Matrox Monarch LCS — Full-Featured Lecture Capture Appliance Now Shipping.

www.amydv.gr

Matrox Monarch LCS — Full-Featured Lecture Capture Appliance Now Shipping.

August 3, 2016 News Production, Post Production 0

[:el]

Η προσιτή και εύκολη στη λειτουργία συσκευή επιτρέπει την εγγραφή Διαλέξεων και το Streaming από κάθε τάξη.

Η Matrox® Video ανακοίνωσε ότι η λύση Matrox Monarch™ LCS, δηλαδή η μικρών διαστάσεων, εύχρηστη, δύο-εισόδων συσκευή καταγραφής διαλέξεων είναι τώρα ετοιμοπαράδοτη και μπορείτε να την αποκτήσετε.

Με τιμή μόλις 2.495 ευρώ, η βραβευμένη μονάδα Monarch LCS δέχεται video από οποιαδήποτε SDI ή HDMI κάμερα και περιεχόμενο παρουσίασης από υπολογιστές μέσω HDMI. Οι είσοδοι μπορούν να κωδικοποιηθούν διακριτά και σε συγχρονισμό για χρήση με νεότερους multi-stream video players. Εναλλακτικά οι είσοδοι μπορούν να συνδυαστούν πριν την κωδικοποίηση σε πλήθος layouts παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων picture-in-picture και side-by-side, για χρήση με standard video players.

“Το Video αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μοντέρνας αίθουσας και η εύκολη διανομή περιεχομένου από τον εκπαιδευτικό στο φοιτητή αποτελεί μία δυσκολία που επιλύει το Monarch LCS,” είπε ο Dan Maloney, Διευθυντής Τεχνικού Marketing της Matrox Video. “Το Monarch LCS αποτελεί μία προσιτή λύση που συγχρονίζει αποτελεσματικά τις τρείς πτυχές μίας υψηλής ποιότητας διάλεξης: το video του εκπαιδευτικού, τον ήχο της εκφερόμενης πληροφορίας και το υψηλής ανάλυσης, δημιουργημένο από υπολογιστή περιεχόμενο όπως, slides ή μέσα που παρουσιάζονται στη φυσική τάξη.”

Το Monarch LCS αποτελεί μία αξιόπιστη, αυτόνομη δικτυακή συσκευή που οι IT administrators θα βρούνε εύκολη ως προς το set up και την ενσωμάτωση της στα συστήματα διαχείρισης video (video management systems – VMS), αλλά και στα συστήματα διαχείρισης εκπαίδευσης (learning management systems – LMS) όπως το Moodle. Η διαισθητική διαδικτυακή διεπαφή (web interface) επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν profiles για τις ζωντανές streamed και γραμμένες διαλέξεις, με μίξη κάμερας και υλικού παρουσίασης από SDI και HDMI πηγές. Πανίσχυρες μηχανές scaling, deinterlacing και αποθορυβοποίησης εξασφαλίζουν ότι πεντακάθαρες εικόνες αποστέλλονται από τους κωδικοποιητές. Στις περιπτώσεις streaming οι κωδικοποιητές χρησιμοποιούν είτε RTMP, είτε RTSP πρωτόκολλα για τη διανομή live streams σε τοπικούς servers μέσων, ή βασιζόμενα στο υπολογιστικό νέφος (cloud-based) δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDNs). Σε εφαρμογές εγγραφής οι κωδικοποιητές γράφουν MP4 ή MOV αρχεία απευθείας σε δικτυακά drives, εξαλείφοντας την ανάγκη για μετά το τέλος της διάλεξης μεταφορά του αρχείου, ή εναλλακτικά τοπικά σε USB drives, ή κάρτες μνήμης SD.

Το Monarch LCS έρχεται μαζί με ένα ολοκληρωμένο σύνολο APIs ελέγχου που βασίζονται σε HTTP, επιτρέποντας στους ανθρώπους που αναπτύσσουν δικτυακή ή βασιζόμενη στη cloud πλατφόρμα διαχείρισης video, καθώς και στους εγκαταστάτες συστημάτων A/V να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες streaming και εγγραφής των συσκευών Monarch LCS εντός του δικού τους περιβάλλοντος για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών για τον χρήστη. Επίσης, ένα control module για Crestron room media controllers είναι διαθέσιμο.

