Imagine Communications Unveiled Breakthrough Technology Innovation at INTX.

www.amydv.gr

Imagine Communications Unveiled Breakthrough Technology Innovation at INTX.

May 31, 2016 Broadcast & Playout News 0

[:el]Η Πρωτοβουλία Ενιαίας Διανομής σχεδιάστηκε για την επιτάχυνση του εκμοντερνισμού των δικτύων των παρόχων υπηρεσιών video.
Η Imagine Communications, τις λύσεις της οποίας διαθέτει και υποστηρίζει η AmyDV, ενδυναμώνοντας τη βιομηχανία μέσων και ψυχαγωγίας μέσω της μετασχηματικής καινοτομίας, αποκάλυψε μία δυνητική στρατηγική πρωτοβουλία αλλαγής της βιομηχανίας, η οποία στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικής στάσης και ανάδειξης των παρόχων υπηρεσιών video στην πολύτιμη αλυσίδα της βιομηχανίας των μέσων και ψυχαγωγίας. Πρωταρχικός στόχος της πρωτοβουλίας ενιαίας διανομής της εταιρείας προς ενδυνάμωση των διανομέων περιεχομένου με την ικανότητα επιτάχυνσης του εκμοντερνισμού των δικτύων τους, είναι η διευκόλυνση της μετάβασης κρίσιμων λειτουργιών σε επόμενης γενιάς δίκτυα, με βάση το διαδίκτυο.
Οι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια δίκτυα που βασίζονται σε HTTP, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες προσαρμοζόμενης bitrate (adaptive bitrate – ABR) για stream προγράμματος και διαφημίσεων σε συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών tablet, προσωπικών υπολογιστών (PCs) και συνδεδεμένων τηλεοράσεων. Αυτά τα νέα over-the-top (OTT) δίκτυα συχνά δημιουργούνται παράλληλα με παραδοσιακά δίκτυα μεταφοράς video που διανέμουν περιεχόμενο στους συνδρομητές τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω set-top boxes (STBs). Το φορτίο και τη δαπάνη της διατήρησης υποδομών πολλαπλής διανομής video και της εισαγωγής διαφήμισης εξασθενεί την ικανότητα μερικών παρόχων υπηρεσιών video να καινοτομήσουν και να εκμοντερνίσουν τις υποδομές μέσω της υιοθέτησης επόμενης-γενιάς τεχνολογιών που εισάγουν νέα επίπεδα ευκινησίας και ευελιξίας.
Η πρωτοβουλία ενιαίας διανομής της Imagine Communications σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, επιτρέποντας στους διανομείς περιεχομένου να εδραιώσουν υποδομές πολλαπλής διανομής video και εισαγωγής διαφήμισης σε ένα βασιζόμενο σε λογισμικό, κορυφαίας τεχνολογίας δίκτυο HTTP, που χρησιμοποιεί τεχνολογία ABR. Μεταβιβάζοντας την πρωτοκαθεδρία από τις παραδοσιακές σε επόμενης γενιάς αρχιτεκτονικές, οι πάροχοι υπηρεσιών video μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα προς επένδυση κεφάλαια και τα λειτουργικά κόστη, καθώς και να αυξήσουν την ικανότητα τους να εξερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με τη μετάβαση των λειτουργιών τους στο βασιζόμενο σε λογισμικό περιβάλλον κέντρου δεδομένων που δημιουργούνται σε γενικές υπολογιστικές και δικτυακές πλατφόρμες.
“Ο ρόλος σχεδόν οιοδήποτε παίκτη στο οικοσύστημα της βιομηχανίας μέσων και ψυχαγωγίας καθορίζεται εκ νέου με τη μετατόπιση των μοτίβων κατανάλωσης video και την αναδιάταξη των μακροχρόνιων πολύτιμων αλυσίδων,” είπε ο Steve Reynolds, CTO της Imagine Communications. “Οι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης σφυροκοπούνται από τους νέους παίκτες μέσων που είναι σε θέση να παρέχουν streaming υψηλής ποιότητας και υψηλών-απαιτήσεων video μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων. Υιοθετώντας μία αρχιτεκτονική ενιαίας διανομής, καλωδιακοί πάροχοι και άλλοι διανομείς περιεχομένου θα βρίσκονται σε εξαιρετική θέση όχι μόνον για να αντέξουν σε αυτές τις απειλές του ανταγωνισμού, αλλά και για να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες τους σε μία κατάμεστη αγορά, αποδίδοντας μία μοναδική και υψηλής εξατομίκευσης εμπειρία κατανάλωσης video.”
Ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής ενιαίας διανομής της Imagine Communications αποτελεί το Selenio™ Video Delivery Edge (VDE), μία HTTP-σε-UDP πύλη που σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στους καλωδιακούς παρόχους και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών video να βελτιστοποιήσουν την ενοποίηση των παραδοσιακών και επόμενης γενιάς δικτύων. Τοποθετημένο στην αιχμή του δικτύου, το Selenio VDE μετατρέπει το περιεχόμενο που βασίζεται σε ABR, σε transport stream-συμβατά σήματα που διανέμονται στους συνδρομητές μέσω υπαρχόντων STBs.
Γεφυρώνοντας παραδοσιακά και επόμενης γενιάς δίκτυα, το βασιζόμενο σε λογισμικό Selenio VDE βοηθά τους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης στο να μειώσουν την επικάλυψη στον πυρήνα των δικτύων τους. Οι καλωδιακοί πάροχοι, για παράδειγμα, μπορούν να ξεκινήσουν τη μείωση του αριθμού των transcode λειτουργιών στο δίκτυο, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτοχρόνως βελτιώνουν την ποιότητα του video.
Παρομοίως, το Selenio VDE σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών video να αποσύρουν παλιούς βασιζόμενους σε hardware ad splicers, με την αξιοποίηση της ίδιας τεχνολογίας εισαγωγής διαφήμισης που χρησιμοποιούν τώρα για την τροφοδότηση διαφημιστικών spots σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Η αντικατάσταση των συστημάτων που εξαρτώνται από το hardware με ένα βασιζόμενο στο λογισμικό οικοσύστημα εισαγωγής διαφήμισης, αυξάνει σημαντικά την ανάπτυξη της ευελιξίας. Καλωδιακοί πάροχοι, οι οποίοι διατηρούν εκατοντάδες κεφαλικά άκρα και χιλιάδες διαφημιστικές ζώνες, είναι τώρα σε θέση να τοποθετήσουν τη λειτουργία εισαγωγής διαφήμισης οπουδήποτε στα δίκτυα τους.
Στα επιπλέον πλεονεκτήματα της προσέγγισης ενιαίας διανομής περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πιθανά οφέλη:

