Artificial Intelligence for Smart Video Engine.

www.amydv.gr

Artificial Intelligence for Smart Video Engine.

May 8, 2017 Broadcast & Playout News 0

[:el]Η Siemens Convergence Creators οδηγεί την καινοτομία για το υψηλής ποιότητας video streaming σε συνεργασία με τα Microsoft Cognitive Services, και πρόσφατα επιδείχθηκε στην Έκθεση NAB 2017.
Η Siemens Convergence Creators, παγκόσμιος προμηθευτής λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού πολλών βιομηχανιών με έδρα τη Βιέννη, ανακοίνωσε τον συνδυασμό της τεχνογνωσίας ως προς τη μηχανική των Siemens Convergence Creators και Microsoft στον τομέα του διαδικτυακού video streaming. Ένα από τα κυριότερα σημεία των προσπαθειών είναι η ενσωμάτωση των Microsoft Cognitive Services στην προηγμένη διαδικτυακή πλατφόρμα Video με την ονομασία Smart Video Engine που ανήκει στη Siemens Convergence Creators.
Τα Microsoft Cognitive Services είναι μία συλλογή από 25 εργαλεία που επιτρέπουν στις εφαρμογές να επωφελούνται από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης όπως ανίχνευση αισθημάτων και συναισθημάτων, αναγνώριση οράματος , ομιλίας και κατανόηση της γλώσσας. Η Smart Video Engine εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα των Cognitive Services, τοποθετώντας τα στα δάχτυλα των προγραμματιστών που χειρίζονται μεγάλους όγκους video περιεχομένου.
Τα Cognitive Services APIs αντιπροσωπεύουν μία ισχυρή προσθήκη στη Smart Video Engine, καθώς θα επιτρέπουν την έξυπνη αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως ο εμπλουτισμός μεταδεδομένων του video. Η απομάκρυνση τέτοιων επίπονων εργασιών από τα χέρια του προσωπικού όχι μόνο μειώνει δραστικά το λειτουργικό κόστος, αλλά προσφέρει και ένα επίπεδο εμπλουτισμού που δεν θα ήταν εφικτό με τον χειρωνακτικό χειρισμό. Η επίτευξη ποιοτικότερων  μεταδεδομένων με τις Microsoft Cognitive Services βελτιώνει εν συνεχεία, μεταξύ άλλων, την ικανότητα της Smart Video Engine να παρέχει προτάσεις κατάλληλου περιεχομένου, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν τις δαπάνες των θεατών, παρέχοντας πρόσθετα έσοδα για τους broadcasters και τους παρόχους υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα της ενσωμάτωσης των Microsoft Cognitive Services και ως μέρος μιας αποκλειστικής στρατηγικής cloudification, η Smart Video Engine θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα cloud της Microsoft Azure. Αυτό θα εξασφαλίσει ομαλές ροές εργασίας για τους πελάτες που χειρίζονται κωδικοποίηση, δημιουργία πακέτων, τμήματα CDN και DRM της πολύτιμης αλυσίδας τους μέσα από το οικοσύστημα της Microsoft.
Η Siemens Convergence Creators αποφάσισε να ενισχύσει το βαθμό καινοτομίας ως προς τη λύση της streaming μέσων, συνδυάζοντας τη πολυετή τεχνογνωσία της με την εκτεταμένη εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού της Microsoft. Η προκύπτουσα ενσωμάτωση των τεχνολογικών πλεονεκτημάτων  των δύο εταιρειών αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση που ξεπερνά κατά πολύ το άθροισμα των τμημάτων της.
“Είμαστε ευτυχείς που η Siemens Convergence Creators αποφάσισε να βασιστεί στο έξυπνο υπολογιστικό νέφος (cloud) της Microsoft και να αξιοποιήσει τα Azure Media Analytics για την δημιουργία αυτόματου ευρετηρίου του περιεχομένου. Αυτή η ικανότητα διαφοροποίησης θα οδηγήσει σε περισσότερη αξία για τους πελάτες,” δηλώνει ο Rainer Kellerhals, Industry Lead Media & Cable EMEA της Microsoft.
“Ξεκινώντας τώρα, είναι δυνατό να βελτιωθεί το live streaming περιεχομένου με την τεχνολογία σχεδόν πραγματικού χρόνου εμπλουτισμού μεταδεδομένων. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι δεν περιορίζονται πλέον σε δεδομένα EPG, καθώς τα μεταδεδομένα μπορούν τώρα να δημιουργηθούν και να προστεθούν αυτόματα σε οποιοδήποτε είδος video περιεχόμενο. Αυτό, όχι μόνον εμπλουτίζει την εμπειρία των καταναλωτών ενώ εκείνοι παρακολουθούν ζωντανή – γραμμική ροή , ή video on demand περιεχόμενο, αλλά επιτρέπει στους παρόχους να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τη Microsoft για να βελτιώσουμε την προσφερόμενη Smart Video Engine με τέτοιες εξαιρετικά καινοτόμες λειτουργίες. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έργο αισθάνονται ότι ωθούν τα όρια της τεχνολογίας για να προσθέσουν δυνατότητες πανίσχυρης μηχανικής μάθησης και cloud σε μία ανώτερη λύση video για τους προγραμματιστές και τους πάροχους υπηρεσιών OTT video streaming παγκοσμίως,” εξηγεί ο Markus Placho, Επικεφαλής της Media Business Unit, της Siemens Convergence Creators.
