Imagine Communications’ Selenio One XC Wins Best of Show Award at 2017 NAB Show.

www.amydv.gr

Imagine Communications’ Selenio One XC Wins Best of Show Award at 2017 NAB Show.

May 11, 2017 Broadcast & Playout News Press Releases 0

[:el]Η λύση αποκλειστικά σε μορφή λογισμικού (software-only) από την πλατφόρμα συμπίεσης επόμενης γενιάς της εταιρείας αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TV Technology.
Στην Imagine Communications, εταιρεία που ενισχύει τη Βιομηχανία των Μέσων και της Ψυχαγωγίας μέσω της μετασχηματικής καινοτομίας, απενεμήθη στη NAB 2017 το Βραβείο Best of Show της NewBay, από το περιοδικό TV Technology, για τη λύση της Selenio™ One XC. Αυτή η αποκλειστικά σε μορφή λογισμικού λύση αποτελεί τη νεότερη κυκλοφορία της πρωτοποριακής πλατφόρμας συμπίεσης επόμενης γενιάς Selenio One, όντας βελτιστοποιημένη για χρήση σε βασική, ή εφεδρική διανομή και σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει στους κατόχους περιεχομένου  και στους παρόχους υπηρεσίας video τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας με την παροχή περισσοτέρων καναλιών σε υπάρχουσες υποδομές διανομής.
“Μας τιμά αυτή η αναγνώριση της Αρτιότητας από τη NewBay,” είπε ο Tony Huang, Διευθυντής τμήματος Compression της Imagine Communications. “Η διάκριση για την τεχνολογική αρτιότητα σε ένα τόσο σημαντικό στάδιο αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την Imagine Communications και πολύτιμη επικύρωση του οράματος και της επένδυσης που βρίσκεται πίσω από την πλατφόρμα Selenio One.”
Το νέο Selenio One XC στοχεύει πρωταρχικά στην προσφορά υψηλής ποιότητας video στους παρόχους υπηρεσίας video και υψηλής απόδοσης δυνατοτήτων γραμμικού transcoding. Μπορεί να τρέξει σε εικονικά μηχανήματα (virtual machines) που βασίζονται σε Linux, γεγονός που το καθιστά εφαρμόσιμο σε ποικιλία κέντρων δεδομένων (datacenter) και cloud settings, διατηρώντας συνεπή λειτουργία και κοινό interface διαχείρισης ανεξαρτήτως του μοντέλου ανάπτυξης. Υποστηρίζει H.264/MPEG-2 σε H.264/MPEG-2 transcoding που βασίζεται σε IP και μπορεί να συνδυαστεί με προαιρετικό multiplexer για την παροχή στατιστικής πολυπλεξίας (με εξοικονόμηση bandwidth) των ακριβών, ή περιορισμένου bandwidth καναλιών διανομής. Το προϊόν έχει προγραμματιστεί να υποστηρίζει προσαρμοστική bitrate (ABR) τεχνολογία για Over-the-Top (OTT) επιχειρήσεις διανομής το καλοκαίρι.
Τα Βραβεία Best of Show της NewBay αξιολογούνται από μία επιτροπή μηχανικών και ειδικών της Βιομηχανίας και επιλέγονται με βάση την καινοτομία, το σύνολο δυνατοτήτων, το προσιτό κόστος και την απόδοση στην υπηρεσία της Βιομηχανίας.
“Τα προϊόντα που υποδεικνύονται για το πρόγραμμα των Βραβείων Best of Show, το οποίο τώρα βρίσκεται στην τέταρτη χρονιά του, παρέχουν μία εξαιρετική επισκόπηση της νέας τεχνολογίας που παρουσιάζεται στον Εκθεσιακό χώρο και ξεχωρίζουν μόνον το καλύτερο,” είπε ο Eric Trabb, Αντιπρόεδρος & Group Publisher του NewBay Broadcast & Video Group.
Το Selenio One βρίσκεται μεταξύ των πρώτων πλατφορμών που θα κυκλοφορήσουν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Imagine για την ενθάρρυνση των εταιρειών Μέσων να υιοθετήσουν την τεχνολογία με έναν αρθρωτό τρόπο, με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και την αύξηση της ολοκλήρωσης στις ροές εργασίας και τα παραδοσιακά τμήματα λειτουργίας εντός της εγκατάστασης ενός μέσου. Η λύση ενισχύεται από τη Zenium™, την ατόφια τεχνολογία μικρουπηρεσιών (microservices technology) από την Imagine, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη ευέλικτων και ανθεκτικών στο πέρασμα του χρόνου πλατφορμών και υπηρεσιών.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Selenio One XC και για τα άλλα εξαιρετικά προιόντα της Imagine στο χώρο του distribution στην εκδήλωση #FutureofTV, Athens που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την AmyDV στις 18 Μαιου 2017.[:en]Software-only solution from company’s next-gen compression platform recognised by TV Technology.
Imagine Communications, empowering the media and entertainment industry through transformative innovation, has received NewBay’s Best of Show Award, presented at the 2017 NAB Show by TV Technology, for its Selenio™ One XC. The software-only solution, the most recent release of the groundbreaking Selenio One next-gen compression platform, is optimised for both primary and secondary distribution and designed to enable content owners and video service providers to improve operational efficiencies by delivering more channels over existing distribution infrastructures.
“We are honoured by this recognition of excellence by NewBay,” said Tony Huang, Global Director, PLM Compression, Imagine Communications. “Being singled out for technology excellence on such a big stage is a significant achievement for Imagine Communications and valuable validation of the vision and investment behind the Selenio One platform.”
The new Selenio One XC is initially targeted at providing video service providers with high video quality, highly efficient linear transcoding capabilities. It can run in Linux-based virtual machines, making it deployable in a variety of datacenter and cloud settings, while maintaining consistent operation and a common management interface regardless of deployment model. It supports H.264/MPEG-2 to H.264/MPEG-2 IP-based transcoding and can be paired with an optional multiplexer to provide bandwidth-conserving statistical multiplexing of expensive or bandwidth-constrained distribution channels. The product is scheduled to support adaptive bitrate (ABR) technology for Over-the-Top (OTT) distribution operations in the summer.
NewBay’s Best of Show Awards are evaluated by a panel of engineers and industry experts, and are selected based on innovation, feature set, cost efficiency and performance in serving the industry.
“The products nominated for the Best of Show programme, now in its fourth year, provide an outstanding overview of new technology on the show floor and shine a spotlight on the very best,” said NewBay Broadcast & Video Group Vice President & Group Publisher Eric Trabb.
Selenio One is among the first platforms to be released within Imagine’s initiative to empower media companies to adopt technology in a modular fashion, with the objective of reducing complexity and increasing integration across workflows and traditional operational divisions within a media facility. The solution is powered by Zenium™, the pure microservices technology from Imagine that enables the development of flexible and futureproof platforms and services.[:]

 

Translate »