5G Live Sports Broadcast

www.amydv.gr

5G Live Sports Broadcast

June 19, 2019 News Product news Production, Post Production 0

[:el]

First 5G Live Sports Broadcast. . Μια τεράστια επιτυχία με το Bond Backpack της Teradek.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του 5G, ο στόχος της SKT ήταν να μεταδίδει τμήματα του SK Telecom Open χρησιμοποιώντας τα αναπτυγμένα δίκτυα 5G. Στο γήπεδο γκολφ του SKY 72 Golf και Resorts στο Incheon, η SKT εξασφάλισε άδεια εκπομπής από τα 4 πιο γνωστά σημεία: 1, 3, 4 και 9.

SKT’s KPGA Open 2019


Η SKT (SK Telecom) είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ασύρματης μετάδοσης στη Νότια Κορέα και μέρος της πρώτης παγκόσμιας υπηρεσίας δικτύου 5G που ξεκίνησε την 3η Απριλίου στην Κορέα από τρεις   εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Είναι ενδιαφέρον ότι η SKT δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς όπως τον αθλητισμό και το ηλεκτρονικό σπορ.
 
 
 
 

The Setup


Για να εξασφαλιστεί η σωστή μεταφορά του σήματος, η SKT ενσωμάτωσε 7 Bond Backpack στα 7 ENG συνεργεία της. Το Bond είναι μια συσκευή 4G/5G network bonding που συνδυάζει έως και επτά πηγές διαδικτύου (5x USB, Ethernet, WiFi) σε μια ενιαία και αξιόπιστη ροή εργασίας με ελάχιστη καθυστέρηση για απο σημείο σε σημείο διανομής σήματος IP βίντεο .
Κάθε Bond ήταν εξοπλισμένο με 5GX μόντεμ της SKT και παρείχε ζωντανή κάλυψη (streaming) της 4ήμερης εκδήλωσης 5 ώρες την ημέρα. Το βίντεο μεταδόθηκε μέσω του δικτύου 5G στο Core, όπου σήματα βίντεο αναδιανεμήθηκαν σε αποκωδικοποιητές T-Rax σε ένα τηλεοπτικό στούντιο.  Από εκεί, το ζωντανό βίντεο επεξεργάστηκε και μεταδόθηκε στην Νο1 OTT πλατφόρμα της Κορέας Oksusu,

The Perfect Pair


Η Teradek είναι υπερήφανη που είναι η πρώτη που μεταδίδει σε δίκτυο 5G στην Κορέα. Με την νέα εποχή της πολύ γρήγορης 5G μετάδοσης, οι broadcasters θα στραφούν στο νέο κυψελοειδές δίκτυο για να παρέχουν βίντεο υψηλότερης ποιότητας με ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αναπόφευκτα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε λιγότερη εξάρτηση από τα παραδοσιακά συστήματα μετάδοσης και την εφαρμογή της 4G / 5G στον κόσμο των πολυμέσων.
Ακριβώς όπως το SKT, οι επαγγελματίες broadcasters θα θέλουν έναν τρόπο να εξασφαλίσουν την διανομή βίντεο προς τους πελάτες τους. Με το Bond, οι 5G και 4G συνδέσεις μπορούν να συνδυαστούν για να παρέχουν μέγιστη ασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι κάθε θεατής λαμβάνει περιεχόμενο HD και UHD με αξιοπιστία σε rock-solid.
 
div
Keywords; Teradek, 4G, 5G, LTE network, SKT, AmyDV, 1.4Gbps, 100Mbps, HD, UHD, rock-solid, reliability[:en]

First 5G Live Sports Broadcast. A Huge Success with Teradek’s Bond Backpack.


It’s time we talked about the renowned new cellular network that will be ushering in a new age of the Internet of Things: 5G. Of course, 5G is the next generation that follows after our current 4G LTE networks, and U.S. country-wide integration should be fully complete by 2021. In fact, in some metropolitan areas of the U.S., the first versions of 5G are already being tested, and it’s already seen widespread deployment in South Korea. Needless to say, everyone’s overly excited about it.
But no one is as excited about the 5G rollout as us professionals in the broadcast industry. The new cellular network is expected to deliver an astronomical 1.4Gbps, a substantial upgrade to the 100Mbps we get with 4G LTE. Websites will reportedly load faster than your eyes can blink. What that means for us is: live video can be higher quality and streams are more reliable than ever before.

SKT’s KPGA Open 2019


SKT (SK Telecom) is the largest wireless carrier in South Korea and part of the world’s first 5G network service launched by three telcos in Korea on April 3. Interestingly, SKT is also involved in several other avenues such as sports and e-sports, one of them being the SK Telecom Open – part of the official Korean Tour.
As part of its 5G launch, SKT’s goal was to broadcast segments of the SK Telecom Open using their deployed 5G networks. In the golf course of SKY 72 Golf and Resorts in Incheon, SKT secured permission to broadcast from 4 signature holes: 1, 3, 4 and 9.

The Setup


To ensure proper delivery, SKT incorporated 7 Bond Backpacks into their 7-camera setup. The Bond is a 4G/5G network bonding device that combines up to seven internet sources (5x USB, Ethernet, WiFi) into a single, robust pipeline for low latency, point-to-point IP video distribution.
Each Bond was loaded with SKT’s 5GX modems (X is part of SKT’s marketing, standing for eXperience, eXpand, and eXtraordinary etc) and streamed live coverage of the event 5 hours a day for the 4-day event. Video was delivered over the 5G network to Core, where the video feeds were redistributed to T-Rax decoders in an off-site broadcasting studio. From there, the live video was edited and published to Korea’s #1 OTT platform Oksusu, as well as some video sources to the OB Van of http://jtbcgolf.joins.com/.

The Perfect Pair


Teradek is proud to be the first to broadcast bonded 5G in Korea. With the era of 5G fast approaching, broadcasters will be turning to the new cellular network to deliver higher-quality videos with even more reliability. Inevitably, we’ll start seeing less reliance on traditional transmission systems and more implementation of 4G/5G into the multimedia world.
Just like SKT, broadcast professionals will want a way to guarantee video delivery for their clients. With the Bond, 5G and 4G connections can all be combined to provide maximum redundancy and network failover, ensuring that every viewer receives HD and UHD content with rock-solid reliability.
div
div
Keywords; Teradek, 4G, 5G, LTE network, SKT, AmyDV, 1.4Gbps, 100Mbps, HD, UHD, rock-solid, reliability[:]

 

Translate »