Imagine Communications’ Versio Provides IP/SDI Playout at France Télévision.

www.amydv.gr

Imagine Communications’ Versio Provides IP/SDI Playout at France Télévision.

September 12, 2017 Broadcast & Playout News 0

[:el]Η πρώτη μεγάλης κλίμακας υλοποίηση υβριδικού playout στη Γαλλία υποστηρίζει το πρόγραμμα ανανέωσης του master control.
Η Imagine Communications, ενισχύοντας τη βιομηχανία των Μέσων και της Ψυχαγωγίας μέσω μετασχηματιστικής καινοτομίας, εγκατέστησε ένα αρθρωτό σύστημα playout στη France Télévision. Αυτή η ανάπτυξη αποτελεί μέρος του έργου ανανέωσης της λειτουργίας του master control για το Κανάλι France Ô, το οποίο παρέχει τηλεοπτικές υπηρεσίες στα υπερπόντια εδάφη του έθνους.
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 28 συστήματα playout Versio™ της Imagine Communications. Το Versio εμπεριέχει server, γραφικά, υποτιτλισμό και master control switching σε ένα σύστημα, ελαχιστοποιώντας την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις για ελεύθερο χώρο. Ως βασικό συστατικό της πρότασης για αδιάλειπτη και ομαλή μετάβαση της Imagine, το Versio υποστηρίζει ταυτόχρονα IP και SDI περιεχόμενο.
Το νέο master control του France Ô σχεδιάστηκε έτσι ώστε να βελτιώσει την απόδοση και την οικονομία της υπηρεσίας που προσφέρει στους τηλεθεατές των υπερπόντιων εδαφών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλικής Γουινέας στη Νότιο Αμερική, της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας στην Καραϊβική, των Μαγιότ και Ρεϋνιόν στον Ινδικό Ωκεανό, της Γαλλικής Πολυνησίας και της Νέας Καληδονίας, αλλά και των Ουολλίς και Φουτούνα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η εγγενής στο υπολογιστικό νέφος (cloudnative) αρθρωτή (modular) φύση του Versio επιτρέπει στη France Télévision να επιτυγχάνει δύο πρωταρχικούς επιχειρηματικούς στόχους: μείωση δαπανών για εξοπλισμό και του λειτουργικού κόστους. Το Versio ενισχύεται από τη λύση Zenium™, δηλαδή από την πλατφόρμα της Imagine Communications που βασίζεται σε microservices που βοηθά στην ανάπτυξη ευέλικτων και αρθρωτών λύσεων, υποστηρίζοντας την ταχύτατη ενοποίηση της νέας τεχνολογίας.
“Είμαστε εντυπωσιασμένοι με την ικανότητα του Versio ως προς την υποστήριξη υβριδικού περιβάλλοντος,” είπε ο Erwan Roth, CTO του France Ô. “Η Imagine εργάστηκε μαζί μας σε μία δοκιμή περί το τέλος του 2015, η οποία απέδειξε την αξία αυτής της ιδέας, κάτι που μας ικανοποίησε αφού θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ότι χρειαζόμασταν και να μειώσουμε τις δαπάνες για την απόκτηση εξοπλισμού, αλλά και το λειτουργικό κόστος. Επίσης, μας παρείχε την ευελιξία να δημιουργούμε γρήγορα και εύκολα προσαρμοσμένη-εξατομικευμένη λειτουργία, όπως η επεξεργασία του ήχου, στο μέλλον.”
Η France Télévision είναι χρήστης των προϊόντων και των συστημάτων της Imagine Communications εδώ και πολλά χρόνια, αξιοποιώντας routers, servers και monitoring λύσεις. Στο France Ô χρησιμοποιεί servers και κοινόχρηστη αποθήκευση Nexio® από την Imagine, ενώ μία από τις απαιτήσεις αυτού του project ήταν η αδιάλειπτη  ενοποίηση των servers σε όλη την υποδομή, από ingest έως playout.
“Αυτή είναι η μεγαλύτερη υλοποίηση playout με Versio στη Γαλλία έως σήμερα,” δηλώνει ο Mathias Eckert, Αντιπρόεδρος EMEA της Imagine Communications. “Είναι μέρος της συνεχούς σχέσης με τη France Télévision και συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις σύνθετες τεχνικές προκλήσεις μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσιμης αποστολής, διασφαλίζοντας ότι τα κανάλια παραμένουν στον αέρα δίχως διακοπή κατά τη διάρκεια της μετάβασης στη νέα πλατφόρμα. Θεωρούμε το France Ô ως πρότυπο για το μέλλον του εύρωστου πολυκαναλικού περιβάλλοντος playout που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία.”[:en]First large-scale hybrid playout implementation in France underpins master control renewal programme.
Imagine Communications, empowering the media and entertainment industry through transformative innovation, has implemented a new modular playout system at France Télévision. The deployment is part of a project to renew the master control functionality for France Ô, which provides television services for the nation’s overseas territories.
The installation includes 28 of Imagine Communications’ Versio™ playout systems. Versio incorporates server, graphics, subtitling and master control switching – in a single system, reducing complexity and minimising space requirements.  A key component of Imagine’s seamless and non-disruptive transition proposition, Versio simultaneously supports IP and SDI content.
France Ô’s new master control is designed to improve the performance and efficiency of the service it provides to viewers in overseas territories, including French Guiana in South America, Guadeloupe and Martinique in the Caribbean, Mayotte and Réunion in the Indian Ocean, French Polynesia and New Caledonia, and Wallis and Futuna in the Pacific Ocean. The cloud-native Versio’s modular nature enables France Télévision to achieve two primary business goals: reduce capital investments and operational costs. Versio is powered by Zenium™, Imagine Communications’ microservices-based platform that helps enable the development of flexible and modular solutions and supports the rapid integration of new technology.
“We were impressed with Versio’s ability to support a hybrid environment,” said Erwan Roth, CTO at France Ô. “Imagine worked with us on a proof-of-concept trial at the end of 2015, which satisfied us that we could achieve what we needed, and reduce Capex and Opex. It also gives us the flexibility to quickly and easily create custom functionality, such as audio processing, in the future.”
France Télévision is a long-time user of Imagine Communications products and systems, including routers, servers and monitoring. In its France Ô operation it uses Imagine Nexio® servers and shared storage, and one of the requirements for this project was a seamless integration of servers across the entire infrastructure — from ingest to playout.
“This is the largest implementation of Versio playout in France to date,” said Mathias Eckert, vice president EMEA at Imagine Communications. “It is part of a continuing relationship with France Télévision, and we are working together to tackle complex technical challenges within a mission-critical environment, ensuring the channels remain on air without interruption during the migration to the new platform. We see France Ô as a model of the future of rich, multi-channel playout environments that meet the challenges of a competitive environment without compromising quality and reliability.”
 [:]

 

Translate »