκε το πλαίσιο ελέγχου ‘Εμφάνιση διαγραμμένων’. Όταν είναι επιλεγμένο, τα διαγραμμένα αρχεία εμφανίζονται επίσης στην προβολή.
 • Βελτιωμένη εμφάνιση των διαγραμμένων αρχείων υποτίτλων.
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα “Δεν υπάρχουν αρκετοί χρονοδιακόπτες” στην αυτόματη εισαγωγή.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αρχείο υποτίτλων θα μπορούσε να εξαχθεί δύο φορές, παρόλο που και τα δύο αρχεία είχαν το ίδιο περιεχόμενο.
 • Διορθώθηκε η επεξεργασία UTF-8 όταν η εγγραφή επισημάνθηκε ως «εξαγόμενη».
 • Διορθωμένη διαδικασία αναβάθμισης για πολύ παλιές βάσεις δεδομένων.
 • Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα-πελάτης βάσης δεδομένων υποτίτλων από το FAB Activity Manager, τα λάθη σύνδεσης καταχωρούνται μόνο στο αρχείο καταγραφής και δεν εμφανίζεται κανένα πλαίσιο μηνύματος.
 • Η εσφαλμένη διεύθυνση καταγράφηκε στην οθόνη όταν ο υπολογιστής-πελάτης απέτυχε να συνδεθεί στον κύριο διακομιστή και στη συνέχεια να συνδεθεί επιτυχώς στον διακομιστή αναμονής.
 • Ο εξαγωγέας προσπάθησε να συνδεθεί σε λάθος διεύθυνση όταν ο κύριος διακομιστής δεν ήταν διαθέσιμος.
 • Δεν ήταν δυνατό να επεξεργαστείτε προσαρμοσμένα πεδία.
Συντάκτης FAB Teletext
 • Το αρχείο δεδομένων HiLevel λαμβάνεται από τη γεννήτρια δεδομένων Teletext.
 • Οι σελίδες teletext επιπέδου 2.5 εμφανίζονται σωστά.
 • Η παλέτα ενεργού επιπέδου 2.5 μπορεί να αλλάξει για μια σελίδα teletext.
 • Ενεργό εργαλείο “Αντικείμενο”. Επίπεδο 2.5 αντικείμενα μπορούν τώρα να διαχειρίζονται σε μια σελίδα.
 • Η εντολή ‘Εισαγωγή, Γραφικό κείμενο’ μετακινήθηκε στην ομάδα Εργαλεία ως εργαλείο ‘Γραφικό κείμενο’.
 • Βελτιωμένο εργαλείο “γραφικού κειμένου”. Το κείμενο εμφανίζεται στη σελίδα teletext καθώς πληκτρολογείτε.
 • Προστέθηκε το εργαλείο “Γραφικό κείμενο σε γραμματοσειρά καθορισμένη από το χρήστη”.
 • Προστέθηκε η επιλογή διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση των γραμματοσειρών bitmap που έχουν οριστεί από τη χρήστη στη σελίδα διαμόρφωσης «Γραφικό κείμενο».
 • Είναι διαθέσιμος ένας ελεγκτής δικτύου FAB.
 • Η ασφάλεια σύνδεσης μπορεί να ρυθμιστεί στις Ρυθμίσεις σύνδεσης. Υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες υποστήριξης FAB.
 • Το Backspace δεν διαγράφει την πρώτη στήλη όταν περιέχει χώρο ή χρώμα στην τρέχουσα και την προηγούμενη γραμμή.
 • Ο FAB Teletext Editor Standard Edition μετονομάστηκε σε Βασική έκδοση. Το FAB Teletext Editor Professional Edition μετονομάστηκε σε Premium Edition.
 • Βελτιωμένη συμπεριφορά εισαγωγέα bitmap.
 • Το Caret εμφανίζεται σε σωστό μέγεθος για διπλό ύψος.
 • Διορθωμένη συμπεριφορά περιτύλιξης σελίδας κατά την εισαγωγή κειμένου.
 • Το παράθυρο εισαγωγής ειδικών χαρακτήρων εμφανίζει τα σωστά χρώματα.
 • Η πληκτρολόγηση του κειμένου στον επεξεργαστή κειμένου μπλοκ λειτουργεί ξανά σωστά όταν πληκτρολογείτε στο τέλος της γραμμής.
API δικτύου FAB
 • Ο αριθμός των υποσελίδων για τα αποθηκευμένα αρχεία ETP εμφανίζεται σωστά στον ελεγκτή δικτύου FAB και τον NC Explorer.
Ελεγκτής δικτύου FAB
 • Η αλλαγή της διαμόρφωσης των χρηστών στη διαμόρφωση NC δεν προκαλεί σφάλμα χρόνου εκτέλεσης στον ελεγκτή δικτύου FAB.
 • Η σταθερότητα αποκωδικοποίησης του Teletext βελτιώθηκε για αποκωδικοποιητές teletext και IP.
 • Η εξαγωγή HTML και XML περιλαμβάνει το σωστό προηγούμενο και επόμενο αριθμό σελίδας teletext σελίδας.
 • Η αποκωδικοποίηση σελίδων teletext σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμη για σελίδες υποτίτλων που αναμεταδίδονται χωρίς καθυστέρηση στο FAB Teletext Data Generator μέσω TCP για άδειες με δυνατότητα μόνο IPDEC.
 • Το κουμπί “Ενημέρωση όλων των σελίδων” για μία γεννήτρια δεδομένων λειτουργεί σωστά στη διαμόρφωση NC.
Αρχείο διακομιστή FAB
 • Υποστηρίζει την αναζήτηση μιας φράσης με το περιτύλιγμα με διπλά εισαγωγικά. (παράδειγμα: “τον Απρίλιο”).

Σημείωση: Οι πελάτες με εγγύηση λογισμικού ή με έγκυρη σύμβαση υποστήριξης μπορούν να κατεβάσουν την τελευταία έκδοση του λογισμικού FAB από την τοποθεσία υποστήριξής μας