Smart Video Engine adds infrastructure and operational costs sharing options – showcase at NAB 2017.

www.amydv.gr

Smart Video Engine adds infrastructure and operational costs sharing options – showcase at NAB 2017.

May 10, 2017 Broadcast & Playout News 0

[:el]Το οικοσύστημα της πλατφόρμας video της Siemens Convergence Creators διαθέτει πλέον πλήρη υποστήριξη multitenancy (συγκατοίκησης-πολυενοικίασης).
 
Η Siemens Convergence Creators ανακοίνωσε ότι έχει προσθέσει την πλήρη δυνατότητα multitenancy στην προηγμένη σουίτα video για OTT και Τηλεόραση Παντού (TV everywhere), Smart Video Engine. Η multitenancy επιτρέπει τη συνύπαρξη και τη διαχείριση πολλαπλών OTT υπηρεσιών video σε μία εγκατάσταση Smart Video Engine, αυξάνοντας κατά πολύ τις δυνατότητες των παρόχων να εκκινήσουν πολλαπλά brands, να δημιουργήσουν επιπρόσθετα έσοδα και να εκμεταλλεύονται τα περιεχόμενα μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος τους.
 
Οφέλη της υποστήριξης multitenancy από τη Smart Video Engine
Με τις νέες δυνατότητες multitenancy, η Smart Video Engine δίδει τη δυνατότητα στους παρόχους να μοιράζονται τις υπηρεσίες και την υποδομή της προηγμένης πλατφόρμας video με άλλους παρόχους και να χειρίζονται πολλαπλές ξεχωριστές OTT υπηρεσίες video σε μία εγκατάσταση Smart Video Engine. Οι πελάτες μπορεί να είναι άλλοι πάροχοι, πάροχοι streaming υπηρεσιών, programmers, ή broadcasters με τις δικές τους αντίστοιχες OTT υπηρεσίες video. Αυτοί οι μισθωτές μοιράζονται τις υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας της Smart Video Engine.
 
Η δυνατότητα Multitenancy προσφέρει πολλά οφέλη και ευκαιρίες για τον χειριστή της Smart Video Engine. Ως σημαντικό πλεονέκτημα αναφέρουμε τις διαφορετικές προσφορές και τις βιτρίνες που μπορούν να λειτουργούν σε ένα κοινό περιβάλλον, αλλά με μοναδική εμπειρία του χρήστη για διαφορετικό στοχευόμενο κοινό-ακροατήριο και διαφορετικές αγορές. Ο κύριος πάροχος μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία για να εκκινήσει πολλαπλά brand για καλύτερη κάλυψη της αγοράς, είτε να καταστήσει την υποδομή Smart Video Engine διαθέσιμη σε τρίτους. Η μίσθωση της υποδομής πλατφόρμας σε τρίτους για τη δημιουργία εσόδων αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου, ελκυστική για τους παρόχους OTT video streaming, οι οποίοι μπορούν τώρα να προσφέρουν μία πλατφόρμα λευκής ετικέτας σε άλλους παρόχους υπηρεσιών video. Άλλο ένα πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα μείωσης των εξόδων που σχετίζονται με την τεχνολογία, όσο και με το editorial μέρος, καθώς το περιεχόμενο μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία, να είναι διαχειρίσιμο και εκμεταλλεύσιμο από όλους τους μισθωτές, από ένα κοινό χώρο αποθήκευσης.
 
Το μοντέλο μίσθωσης μειώνει τα εμπόδια ως προς την είσοδο στην αγορά, από το σχεδιασμό, καθιστώντας ευκολότερη για τους μικρότερους παρόχους και τους παρόχους περιεχομένου την εκκίνηση νέων υπηρεσιών. Η ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών είναι γρήγορη και απαιτεί πολύ λίγες προσπάθειες. Επιπλέον, η επιλογή μιας προσέγγισης προσανατολισμένης προς το κεφάλαια που επενδύονται σε εξοπλισμό θα περιορίσει σημαντικά την απαραίτητη αρχική επένδυση ενός ενοικιαστή της Smart Video Engine.
 
