Imagine Communications to Unveil Pure-IP Processing Solution at the 2017 NAB Show.

www.amydv.gr

Imagine Communications to Unveil Pure-IP Processing Solution at the 2017 NAB Show.

April 19, 2017 Broadcast & Playout News Press Releases 0

[:el]Ο Δικτυακός Επεξεργαστής Selenio της εταιρείας είναι ειδικά ενισχυμένος για ασυμπίεστα σήματα UHD που βασίζονται σε πρότυπα.
Η Imagine Communications, θα εισάγει τον Selenio™ Network Processor (SNP), μία καθ’ όλα ικανή για IP λύση επεξεργασίας που είναι βελτιστοποιημένη για τον χειρισμό ασυμπίεστων σημάτων UHD με βάση την προδιαγραφή SMPTE 2110 για τη μεταφορά μέσων μέσω δικτύων IP. Σχεδιασμένη για να οδηγήσει στη νέα εποχή της ζωντανής παραγωγής, ο SNP επιτρέπει στις εταιρείες Παραγωγής να βελτιστοποιήσουν studio και κινητές εγκαταστάσεις ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως την απόδοση την ευκινησία και την αποτελεσματικότητα των υποδομών που βασίζονται στο IT, ενώ ταυτοχρόνως αναβαθμίζουν τις λειτουργίες τους για την υποστήριξη εικόνας με ποιότητα UHD. Η Imagine θα επιδείξει μερικές από τις δυνατότητες του SNP στην Έκθεση NAB 2017 στο Las Vegas, η οποία ξεκινά την 24η Απριλίου (Περίπτερο SL1516).
Η διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων επεξεργασίας IP-σε-IP που βασίζονται σε πρότυπα, μία πρωτιά στη βιομηχανία, παρέχει στις εταιρείες Μέσων την ευκαιρία να ενισχύουν τις εγκαταστάσεις τους παραγωγής, βοηθώντας στη μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας που σχετίζεται με την υποστήριξη SDI και υβριδικών SDI-IP ροών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης, της κατανάλωσης ρεύματος και της ανάγκης για μετακίνηση σημάτων μεταξύ IP και SDI τομέων.
“Αυτό το επίτευγμα αποτελεί ορόσημο για την Imagine Communications και τη βιομηχανία των Μέσων και της Ψυχαγωγίας,” είπε ο Mark Senecal, Αντιπρόεδρος Διαχείρισης Προϊόντων της Imagine Communications. “Ο SNP παρέχει στους πελάτες μας την τεχνολογία που χρειάζονται για τη μετάβαση των εγκαταστάσεων παραγωγής τους σε ένα Υβριδικό SDI-IP μοντέλο, ή σε πλήρως-IP λειτουργίες, ενώ ταυτοχρόνως προετοιμάζουν τις επιχειρήσεις τους ως προς την ενσωμάτωση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας και εισαγωγής νέων δυνατοτήτων όπως υπαγορεύει η δυναμική της αγοράς. Αυτή είναι η δύναμη που προσδίδει το IP στη ζωντανή παραγωγή και οι πελάτες μας το παρατηρούν.”
Νωρίτερα την τρέχουσα χρονιά, ο Ελβετικός πάροχος broadcast υπηρεσίας tpc (κέντρο τεχνολογίας και παραγωγής Ελβετίας ag) αποκάλυψε την κατασκευή ενός φορτηγού κινητών παραγωγών που θα χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνολογία επεξεργασίας της Imagine και αναμένεται να είναι το πρώτο στη βιομηχανία που θα υποστηρίξει ασυμπίεστα σήματα HD και UHD που βασίζονται σε IP, με γνώμονα το πρότυπο SMPTE ST 2110. Το SMPTE 2110, που τώρα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, αποτελεί την κορωνίδα του οδικού χάρτη προς τα πρότυπα του IP που έχει την υποστήριξη της Συμμαχίας περί Λύσεων IP για τα Μέσα (Alliance for IP Media Solutions – AIMS). H κινητή εγκατάσταση παραγωγής του tpc σχεδιάστηκε για την υποστήριξη HD και UHD formats, ενώ είναι ικανή για διασύνδεση (interfacing) ποικιλίας SDI και IP εισόδων. SNP και SMPTE 2110 επιτρέπουν στην εταιρεία να επεξεργάζεται ασυμπίεστα υψηλής-ποιότητας σήματα UHD και HD video προς ανταπόκριση στις επιλογές του πελάτη, δίχως να απαιτείται ενδιάμεσο σχήμα συμπίεσης, ή στήριξη σε μη-προτυποποιημένο, αποκλειστικό hardware διασύνδεσης.
