RT Software showed integration to Ncam Depth keying

www.amydv.gr

RT Software showed integration to Ncam Depth keying

October 27, 2016 News Production, Post Production 0

[:el]Το Depth Keying προσδίδει την εκπληκτική ισχύ των νέων γραφικών στις broadcast εφαρμογές.
Η RT Software, ηγέτιδα παγκοσμίως στα Πραγματικού Χρόνου Broadcast 3D γραφικά, ενσωμάτωσε τη δική της λύση tOGVR εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην τεχνολογία depth keying της Ncam. Αυτή η ανάπτυξη, η οποία θα επιτρέψει στους παρουσιαστές να μετακινούνται ελεύθερα και να αλληλεπιδρούνε με εικονικά στοιχεία στις ζωντανές επαυξημένης πραγματικότητας παραγωγές, παρουσιάστηκε στο περίπτερο της RT Software στην έκθεση IBC 2016.
Η επαυξημένη πραγματικότητα προσθέτει στοιχεία εικονικών γραφικών στο πραγματικό studio, ή στις τοποθεσίες λήψεων, με την τεχνολογία camera tracking να εγγυάται ότι τα εικονικά στοιχεία παραμένουν εντός του τόπου γυρισμάτων ανεξαρτήτως των κινήσεων της κάμερας. Με την υπάρχουσα τεχνολογία, ωστόσο, ο περιορισμός των ζωντανών στοιχείων, όπως οι παρουσιαστές, είτε βρίσκονται εμπρός, είτε πίσω από έκαστο στοιχείο γραφικών και η κίνηση γύρω από αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη.
Με τις δυνατότητες depth keying, το σύστημα tracking της Ncam κατανοεί με ακρίβεια πόσο μακριά από την κάμερα βρίσκεται ο παρουσιαστής και τροφοδοτεί τούτο πίσω στον tOGVR renderer ως δεδομένα. Η RT Software έχει εφαρμόσει έναν τρόπο αλληλεπίδρασης με το βάθος της πληροφορίας στην μηχανή broadcast γραφικών μέσω της ενοποίησης με SDK της Ncam με σκοπό να θέσει προτεραιότητα ως προς το αυτοματοποιημένο keying των εικονικών αντικειμένων αναλόγως τυ πόσο μακριά βρίσκεται ο παρουσιαστής από την κάμερα.
Ncam και RT Software έχουν ήδη συνεργαστεί σε κάποιες εκ των πιο προηγμένων εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στο κόσμο. Η εγκατάσταση στον BT Sport στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες για το Βραβείο Καινοτομίας της IBC (IBC Innovation Award), γεγονός που οφείλεται στην πρόοδο της επαυξημένης πραγματικότητας προς καλύτερη δέσμευση του κοινού.
Μία από τις χρήσεις επαυξημένης πραγματικότητας στον BT Sport είχε να κάνει με popups των θέσεων των παικτών εντός του ποδοσφαιρικού αγωνιστικού χώρου, με τις κάμερες να κινούνται γύρω από τη σύνθεση και την αγωνιστική διάταξη της ομάδας. Με τη νέα τεχνολογία depth keying οι παρουσιαστές είναι σε θέση να περπατούν μεταξύ και γύρω από popup virtual players καθώς συζητούν για τις δυνατότητες τους, παρέχοντας μία εντυπωσιακή, άμεση εικόνα της ανάλυσης του παιχνιδιού. Τούτο θα συνεχίσει να παρέχει σταθερή τοποθέτηση εικόνας, ακόμη και με την ελεύθερη κίνηση της κάμερας.
“Αυτή η συνεργατική ανάπτυξη αλλάζει το παιχνίδι για την επαυξημένη πραγματικότητα,” είπε ο Mike Fredriksen, Εμπορικός Διευθυντής της RT Software. “Με tracking από τη Ncam μπορούμε να τοποθετήσουμε πολύπλοκα εικονικά αντικείμενα εντός μίας σκηνής και να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα παραμείνουν  ακριβώς εκεί που πρέπει στον χώρο, ακόμη και με τακτικές κινήσεις της κάμερας, ακόμη και με πολλαπλές κάμερες.
Τώρα μπορούμε να περάσουμε τους χρήστες μας στο επόμενο επίπεδο επαυξημένης πραγματικότητας, όπου οι ζωντανοί παρουσιαστές μπορούν πραγματικά να αλληλεπιδράσουν με όλα εκείνα τα πολύπλοκα εικονικά αντικείμενα με απλότητα  και αυτό αποτελεί μία σπουδαία πρόοδος και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την πρωτοκαθεδρία στη βιομηχανία.”
Ο Nic Hatch, CEO της Ncam, προσέθεσε: “Όλοι όσοι παρακολούθησαν την επίδειξη μας στην έκθεση NAB εντυπωσιάστηκαν από αυτήν, αλλά ανησυχούσαν επειδή στηρίζεται σε μία νέα και όχι γνωστή τεχνική πλατφόρμα. Η RT Software προσέθεσε τώρα δυνατότητες βάθους στο standard λογισμικό της, ένα λογισμικό που πολλοί broadcasters διαθέτουν ήδη. Πραγματικά, αυτή είναι μία άκρως συναρπαστική ευκαιρία.”
H AmyDV διαθέτει στην Ελλάδα τις λύσεις της RT Software.[:en]Depth Keying brings amazing new graphics power to broadcast applications.
RT Software, global leader in Real Time Broadcast 3D graphics, has integrated their tOG-VR virtual and augmented reality solution to Ncam’s depth keying technology. The development, which will allow presenters to move freely around and interact with virtual elements in live augmented reality productions, was demonstrated on RT Software’s booth at IBC2016.
Augmented reality adds virtual graphical elements to real studio or location shoots, camera tracking technology ensures that the virtual elements remain in place in whichever way the camera moves. With existing technology, however, the limitation is that live elements – such as presenters – are either in front of or behind each graphic element, and moving around them is extremely difficult and cumbersome.
With depth keying capabilities, Ncam’s tracking system also understands precisely how far away from the camera the presenter is and feeds this back to the tOG-VR renderer as data. RT Software has implemented a means of interacting with the depth information in its broadcast graphics engine via integration with Ncam’s SDK to order the keying priority of virtual objects automatically depending on how far the presenter is from the camera.
Ncam and RT Software have already collaborated on some of the most advanced augmented reality applications in the world. The installation at BT Sport in the UK is shortlisted for an IBC Innovation Award for its advances in the use of augmented reality to engage audiences.
One of the uses which BT Sport has for its augmented reality is to have pop-ups of players in position on a football pitch, with the cameras moving around the team line-ups. With the new depth keying technology, presenters would be able to walk between and around the pop-up virtual players as they discussed their capabilities, providing a stunning, direct visualisation of game analysis. This will still provide solid image placement, even with free movement of the camera.
“This collaborative development is a game-changer for augmented reality,” said Mike Fredriksen, commercial director at RT Software. “With Ncam’s tracking we can place complex virtual objects into a scene and be completely confident that they will remain precisely in place, even with random camera moves, even with multiple cameras.
Now we can take our users to the next level of augmented reality, where live presenters can really interact with those complex virtual objects – that is a dramatic advance and we are delighted to be leading the industry.”
Nic Hatch, CEO of Ncam, added “Everyone who saw our demonstration at NAB was completely amazed by it, but was wary because it depended on a new and unknown technical platform. RT Software has now added depth capabilities to its standard software, software that many broadcasters already have. This really is a hugely exciting opportunity.”
 [:]

 

Translate »