Τάσεις ενοποίησης στην αγορά OTT
Καθώς η παγκόσμια αγορά OTT ωριμάζει, οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν όλο και λιγότερο την τάση να αποκτήσουν μία ιδιόκτητη, αποκλειστική πλατφόρμα, ή να αναπτύσσονται εσωτερικά με βάση μόνο τις τεχνικές απαιτήσεις. Ενώ το καινοτόμο πνεύμα των πρώτων ημερών της OTT παραμένει σε μεγάλο βαθμό, έμφαση δίδεται ολοένα και περισσότερο στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων, τη μείωση του κόστους και την ανάπτυξη πρόσθετων πηγών εσόδων, όπου είναι δυνατόν.
 
Η Smart Video Engine της Siemens Convergence Creators είναι μία ώριμη OTT πλατφόρμα video που οδηγεί συνεχώς την καινοτομία με την ανάπτυξη πρωτοποριακών λειτουργιών. Μερικοί από τους καλύτερους αρχιτέκτονες λογισμικού OTT της βιομηχανίας εργάζονται αδιάκοπα για την ενίσχυση του εκτεταμένου συνόλου χαρακτηριστικών της Smart Video Engine, μία απόδειξη για τη δέσμευση της εταιρείας στην πρωτοποριακή μηχανική και τη βιωσιμότητα.
 
Multitenancy setup στη Smart Video Engine
Η αρχιτεκτονική multitenancy της Smart Video Engine ακολουθεί μία σημαντική αρχή: Μοιραστείτε πόρους όπου μπορεί να μειωθεί το κόστος και οι προσπάθειες, αλλά διατηρήσετε και τον διαχωρισμό οπουδήποτε παρέχει οφέλη. Η ισχυρή εστίαση στον σχεδιασμό που δόθηκε για την ασφάλεια των δεδομένων, δίδοντας προτεραιότητα στον διαχωρισμό των δεδομένων του χρήστη και των δικαιωμάτων πρόσβασης στο περιεχόμενο.
 
Διάφορα καθολικά components της πλατφόρμας Smart Video Engine μπορούν να μοιράζονται όλοι οι ενοικιαστές. Αυτό περιλαμβάνει την υποβόσκουσα υποδομή στο υπολογιστικό νέφος (cloud), τους πόρους της αλυσίδας εφοδιασμού μέσων για την κωδικοποίηση, τη δημιουργία πακέτων και την κρυπτογράφηση, τις πύλες πληρωμών και τις σχετικές επιλογές πληρωμής του παρόχου και τις άδειες άλλων.
 
Με βάση αυτές τις παγκόσμιες παραμέτρους, οι διακριτοί ενοικιαστές μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους με ειδικά components για τον ενοικιαστή. Αυτό περιλαμβάνει το μπλοκ “Περιεχόμενο και Συμβόλαια”, όπου κάθε ενοικιαστής διαθέτει ειδικό φάκελο παρακολούθησης εισαγωγής, το μπλοκ “Πακέτα Προϊόντων και Τιμών”, το “Κανόνες παρουσίασης και GUI”, το “Συστάσεις”, το “Λειτουργία Αναζήτησης”, το “Διαχείριση Καμπάνιας Μάρκετινγκ “, το ικανό για VAST / DFP “Διαμόρφωση Διαφήμισης” και διάφορες συγκεκριμένες παράμετροι πολιτικής.
 
“Η νέα δυνατότητα multitenancy της Smart Video Engine είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σημερινών παρόχων OTT. Αποτελεί ένα ορόσημο στην καθιέρωση της προσφοράς μας ως βιομηχανικού προτύπου στο video streaming, προωθώντας αποφασιστικά την αποστολή μας για την προσφορά στους παίκτες της βιομηχανίας όλων των διαθέσιμων σημερινών επιλογών για τη δημιουργία εσόδων, τον εξορθολογισμό των επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους. Η δυνατότητα Multitenancy προσφέρει όλα αυτά, ενώ καθιστά τη Smart Video Engine διαθέσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα παρόχων υπηρεσιών video, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στους παρόχους να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα λευκής ετικέτας σε τρίτους. Με την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για συνεργατικές επιλογές αξιοποίησης, αναμένουμε την ανακοίνωση ενός πελάτη από την Αμερική σχετικά με την παραγωγική χρήση της δυνατότητας multitenancy της Smart Video Engine στο εγγύς μέλλον,” δηλώνει ο ο Markus Placho, Επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρηματικών Μέσων της Siemens Convergence Creators.
 