Ως μία πλατφόρμα IP-σε-IP επεξεργασίας σήματος, ο SNP παρέχει την γκάμα δυνατοτήτων που απαιτείται στη σημερινή εξελισσόμενη βιομηχανία κινητής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων HD-UHD up-και-down μετατροπής και ρυθμίσεων χρωματικού χώρου, καθώς και διαχείρισης της Υψηλής Δυναμικής περιοχής (High Dynamic Range HDR) με τις απαραίτητες προσαρμογές και μετατροπές που απαιτούνται για την ενσωμάτωση σημάτων UHD και HD. Ο SNP της Imagine Communications παρέχει σημαντικές λειτουργίες συγχρονισμού και χρονισμού, επίβλεψη της ενοποίησης νέων σημάτων στο περιβάλλον της παραγωγής και βοήθεια στην εξασφάλιση βέλτιστου χρονισμού των SMPTE 2110 σημάτων για διαλειτουργικότητα με όλον τον άλλο εξοπλισμό που συμμορφώνεται με αυτό το πρότυπο.
Ο SNP της Imagine έχει βελτιστοποιηθεί για την UHD παραγωγή μέσω της υποστήριξης εφεδρικών συνδέσεων 100-Gigabit σε Ethernet δίκτυο, όπου έκαστη είναι ικανή για παροχή οκτώ ασυμπίεστων σημάτων UHD σε έκαστη κατεύθυνση. Υποστηρίζοντας υψηλής χωρητικότητας δικτυακές συνδέσεις, οι οποίες αποτελούν κοινό τόπο στο περιβάλλον που βασίζεται στο IT, μειώνεται η απαίτηση για συμπίεση των σημάτων UHD και βελτιώνεται η συνολική απόδοση, καθώς συνεισφέρει στη βελτίωση της εξοικονόμησης χώρου και ενέργειας, διατηρώντας την ποιότητα της εικόνας και την καθυστέρηση του συστήματος. Ο βασιζόμενος σε πρότυπα SNP ενοποιείται εύκολα με IP εξοπλισμό routing και switching που βρίσκουμε εύκολα στην αγορά (commercial off-the-shelf – COTS), παρέχοντας στις εταιρείες Μέσων την ευελιξία της εργασίας με πλήθος προμηθευτών τεχνολογίας για δρομολόγηση και διαχείριση σήματος.
Ο υψηλής πυκνότητας SNP χρησιμοποιεί τέσσερα αναπόσπαστα blocks επεξεργασίας, όπου έκαστο μπορεί να ανατεθεί σε ξεχωριστή εφαρμογή και μπορεί πολύ γρήγορα να προγραμματιστεί ξανά. Η ευελιξία του SNP βοηθά τις εταιρείες Παραγωγής να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τρέχουσας εργασίας τους και εν συνεχεία στη γρήγορη εκ νέου διαμόρφωση για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναθέσεων. Η πολυχρηστική φύση και οι δυνατότητες γρήγορης διαμόρφωσης του SNP μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Το σύστημα SNP προέρχεται από τις εξαιρετικές δυνατότητες επεξεργασίας της τελευταίας γενιάς τεχνολογίας FPGA, σε συνδυασμό με την πλήρως βασιζόμενη σε microservices πλατφόρμα λογισμικού Zenium™ της Imagine Communications, επιτρέποντας την πρωτόγνωρη λειτουργία επεξεργασίας σήματος σε ένα μικρών διαστάσεων (1-RU) πακέτο.
Ο SNP αποτελεί μία ζωτικής σημασίας προσθήκη στο portfolio από άκρον-εις-άκρον επόμενης γενιάς λύσεων της Imagine Communications. Μπορεί να ταιριάξει και με άλλες λύσεις που είναι έτοιμες για UHD και IP, συμπεριλαμβανομένων του mutiviewer EPIC™ MV, ενός επόμενης γενιάς συστήματος monitoring και ελέγχου και του αρθρωτού (modular) playout Versio™, για το σχηματισμό της καρδιάς ενός περιβάλλοντος κορυφαίας λειτουργίας που σχεδιάστηκε για την εύκολη ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων και την εξέλιξη που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Επιπροσθέτως της παρουσίασης του SNP στο περίπτερο της (SL1516), η Imagine Communications θα συμμετέχει στην IP Showcase της NAB 2017, σε συνεργασία με πολλούς οργανισμούς προτυποποίησης και την AIMS, η οποία είναι αφιερωμένη στην επίδειξη της διαλειτουργικότητας της προδιαγραφής SMPTE 2110 και θα υπογραμμίσει τα δημιουργικά και εποικοδομητικά επιχειρηματικά οφέλη της τεχνολογίας IP.
 [:en]Company’s Selenio Network Processor is optimized for standards-based uncompressed UHD signals.
 
