Blackmagic Design Announces New Video Assist 2.3 Update

www.amydv.gr

Blackmagic Design Announces New Video Assist 2.3 Update

November 18, 2016 News Production, Post Production 0

[:el]

AmyDV: Επίσημος μεταπωλητής για την Ελλάδα

Η Blackmagic Design ανακοίνωσε σήμερα το Video Assist 2.3, μια σημαντική νέα ενημέρωση για τους πελάτες της Blackmagic Video Assist που προσθέτουν 3D LUT και στα δύο μοντέλα. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει επίσης λειτουργίες στο 5 “Blackmagic Video Assist, όπως βελτιωμένη υποστήριξη DNxHD και DNxHR, παρακολούθηση ψευδών χρωμάτων, επιλογές διευρυμένης εστίασης και νέες δυνατότητες περιστροφής οθόνης. Η ενημερωμένη έκδοση του Video Assist 2.3 είναι διαθέσιμη για λήψη από την ιστοσελίδα του Blackmagic Design και είναι δωρεάν για όλους τους πελάτες της Blackmagic Video Assist.

Η Βελτιστοποίηση Βίντεο 2.3 παρουσιάζεται στο InterBEE στο θάλαμο σχεδιασμού Blackmagic 8216.

video-assist-2

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την ενημερωμένη έκδοση Video Assist 2.3 μπορούν πλέον να φορτώσουν έως και έξι 3D LUTs όταν παρακολουθούν βίντεο σε set με το Blackmagic Video Assist 5 “ή 7” Blackmagic. Τα 3D LUTs έχουν γίνει ένα σημαντικό μέρος της ψηφιακής κινηματογραφίας επειδή μετατρέπουν τις εικόνες της κάμερας σε μια εμφάνιση που προσεγγίζει πολύ προσεκτικά την τελική εμφάνιση που θέλει ο σκηνοθέτης. Το όφελος της παρακολούθησης με τα 3D LUTs είναι ότι το πλήρωμα μπορεί να δει το πλάνο, όπως το σκοπεύει ο σκηνοθέτης και είναι εντελώς μη καταστρεπτικό επειδή το αρχικό υλικό της κάμερας παραμένει άθικτο. Τα έξι x 3D LUTs μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη και αυτό το νέο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο τόσο στο μοντέλο 5 “Blackmagic Video Assist όσο και στο 7” Blackmagic Video Assist 4K.

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το μοντέλο 5 “Blackmagic Video Assist, αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει νέες λειτουργίες που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν μόνο στο 7” Blackmagic Video Assist 4K μοντέλο.

Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εγγραφής σε αρχεία DNxHD και DNxHR σε μορφή MXF που βελτιώνει τη συμβατότητα με συστήματα Avid που εκτελούνται σε Windows. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν τώρα να επιλέξουν μεταξύ των τιμών DNxHD 220, 145 και 45 bit ή μεταξύ των μορφών DNxHR HQ, SQ και LB κατά την εγγραφή.
Η ενημερωμένη έκδοση του Video Assist 2.3 προσθέτει επίσης εργαλεία έκθεσης παρακολούθησης ψευδών χρωμάτων στο μοντέλο 5 “Blackmagic Video Assist. Τα εργαλεία έκθεσης με ψευδή χρώματα διευκολύνουν την σωστή ρύθμιση της έκθεσης σε διάφορα μέρη της εικόνας, επισημαίνοντας συγκεκριμένες περιοχές χρώματος φωτεινότητας με μια συμπαγή επικάλυψη χρώματος. Για παράδειγμα, το πράσινο δείχνει ουδέτερο γκρι, ενώ οι ροζ αποχρώσεις είναι καλές αναφορές για το δέρμα, το οποίο είναι συνήθως ένα σταμάτημα πάνω από ουδέτερο γκρι. Η χρήση του ψευδούς χρώματος βοηθά τους χειριστές φωτογραφικών μηχανών να διατηρούν συνεχή την έκθεση από τη λήψη σε λήψη

Επιπλέον, η ενημέρωση του Video Assist 2.3 επεκτείνει τις επιλογές εστίασης εστίασης έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν πλέον να επιλέξουν αν θέλουν να δουν τους κόκκινους, πράσινους, μπλε, μαύρους, λευκούς ή παραδοσιακούς δείκτες εστίασης. Αυτό διευκολύνει τους πελάτες να προσαρμόζουν με ακρίβεια την εστίαση σε ευρύτερο φάσμα σκηνών και υπό διάφορες συνθήκες φωτισμού. Οι πελάτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ελέγχουν χειροκίνητα τον προσανατολισμό της οθόνης και να απενεργοποιούν τη δυνατότητα αυτόματης περιστροφής, η οποία διευκολύνει τους πελάτες να χρησιμοποιούν το μοντέλο 5 “Blackmagic Video Assist με χειροκίνητα αντίζυγα και άλλο εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να μετακινεί ταυτόχρονα την κάμερα και την εξέδρα.

