Όταν το Royal Shakespeare Company παίζει live με μαθητές!

www.amydv.gr

Όταν το Royal Shakespeare Company παίζει live με μαθητές!

January 16, 2019 Broadcast & Playout Case Studies News Press Releases 0

Το 2018 ως μέρος προγράμματος στα σχολεία, το  Ravensbourne University London χρησιμοποίησε το Quicklink TX για να γίνουν ζωντανά ερωτοαπαντήσεις από στούντιο μεταξύ μαθητών και ηθοποιών του Royal Shakespeare Company (RSC). Το RSC είναι από τις γνωστές θεατρικές ομάδες στην Μεγάλη Βρετανία.
Tο Quicklink Skype TX σχεδιάστηκε σε συνδυασμό με την ομάδα της Microsoft Skype και είναι ένα σύστημα διαχείρισης βιντεοκλήσεων.  Επιτρέπει επαγγελματική μετάδοση πολλαπλών Skype κλήσεων μέσω SDI inputs/outputs και HDMI interface. Αφού το Quicklink Skype TX μπορεί να δεχτεί και να κάνει κλήσεις προς οποιονδήποτε χρήστη Skype παρέχει ασύγκριτη παγκόσμια πρόσβαση σε εκατομμύρια ανθρώπους για να μεταδώσουν σε ποιότητα HD.
Ως μέρος των παραστάσεων, φοιτητές πήραν μέρος εκτός από συζητήσεις και σε διαδραστικές ενέργειες όπως μια παράσταση Macbeth η οποία μεταδόθηκε σε πάνω από 220,000 μαθητές.

Το Quicklink TX επέτρεψε σε μαθητές να έχουν μοναδική εμπειρία στην ενσωμάτωση IP εξοπλισμού σε ζωντανό περιβάλλον broadcast .” Richard Manning, Ravensbourne’s Associate Senior Lecturer in Broadcast Technology.

Το πανεπιστήμιο Ravensbourne εστιάζει στην παροχή μοναδικών και εξειδικευμένων εμπειριών εκπαίδευση.  Συνδυάζει με πολύ φαντασία νέα εκπαιδευτικά εργαλεία με εφαρμογές στον αληθινό κόσμο και τις επιχειρήσεις.  .

“Το Quicklink δίνει στους μαθητές μας τα απαραίτητα εργαλεία για να αυξήσουν την διαδραστικότητα στις παραγωγές τους.  Στις τάξεις production και broadcast είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι που μπορούν να παράγουν έτσι επαγγελματικό περιεχόμενο.” Martyn Gates, Programme Leader – Digital Television

[:en]In 2018, as part of a program in schools, Ravensbourne University London used Quicklink TX to make live studio-based interviews between students and actors of the Royal Shakespeare Company (RSC). The RSC is one of the well-known theatrical groups in Great Britain.
Tο Quicklink Skype TX was designed in conjunction with the Microsoft Skype team and is a video call management system. Allows professional transmission of multiple Skype calls via SDI inputs / outputs and HDMI interface. Since Quicklink Skype TX can accept and make calls to any Skype user, it provides unparalleled global access to millions of people to transmit to HD quality.

As part of the performances, students took part in discussions and interactive activities such as a Macbeth show that was broadcast to over 220,000 students.

Quicklink TX has enabled students to have a unique experience in integrating IP equipment into a live broadcast environment.” Richard Manning, Ravensbourne’s Associate Senior Lecturer in Broadcast Technology.

The Ravensbourne University focuses on providing unique and expert training experiences. It combines with great imagination new educational tools with applications in the real world and businesses. .

Quicklink gives our students the tools they need to increase interactivity in their productions. The production and broadcast classes are really excited to be able to produce professional content.” Martyn Gates, Programme Leader – Digital Television

[:]

 

Translate »