Imagine Communications, empowering the media and entertainment industry through transformative innovation, is introducing the Selenio™ Network Processor (SNP), an all-IP-capable processing solution optimized for handling uncompressed UHD signals based on the SMPTE 2110 specification for transporting media over IP networks. Designed to usher in a new era in live production, the SNP enables production companies to optimize both studio and mobile facilities to take full advantage of the performance, agility and efficiency benefits of IT-based infrastructures, while at the same time upgrading operations to support UHD picture quality. Imagine will be showcasing some of the capabilities of the SNP at the 2017 NAB Show in Las Vegas, beginning April 24 (Booth SL1516).
 
The availability of standards-based IP-to-IP processing capabilities, an industry first, provides media companies with the opportunity to streamline their production facilities, helping to reduce costs and complexity associated with supporting SDI and hybrid SDI-IP workflows, including cabling, power consumption and the need to move signals between IP and SDI domains.
 
“This is a milestone achievement for Imagine Communications and the media and entertainment industry,” said Mark Senecal, VP of product management, Imagine Communications. “SNP provides our customers with the technology that’s needed to transition their production facilities to a hybrid SDI-IP model or to pure-IP operations, while at the same time positioning their businesses to seamlessly integrate new technology and introduce new capabilities as market dynamics dictate. That’s the power that IP brings to live production and our customers are taking notice.”
 
Earlier this year, Swiss broadcast service provider tpc (technology and production center Switzerland ag) revealed the construction of a mobile production vehicle that will utilize Imagine’s new processing technology and is expected to be the first in the industry to support uncompressed HD and UHD signals over IP based on the SMPTE ST 2110 standard. SMPTE 2110, now being finalized, is the culmination of the IP standards roadmap endorsed by the Alliance for IP Media Solutions (AIMS). The tpc mobile production facility is designed to support HD and UHD formats, and is capable of interfacing with a variety of SDI and IP inputs. SNP and SMPTE 2110 allow the company to process uncompressed high-quality UHD and HD video signals to meet all customer preferences without requiring a mezzanine compression scheme or relying on nonstandard, proprietary interconnection hardware.
 
An IP-to-IP signal processing platform, the SNP provides the gamut of capabilities required in today’s evolving mobile production industry, including HD-UHD up-and-down conversion and color space adjustments, as well as managing the High Dynamic Range (HDR) adaptations and conversions required for integrating UHD and HD signals. Imagine Communications’ SNP also provides important synchronization and timing functions, overseeing the integration of new signals into the production environment and helping to assure the optimal timing of SMPTE 2110 signals for interoperability with all other compliant equipment.
 
The Imagine SNP is optimized for UHD production through support for redundant 100-Gigabit Ethernet network connections, each capable of delivering eight uncompressed UHD signals in each direction. Support for these high-capacity network connections, which are now commonplace in IT-based environments, eliminates the requirement to compress UHD signals and improves overall efficiency, as well as contributes to space and power-consumption savings and preserving picture quality and system latency. The standards-based SNP easily integrates with commercial off-the-shelf (COTS) IP routing and switching equipment, providing media companies with the flexibility to work with a variety of technology suppliers for signal routing and management.
 
The high-density SNP utilizes four integral processing blocks, each of which can be assigned a separate application and can be reprogrammed on the fly. The versatility of the SNP helps enable production companies to respond to the requirements of the current job, and then quickly reconfigure to tackle future assignments. The multipurpose nature and quick-configuration capabilities of the SNP can significantly reduce equipment requirements. The SNP system derives its exceptional processing capabilities from the latest generation of FPGA technology, coupled with Imagine Communications’ Zenium™ pure microservices-based software platform, allowing unprecedented density of signal processing functionality within a compact 1-RU package.
 
The SNP is a critical addition to Imagine Communications’ end-to-end next-generation solution portfolio. It can be paired with other UHD- and IP-ready solutions, including the EPIC™ MV mutiviewer, a next-generation monitoring and control system, and Versio™ modular playout, to form the heart of a state-of-the-art operations environment that is designed to easily integrate new capabilities and evolve in lockstep with market requirements.
 
In addition to featuring the SNP at its booth (SL1516), Imagine Communications will be participating in the 2017 NAB IP Showcase, a cooperation of multiple standards organizations and AIMS that is dedicated to demonstrating the interoperability of the SMPTE 2110 specification and highlighting the creative and business-building benefits of IP technology.
 [:]

 

Translate »