“Το Blackmagic Video Assist είναι ιδανικό για πελάτες που χρειάζονται καλύτερη παρακολούθηση και υψηλότερη ποιότητα εγγραφής”, δήλωσε ο Grant Petty, Διευθύνων Σύμβουλος της Blackmagic Design. “Αυτή η νέα ενημέρωση προσθέτει απίστευτη παρακολούθηση LUT και στα δύο μοντέλα και φέρνει μερικά από τα ίδια δυναμικά χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου από το 7” Blackmagic Video Assist 4K μοντέλο σε πελάτες που διαθέτουν μοντέλο Blackmagic Video Assist 5 ιντσών. Πιστεύουμε ότι ο τεράστιος αριθμός χαρακτηριστικών του μοντέλου Video Assist 5 ιντσών είναι εκπληκτικό όταν θεωρείτε ότι κοστίζει μόνο $ 495! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Blackmagic Video Assist έχει γίνει ουσιαστικό μέρος κάθε εργαλειοθήκης κινηματογραφικών ταινιών επειδή βοηθά τους πελάτες να πυροβολούν και να καταγράφουν βίντεο υψηλής ποιότητας με τα πάντα από DSLR έως παλιές βιντεοκάμερες βασισμένες σε ταινίες και ακόμη και τις τελευταίες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές!

[:en]

lackmagic Design today announced Video Assist 2.3, a major new update for Blackmagic Video Assist customers that adds 3D LUTs to both models. This update also adds features to the 5” Blackmagic Video Assist including improved DNxHD and DNxHR support, false color monitoring, expanded focus options and new screen rotation features. The Video Assist 2.3 update is available for download now from the Blackmagic Design website and is free of charge for all Blackmagic Video Assist customers.

Video Assist 2.3 Update is being demonstrated at InterBEE on the Blackmagic Design booth 8216.

video-assist-2

Customers using the Video Assist 2.3 update can now load up to six 3D LUTs when monitoring video on set with their 5” or 7” Blackmagic Video Assist. 3D LUTs have become an important part of digital filmmaking because they transform the camera images into a look that closely approximates the final look the director wants. The benefit of monitoring with 3D LUTs is that the crew can see the footage as the director intends it, and it’s completely non destructive because the original camera footage remains untouched. The six x 3D LUTs can be stored and recalled at any time by the user and this new feature is available on both the 5” Blackmagic Video Assist model and the 7” Blackmagic Video Assist 4K model.

For customers using the 5” Blackmagic Video Assist model, this update adds new features that were previously released only on the 7” Blackmagic Video Assist 4K model.

These new features include the ability to record to DNxHD and DNxHR files in MXF format which improves compatibility with Avid systems running on Windows. In addition, customers can now choose between DNxHD 220, 145 and 45 bit rates, or between DNxHR HQ, SQ and LB formats when recording.
The Video Assist 2.3 update also adds false color monitoring exposure tools to the 5” Blackmagic Video Assist model. False color exposure tools make it easier to properly set exposure in different parts of the image by highlighting specific color ranges of luminance with a solid color overlay. For example, green indicates neutral grey, while pink tones are good references for skin, which is typically one stop over neutral grey. Using false color helps camera operators keep exposure consistent from shot to shot.

In addition, Video Assist 2.3 update also expands the options for focus assist so customers can now choose whether they want to see red, green, blue, black, white or traditional focus peaking indicators. This makes it easier for customers to accurately adjust focus in a wider range of scenes and under a variety of different lighting conditions. Customers will now also have the ability to manually control the screen orientation and turn off the auto rotate feature which makes it easier for customers to use the 5” Blackmagic Video Assist model with handheld gimbals and other equipment designed to move the camera and rig simultaneously.

“Blackmagic Video Assist is perfect for customers that need better monitoring and higher quality recording,” said Grant Petty, CEO, Blackmagic Design. “This new update adds incredible LUT monitoring to both models, and brings some of the same powerful high end features from the 7” Blackmagic Video Assist 4K model to customers that have the 5 inch Blackmagic Video Assist model. We think the massive number of features on the 5 inch Video Assist model is amazing when you consider it only costs $495! Thats why Blackmagic Video Assist has become an essential part of every filmmakers toolkit because they help customers shoot and capture higher quality video with everything from DSLRs to older tape based camcorders, and even the latest digital film cameras!”

[:]

 

Translate »