Το τμήμα Μέσων και Ψυχαγωγίας της Siemens συνεργάζεται με την Imagine Communications και την AmyDV συνεργάτη της στην Ελλάδα, για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων http://www.convergence-creators.siemens.com/imagine-partnership.html[:en]Siemens Convergence Creators drives innovation in premium video streaming with Microsoft Cognitive Services, showcased at NAB show 2017.
Vienna-based global multi-industry digital transformation solution provider Siemens Convergence Creators announced the combination of Siemens Convergence Creators and Microsoft engineering know-how in the field of online video streaming. One of the highlights of the efforts is the integration of Microsoft Cognitive Services into Siemens Convergence Creators own premium online video platform Smart Video Engine.
Microsoft Cognitive Services is a collection of 25 tools that allow applications to profit from artificial intelligence algorithms like emotion and sentiment detection, vision and speech recognition, and language understanding. Smart Video Engine leverages the advantages of Cognitive Services by putting it at the fingertips of programmers handling large volumes of video content.
Cognitive Services APIs represent a powerful addition to Smart Video Engine as they will allow to smartly automate processes like video metadata enrichment. Taking such laborious tasks out of the staff’s hands not only drastically reduces operational costs but also enables a level of enrichment that would not be feasible with manual handling. Better metadata obtained with Microsoft Cognitive Services consequently improves, among other things, Smart Video Engine’s capability to provide fitting content recommendations which in turn increases viewer spending, providing additional revenue for broadcasters and service providers.
In addition to the integration of Microsoft Cognitive Services and as part of a dedicated cloudification strategy, Smart Video Engine will also become available on the Microsoft cloud platform Azure. This will ensure smooth workflows for customers handling encoding, packaging, CDN and DRM parts of their value chain from within the ecosystem of Microsoft.
Siemens Convergence Creators has decided to step up the degree of innovation in their media streaming solution by combining their long-standing engineering know-how with the extensive software development experience of Microsoft. The resulting integration of the companies’ technological assets is a ground-breaking solution that outperforms the sum of its parts.
œWe are delighted that Siemens Convergence Creators have decided to build on Microsoft’s intelligent cloud and to leverage Azure Media Analytics for automated content indexing. This differentiating capability will drive more value for customers, says Rainer Kellerhals, Industry Lead Media & Cable EMEA, Microsoft.
œStarting now it becomes possible to enhance live streaming content with near real-time metadata enrichment technology. At the same time operators are no longer limited to EPG data as metadata can now be generated and added automatically to any kind of video content. This not only enriches consumer experience while watching live-linear or video on demand content but also allows operators to reduce costs and grow revenue. We are delighted to be working with Microsoft to improve our Smart Video Engine offering with such highly innovative features. Everyone involved in this project feels they are pushing the technological envelope to add powerful machine learning and cloud capabilities to a superior video solution for programmers and OTT video streaming service providers worldwide, explained Markus Placho, Head of Media Business Unit, Siemens Convergence Creators.
 [:]

 

Translate »