Ο Κος Placho θα εκπροσωπεί την Siemens στην εκδήλωση #FutureofTV, Athens που διοργανώνει η AmyDV και που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαϊου στο Civitel Olympic.
 
Το τμήμα μέσων και ψυχαγωγίας της Siemens συνεργάζεται με την Imagine Communications και τον συνεργάτη της στην Ελλάδα, δηλαδή την εταιρεία AmyDV, για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων http://www.convergence-creators.siemens.com/imagine-partnership.html[:en]Siemens Convergence Creators video platform ecosystem now with full multitenancy support.
Siemens Convergence Creators announced it has added complete multitenancy capability to its premium OTT and TV everywhere video suite Smart Video Engine. Multitenancy allows the coexistence and management of multiple OTT video services on a single Smart Video Engine installation, vastly increasing the options for operators to launch multiple brands, generate additional revenue and exploit contents while reducing operational costs.
Benefits of Smart Video Engine’s multitenancy support
With its new multitenancy capabilities, Smart Video Engine enables operators to share the services and infrastructure of the premium video platform with other operators and handle multiple separate OTT video services on a single Smart Video Engine installation. Clients can be other operators, streaming service providers, programmers, or broadcasters with their own respective OTT video services. These tenants share the Smart Video Engine instance regarding infrastructure and platform services.
Multitenancy provides numerous benefits and opportunities for the Smart Video Engine operator. As a major advantage, different offerings and shop windows can be operated in a shared environment but with unique user experience for different target audiences and markets. The main operator can either use this functionality to launch multiple brands for better market coverage or make Smart Video Engine infrastructure available to third parties. Leasing the platform infrastructure to third parties to generate revenue represents a distinct business model option, attractive for OTT video streaming operators who now can offer a white label platform to other video service providers. Another benefit is the possibility to reduce both technology-related and editorial costs as contents can be processed, managed and exploited by all tenants from a common repository.
The tenancy model reduces market entry barriers by design, making it easier for smaller operators and providers of niche content to launch new services. Onboarding new services is quick and requires very limited effort. In addition, choosing a CAPEX-oriented approach will substantially limit the necessary initial investment of a Smart Video Engine tenant.
OTT consolidation trends
As the global OTT market matures, service operators are less and less inclined to acquire a proprietary, dedicated platform or have it developed in-house based solely on technical requirements. While the pioneering spirit of the early days of OTT largely remains, emphasis is increasingly put on optimizing existing systems, reducing costs, and developing additional sources of revenue wherever possible.
Siemens Convergence Creators’ Smart Video Engine is a mature OTT video platform that continuously drives innovation with the development of ground-breaking functionality. Some of the industry’s best OTT software architects constantly work on enhancing Smart Video Engine’s extensive feature set, a testament to the company’s commitment to cutting-edge engineering and sustainability.
Multitenancy setup in Smart Video Engine
Smart Video Engine’s multitenancy architecture follows one major principle: Share resources wherever costs and efforts can be reduced, but keep separation wherever it provides benefits. A strong design focus was placed on data security, prioritizing separation of user data and content access permissions.
Several global components of the Smart Video Engine platform can be shared by all tenants. This includes the underlying cloud infrastructure, the media supply chain resources for encoding, packaging and encryption, the payment gateways and associated payment provider options, and other third party licenses.
Based on these global parameters, individual tenants can configure their offerings with tenant specific components. This includes the ˜Content and Contracts block where each tenant has a dedicated ingest watch folder, the Product bundles and prices block, the ˜Presentation rules and GUI, ˜Recommendations, ˜Search functionality, ˜Analytics, ˜Marketing Campaign Management, VAST/DFP capable ˜Advertisement configuration, as well as several specific policy parameters.
Smart Video Engine’s new multitenancy capability is tailored to the needs of today’s OTT operators. It represents a milestone in establishing our offering as an industry standard in video streaming, decisively advancing our mission to give industry players all currently available options to generate revenue, streamline operations, and reduce costs. Multitenancy does all that while making Smart Video Engine available to a much wider range of video service providers, among other things allowing operators to offer a fully-fledged white label platform to third parties. With rapidly growing demand for cooperative exploitation options, we expect a US customer announcement with Smart Video Engine’s multitenancy capability in productive use in the very near future, says Markus Placho, Head of Media Business Unit, Siemens Convergence Creators.
 [:]

 

Translate »