 • Επιτάχυνση της ενοποίησης διαφόρων υποδομών σε ένα, βασιζόμενος σε HTTP δίκτυο διανομής υπηρεσίας, ελαχιστοποιώντας το κόστος και το λειτουργικό φορτίο της διατήρησης διακριτών δικτύων
 • Επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών video να εστιάζουν σε νέες επενδύσεις, σε επόμενης γενιάς υποδομή, ενώ αξιοποιεί υπάρχουσες υποδομές σε βασιζόμενες σε QAM συνδρομητικές συσκευές
 • Παρέχει ένα δρόμο ανάπτυξης επόμενης γενιάς υποδομής εισαγωγής διαφήμισης, επιτρέποντας τη χρήση μίας βασιζόμενης σε manifest εισαγωγής διαφήμισης αντί του παραδοσιακού MPEG-2/4 ad splicing hardware
 • Οξύνει τις δυνατότητες στοχευόμενης διαφήμισης και παρέχει στους παρόχους την ευελιξία της γρήγορης τροποποίησης, αλλαγής και μετακίνησης διαφημίσεων και channel lineups
 • Υπηρετεί ως καταλύτης για τη μετάβαση σε ένα βασιζόμενο σε IP, περιβάλλον κέντρου δεδομένων, το οποίο βασίζεται σε εξοπλισμό που διατίθεται ευρέως στην αγορά (commercial-off-the-shelf – COTS)
 • Εισάγει νέα επίπεδα ευκινησίας που ανυψώνουν την εμπειρία του συνδρομητή, βελτιώνοντας την ποιότητα του video και αποδίδοντας μία περισσότερο εξατομικευμένη υπηρεσία video
 • Αυξάνει την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα του δικτύου μέσω της μετάβασης σε βασιζόμενη σε HTTP υποδομή.