Στο Monarch LCS έχουν απονεμηθεί πέντε σημαντικά βραβεία κατά την Έκθεση NAB 2016: Συγκεκριμένα έχει κερδίσει τα Βραβεία Best of Show των TV Technology, Sound & Video Contractor και Video Edge. Επίσης, απέσπασε ένα Βραβείο Video Innovation από την British Columbia Professional Videographers Association (BCPVA) και επελέγη ως ένα από τα Καλύτερα Προϊόντα (Best Products) της NAB 2016 από το περιοδικό Streaming Media.

Το Matrox Monarch LCS είναι διαθέσιμο τώρα στο διεθνές δίκτυο εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της Matrox.

Το Monarch LCS θα επιδεικνύεται στην Έκθεση IBC 2016 (Άμστερνταμ, 9-13 Σεπτεμβρίου, Περίπτερο 7.B29), στο Συνέδριο-Έκθεση WFX-Worship Facilities (Λούσβιλ, KN, 21-22 Σεπτεμβρίου, Περίπτερο 1028) και Έκθεση NAB Νέας Υόρκης (Νέα Υόρκη, NY, 9-10 Νοεμβρίου, Περίπτερο 1451).

Η AmyDV διαθέτει μοναδικά εξειδικευμένο εργαστήριο ενημέρωσης και εκπαίδευσης για συσκευές και τεχνολογίες streaming στην Ελλαδα και μπορεί να σας εξυπηρετήσει με ένα τηλέφωνο στο 210 6133000 ή στέλνοντας email στο [email protected]

[:en]

Affordable and Easy to Operate Appliance Enables Lecture Recording and Streaming From Every Classroom.

Matrox® Video announced that the Matrox Monarch™ LCS, a compact, easy-to-use, two-input lecture capture appliance is now available for purchase.

Priced at just $2,495 US (€2,495, £1,949), the award-winning Monarch LCS accepts video from any SDI or HDMI camera and presentation content from computers over HDMI. The inputs can be encoded independently and in sync for use with the latest multi-stream video players. Alternatively, the inputs can be combined prior to encoding in a variety of production layouts, including picture-in-picture and side-by-side, for use with standard video players.

“Video is an integral part of the modern classroom, and easily delivering content from educator to student is a challenge that Monarch LCS solves,” said Dan Maloney, technical marketing manager, Matrox Video. “Monarch LCS is an affordable solution that efficiently syncs the three aspects of a high-quality lecture: video of the instructor, audio of the spoken information, and high-resolution, computer-generated content such as slides or media presented in the physical classroom.”

Monarch LCS is a reliable, standalone network appliance that IT administrators will find easy to set up and integrate into video management systems (VMS), such as Opencast and Kaltura, and learning management systems (LMS) such as Moodle. An intuitive web interface lets users define profiles for live streamed and recorded lectures, mixing camera and presentation material from SDI and HDMI sources. Powerful scaling, deinterlacing, and noise reduction engines ensure only pristine images are sent from the encoders. For streaming purposes, the encoders use either RTMP or RTSP protocols to deliver live streams to local media servers or cloud-based CDNs. In recording applications, the encoders write MP4 or MOV files directly to network-mapped drives, eliminating the need for post-lecture file transfer, or alternatively to local USB drives or SD cards.

Monarch LCS comes with a comprehensive set of HTTP-based control APIs that let network- or cloud-based video management platform developers and A/V integrators harness the streaming and recording capabilities of Monarch LCS appliances from within their own environments to create customized user experiences. A control module for Crestron room media controllers is also available.

Recipient of five major awards at NAB 2016, the Monarch LCS was honored with Best of Show Awards from TV Technology, Sound & Video Contractor, and Video Edge. It also received a Video Innovation Award from the British Columbia Professional Videographers Association (BCPVA) and was chosen as one of the Best Products of NAB 2016 by Streaming Media Magazine.

Matrox Monarch LCS is available now through Matrox’s world wide network of authorized resellers. If you are interested in becoming a reseller please contact the Matrox Video Sales Department.

Monarch LCS will be on display at IBC2016 (Amsterdam, September 9-13, booth 7.B29), WFX-Worship Facilities Conference and Expo (Louisville, KN, September 21-22, booth 1028), and NAB Show NY (New York, NY, November 9-10, booth 1451).

[:]

 

Translate »