AmyDV

Amy Digital Video

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την φόρμα αυτή - Do NOT Use this form! it will be treated as SPAM - Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο 'Contact us' στο κάτω μέρος της οθόνης

H Smart Video Engine προσθέτει επιλογές καταμερισμού της χρήσης υποδομών και του λειτουργικού κόστους – Επίδειξη έγινε στη NAB 2017.

Facebooktwitterlinkedinmail

Το οικοσύστημα της πλατφόρμας video της Siemens Convergence Creators διαθέτει πλέον πλήρη υποστήριξη multitenancy (συγκατοίκησης-πολυενοικίασης).

Η Siemens Convergence Creators ανακοίνωσε ότι έχει προσθέσει την πλήρη δυνατότητα multitenancy στην προηγμένη σουίτα video για OTT και Τηλεόραση Παντού (TV everywhere), Smart Video Engine. Η multitenancy επιτρέπει τη συνύπαρξη και τη διαχείριση πολλαπλών OTT υπηρεσιών video σε μία εγκατάσταση Smart Video Engine, αυξάνοντας κατά πολύ τις δυνατότητες των παρόχων να εκκινήσουν πολλαπλά brands, να δημιουργήσουν επιπρόσθετα έσοδα και να εκμεταλλεύονται τα περιεχόμενα μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος τους.

Οφέλη της υποστήριξης multitenancy από τη Smart Video Engine

Με τις νέες δυνατότητες multitenancy, η Smart Video Engine δίδει τη δυνατότητα στους παρόχους να μοιράζονται τις υπηρεσίες και την υποδομή της προηγμένης πλατφόρμας video με άλλους παρόχους και να χειρίζονται πολλαπλές ξεχωριστές OTT υπηρεσίες video σε μία εγκατάσταση Smart Video Engine. Οι πελάτες μπορεί να είναι άλλοι πάροχοι, πάροχοι streaming υπηρεσιών, programmers, ή broadcasters με τις δικές τους αντίστοιχες OTT υπηρεσίες video. Αυτοί οι μισθωτές μοιράζονται τις υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας της Smart Video Engine.

Η δυνατότητα Multitenancy προσφέρει πολλά οφέλη και ευκαιρίες για τον χειριστή της Smart Video Engine. Ως σημαντικό πλεονέκτημα αναφέρουμε τις διαφορετικές προσφορές και τις βιτρίνες που μπορούν να λειτουργούν σε ένα κοινό περιβάλλον, αλλά με μοναδική εμπειρία του χρήστη για διαφορετικό στοχευόμενο κοινό-ακροατήριο και διαφορετικές αγορές. Ο κύριος πάροχος μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία για να εκκινήσει πολλαπλά brand για καλύτερη κάλυψη της αγοράς, είτε να καταστήσει την υποδομή Smart Video Engine διαθέσιμη σε τρίτους. Η μίσθωση της υποδομής πλατφόρμας σε τρίτους για τη δημιουργία εσόδων αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου, ελκυστική για τους παρόχους OTT video streaming, οι οποίοι μπορούν τώρα να προσφέρουν μία πλατφόρμα λευκής ετικέτας σε άλλους παρόχους υπηρεσιών video. Άλλο ένα πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα μείωσης των εξόδων που σχετίζονται με την τεχνολογία, όσο και με το editorial μέρος, καθώς το περιεχόμενο μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία, να είναι διαχειρίσιμο και εκμεταλλεύσιμο από όλους τους μισθωτές, από ένα κοινό χώρο αποθήκευσης.

Το μοντέλο μίσθωσης μειώνει τα εμπόδια ως προς την είσοδο στην αγορά, από το σχεδιασμό, καθιστώντας ευκολότερη για τους μικρότερους παρόχους και τους παρόχους περιεχομένου την εκκίνηση νέων υπηρεσιών. Η ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών είναι γρήγορη και απαιτεί πολύ λίγες προσπάθειες. Επιπλέον, η επιλογή μιας προσέγγισης προσανατολισμένης προς το κεφάλαια που επενδύονται σε εξοπλισμό θα περιορίσει σημαντικά την απαραίτητη αρχική επένδυση ενός ενοικιαστή της Smart Video Engine.

Τάσεις ενοποίησης στην αγορά OTT

Καθώς η παγκόσμια αγορά OTT ωριμάζει, οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν όλο και λιγότερο την τάση να αποκτήσουν μία ιδιόκτητη, αποκλειστική πλατφόρμα, ή να αναπτύσσονται εσωτερικά με βάση μόνο τις τεχνικές απαιτήσεις. Ενώ το καινοτόμο πνεύμα των πρώτων ημερών της OTT παραμένει σε μεγάλο βαθμό, έμφαση δίδεται ολοένα και περισσότερο στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων, τη μείωση του κόστους και την ανάπτυξη πρόσθετων πηγών εσόδων, όπου είναι δυνατόν.