Η Imagine Communications προσφέρει ένα ευρύ portfolio προϊόντων και λύσεων που επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών video να υιοθετήσουν τη στρατηγική ενιαίας διανομής. Το portfolio αυτό εδράζεται στην κορυφαία της αγοράς, οικογένεια λύσεων διανομής και ABR κωδικοποίησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των SelenioFlex™, SelenioNext™ και του Selenio One, που παρουσιάστηκε προσφάτως. Ο xG AIM™ manifest manipulator αποτελεί μία αποδεδειγμένη στο πεδίο λύσης εισαγωγής διαφήμισης σε πολλές πλατφόρμες που συνοδεύεται από την οικογένεια προϊόντων ενιαίας διανομής Telurio™, η οποία περιλαμβάνει την κορυφαία στην αγοράς πακετοποίηση και λειτουργία cloud DVR.
Η Imagine Communications επέδειξε τις λύσεις που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία ενιαίας διανομής στο περίπτερο 1644 της Έκθεσης INTX στη Βοστώνη. Για επιπλέον λεπτομέρειες αναφορικά με αυτήν την πρωτοβουλία, μπορείτε να κατεβάσετε το white paper με τίτλο: Unified Distribution: The Path Forward for Video Service Providers.
 [:en]Unified Distribution Initiative designed to accelerate modernization of video service providers’ networks.
Imagine Communications, empowering the media and entertainment industry through transformative innovation, unveiled a potentially industry-altering strategic initiative targeted at maximizing the competitive standing and prominence of video service providers in the media and entertainment industry value chain. The primary objective of the company’s unified distribution initiative is to empower content distributors with the ability to accelerate the modernization of their networks by facilitating the transition of critical operations to next-generation, Internet-based networks.
PayTV operators in recent years have built out HTTP-based networks that use adaptive bitrate (ABR) technologies to stream programming and ads to Internet-connected devices, including smartphones, tablets, PCs and connected televisions. These new over-the-top (OTT) networks are often built in parallel with traditional video transport networks that deliver content to subscribers’ televisions through set-top boxes (STBs). The burden and expense of maintaining multiple video delivery and ad insertion infrastructures is inhibiting the ability of some video service providers to innovate and modernize their infrastructures through the adoption of next-generation technologies that introduce new orders of agility and flexibility.
Imagine Communications’ unified distribution initiative is designed to address these issues by enabling content distributors to consolidate multiple video delivery and ad insertion infrastructures into a software-based, state-of-the-art HTTP network that uses ABR technology. By transferring primacy from legacy to next-gen architectures, video service providers can significantly reduce capital and operational expenses and increase their ability to explore new business opportunities by moving operations to software-based, datacenter environments built on generic computing and networking platforms.
“The role of nearly every player in the media and entertainment industry ecosystem is being redefined by shifting video consumption patterns and the reordering of longstanding value chains,” said Steve Reynolds, CTO of Imagine Communications. “PayTV providers are being buffeted by new media challengers that are capable of streaming high-quality and high-demand video over broadband connections. By adopting a unified distribution architecture, cable operators and other content distributors will be well positioned to not only withstand these competitive threats but also differentiate their services in a crowded marketplace by delivering a unique and highly personalized video consumption experience.”
The cornerstone of Imagine Communications’ unified distribution strategy is the Selenio™ Video Delivery Edge (VDE), an HTTP-to-UDP gateway designed to allow cable operators and other video service providers to streamline the consolidation of legacy and next-gen networks. Positioned at the edge of the network, the Selenio VDE converts ABR-based content into transport stream-compatible signals that are delivered to subscribers through existing STBs.
By bridging legacy and next-generation networks, the software-based Selenio VDE assists PayTV providers in eliminating the overlap in the core of their networks. Cable operators, for example, can begin to reduce the number of transcode operations in the network, significantly decreasing operational cost while at the same time improving video quality.
Similarly, Selenio VDE is designed to enable video service providers to retire outdated hardware-based ad splicers by leveraging the same ad insertion technology currently being used to feed commercial spots to Internet-connected devices. The replacement of hardware-dependent systems with a software-based ad insertion ecosystem significantly increases deployment flexibility. Cable operators, which may maintain hundreds of head-ends and thousands of ad zones, are now able to locate ad insertion functionality anywhere in their networks.
Additional advantages of a unified distribution approach include both short- and long-term potential benefits:

 • Accelerates the consolidation of multiple infrastructures into a single, HTTP-based service delivery network, eliminating the cost and operational burden of maintaining separate networks
 • Enables video service providers to focus new investments on next-generation infrastructure, while leveraging existing investments in QAM-based subscriber devices
 • Provides a path to deployment of next-generation ad insertion infrastructure, allowing the use of manifest-based ad insertion instead of legacy MPEG-2/4 ad splicing hardware
 • Sharpens ad-targeting capabilities and provides operators with the flexibility to quickly modify, change and move ads and channel lineups
 • Serves as a catalyst for the migration to an IP-based, datacenter environment based on commercial-off-the-shelf (COTS) equipment
 • Introduces new levels of agility that elevate the subscriber experience by improving video quality and delivering a more personalized video service
 • Increases resiliency and efficiency of network through migration to HTTP-based infrastructure

Imagine Communications offers a broad portfolio of products and solutions that enable video service providers to adopt a unified distribution strategy. The portfolio is anchored by the company’s market-leading family of distribution and ABR encoding solutions, including SelenioFlex™, SelenioNext™ and the recently introduced Selenio One. The xG AIM™ manifest manipulator is a field-proven, multiplatform ad insertion solution complemented by the Telurio™ family of unified distribution products, which include market-leading packaging and cloud DVR functionality.
Imagine Communications demonstrated solutions supporting its unified distribution initiative at booth 1644 at the INTX show in Boston. For additional details about the initiative, download the white paper, Unified Distribution: The Path Forward for Video Service Providers.[:]

 

Translate »