Η Smart Video Engine της Siemens Convergence Creators είναι μία ώριμη OTT πλατφόρμα video που οδηγεί συνεχώς την καινοτομία με την ανάπτυξη πρωτοποριακών λειτουργιών. Μερικοί από τους καλύτερους αρχιτέκτονες λογισμικού OTT της βιομηχανίας εργάζονται αδιάκοπα για την ενίσχυση του εκτεταμένου συνόλου χαρακτηριστικών της Smart Video Engine, μία απόδειξη για τη δέσμευση της εταιρείας στην πρωτοποριακή μηχανική και τη βιωσιμότητα.

Multitenancy setup στη Smart Video Engine

Η αρχιτεκτονική multitenancy της Smart Video Engine ακολουθεί μία σημαντική αρχή: Μοιραστείτε πόρους όπου μπορεί να μειωθεί το κόστος και οι προσπάθειες, αλλά διατηρήσετε και τον διαχωρισμό οπουδήποτε παρέχει οφέλη. Η ισχυρή εστίαση στον σχεδιασμό που δόθηκε για την ασφάλεια των δεδομένων, δίδοντας προτεραιότητα στον διαχωρισμό των δεδομένων του χρήστη και των δικαιωμάτων πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Διάφορα καθολικά components της πλατφόρμας Smart Video Engine μπορούν να μοιράζονται όλοι οι ενοικιαστές. Αυτό περιλαμβάνει την υποβόσκουσα υποδομή στο υπολογιστικό νέφος (cloud), τους πόρους της αλυσίδας εφοδιασμού μέσων για την κωδικοποίηση, τη δημιουργία πακέτων και την κρυπτογράφηση, τις πύλες πληρωμών και τις σχετικές επιλογές πληρωμής του παρόχου και τις άδειες άλλων.

Με βάση αυτές τις παγκόσμιες παραμέτρους, οι διακριτοί ενοικιαστές μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους με ειδικά components για τον ενοικιαστή. Αυτό περιλαμβάνει το μπλοκ “Περιεχόμενο και Συμβόλαια”, όπου κάθε ενοικιαστής διαθέτει ειδικό φάκελο παρακολούθησης εισαγωγής, το μπλοκ “Πακέτα Προϊόντων και Τιμών”, το “Κανόνες παρουσίασης και GUI”, το “Συστάσεις”, το “Λειτουργία Αναζήτησης”, το “Διαχείριση Καμπάνιας Μάρκετινγκ “, το ικανό για VAST / DFP “Διαμόρφωση Διαφήμισης” και διάφορες συγκεκριμένες παράμετροι πολιτικής.

“Η νέα δυνατότητα multitenancy της Smart Video Engine είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σημερινών παρόχων OTT. Αποτελεί ένα ορόσημο στην καθιέρωση της προσφοράς μας ως βιομηχανικού προτύπου στο video streaming, προωθώντας αποφασιστικά την αποστολή μας για την προσφορά στους παίκτες της βιομηχανίας όλων των διαθέσιμων σημερινών επιλογών για τη δημιουργία εσόδων, τον εξορθολογισμό των επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους. Η δυνατότητα Multitenancy προσφέρει όλα αυτά, ενώ καθιστά τη Smart Video Engine διαθέσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα παρόχων υπηρεσιών video, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στους παρόχους να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα λευκής ετικέτας σε τρίτους. Με την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για συνεργατικές επιλογές αξιοποίησης, αναμένουμε την ανακοίνωση ενός πελάτη από την Αμερική σχετικά με την παραγωγική χρήση της δυνατότητας multitenancy της Smart Video Engine στο εγγύς μέλλον,” δηλώνει ο ο Markus Placho, Επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρηματικών Μέσων της Siemens Convergence Creators.

Ο Κος Placho θα εκπροσωπεί την Siemens στην εκδήλωση #FutureofTV, Athens που διοργανώνει η AmyDV και που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαϊου στο Civitel Olympic.

Το τμήμα μέσων και ψυχαγωγίας της Siemens συνεργάζεται με την Imagine Communications και τον συνεργάτη της στην Ελλάδα, δηλαδή την εταιρεία AmyDV, για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων http://www.convergence-creators.siemens.com/imagine-partnership.html