PlayBox Technology Releases Latest Upgrades to its Channel in a Box Product Suite.

www.amydv.gr

PlayBox Technology Releases Latest Upgrades to its Channel in a Box Product Suite.

February 15, 2016 Broadcast & Playout Production, Post Production 0

Η PlayBox Technology, ηγέτιδα παγκοσμίως στους τομείς broadcast television playout και channel branding, ανακοινώνει τις νέες αναβαθμίσεις στην καθιερωμένη σειρά προϊόντων της: AirBox Neo, TitleBox Neo, CaptureBox Neo και SafeBox Neo. Αυτές οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν συμβατότητα με την τεχνολογία UHD, υψηλής αποτελεσματικότητας user interface και μεγάλου εύρους βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά.
“Καταβάλαμε πολύ χρόνο και προσπάθεια στην έρευνα και την εξέλιξη από την πρόσφατη αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, βελτιώνοντας και επεκτείνοντας τη σουίτα προϊόντων της PlayBox,” δηλώνει ο Don Ash, Πρόεδρος της PlayBox Technology. “Η Neo αποτελεί μία εξελικτική αναβάθμιση που θα προωθήσει την πλατφόρμα PlayBox στην UHD εποχή και πέρα από αυτήν. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας για την υλοποίηση των πλέον αποτελεσματικών και ανθεκτικών στο πέρασμα του χρόνου λύσεων playout και branding.”
“Με τη βάση χρηστών να διαθέτει πάνω από 16.000 broadcast playout και branding κανάλια, αποτελούμε το νούμερο ένα κατασκευαστή στον κόσμο για τον επιχειρηματικό τομέα,” προσθέτει ο Ben Gunkel, Εμπορικός Διευθυντής της PlayBox Technology. “Οι πελάτες με την έγκυρη ετήσια συντήρηση του λογισμικού και την τεχνική εξυπηρέτηση μπορούν να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα προϊόντα της PlayBox που έχουν στη κατοχή τους, με τις νεότερες εκδόσεις Neo, απλά με το κατέβασμα τους (download). Αν επικοινωνήσουν με την PlayBox Technology και τους εξουσιοδοτημένους Μεταπωλητές της, θα είναι εφικτή η ανάλυση των συστημάτων τους και η παροχή συμβουλών σχετικών με τις επιλογές των αναβαθμίσεων τους.”
AirBox Neo playout server
Ο AirBox Neo προσθέτει δυνατότητες UHD στο βασικό σύστημα playout περιεχομένου της PlayBox Technology, το οποίο τώρα υποστηρίζει UHD, HD και SD σε έναν server. Στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται είσοδος streaming για υποστήριξη HTTP, HTTP Secure, UDP, RTMP, MMS, MMSH και YouTube. Βελτιώσεις ως προς την RTMP Streaming Έξοδο προστέθηκαν, επιτρέποντας το εύκολο streaming στο διαδίκτυο. Η λύση AirBox Neo έρχεται με μία εικονική (virtual) έξοδο, η οποία υποστηρίζει τώρα πολλαπλές περιπτώσεις. Η υποστήριξη προϊόντων άλλων κατασκευαστών επεκτάθηκε για τη σειρά routers NK της Ross και για το αναγνώστη χρονικού κώδικα (timecode reader) Horita TR-100. Ο χρονικός κώδικας μπορεί τώρα να εφαρμοστεί σε αρχεία MOV. Πολλές κάρτες DeckLink είναι τώρα εφικτό να χρησιμοποιηθούν για εισαγωγή διαφήμισης σε πολλά κανάλια. Επίσης, βελτιώσεις έγιναν ως προς clip trimmer και έλεγχο της στάθμης του ήχου. Το AirBox Neo σχεδιάστηκε για ανεπιτήρητη 24/7 λειτουργία. Ακόμη, μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διαχείρισης της διεκπεραίωσης live-to-air.
TitleBox Neo on-air γραφικά και γεννήτρια χαρακτήρων
Η λύση TitleBox Neo παρέχει μεγάλου εύρους αλληλεπιδραστικά on-air γραφικά και δυνατότητες τιτλισμού που είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ζωντανά. Περιλαμβάνει ουσιαστικές βελτιώσεις για την αντιμετώπιση UHD projects καθώς και για την υποστήριξη HD και SD λειτουργίας. Η παραγωγή του νέου API plug-in έγινε για χρήση από τους συνεργάτες ανάπτυξης της PlayBox Technology, επιτρέποντας την εύκολη διασύνδεση με software μονάδες άλλων κατασκευαστών. Επίσης, βελτιώσεις έγιναν για την κάλυψη παρόχων δεδομένων ODBC και RSS feeds. Η λύση TitleBox Neo παρέχει συνολικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του on-air session, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής κειμένου, της ταχύτητας τρεξίματος του και των transitions. Το σύνολο δυνατοτήτων του TitleBox περιλαμβάνει οριζόντια κίνηση κειμένου, κάθετη κύλιση credits και μηνυμάτων, σταθερά και κινούμενα logo γραφικά, αναλογικά και ψηφιακά ρολόγια, banner slideshows και κείμενο chat με αυτοματοποιημένη οριζόντια, ή κάθετη κύλιση. Μεταξύ των επιπρόσθετων δημιουργικών δυνατοτήτων βρίσκονται τα προ-κατασκευασμένα γραφικά στοιχεία, η αλλαγή μεγέθους του video (από ζωντανή πηγή, ή αρχείο), η απεικόνιση με στυλ-παράθυρου και η εισαγωγή διαδικτυακού περιεχομένου.
CaptureBox Neo multichannel ingest server
Η λύση CaptureBox Neo επιτρέπει σε HD, ή SD περιεχόμενο να καταγράφεται από έως τέσσερις πηγές video ταυτοχρόνως. Αυτές μπορούν να παρακολουθούνται σε μία οθόνη και να ελέγχεται από ένα βελτιστοποιημένο user interface με βελτιωμένο έλεγχο πολλών καναλιών και λειτουργικότητα. Οι στάθμες του ήχου μπορούν να παρακολουθούνται από οθόνες loudness/true-peak και αν ρυθμίζονται όποτε απαιτείται. Το εισαχθέν περιεχόμενο είναι διαθέσιμο για playback δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη της εισαγωγής του. Οι λίστες καταγραφής μπορούν να εισαχθούν και από συστήματα traffic άλλων κατασκευαστών.
SafeBox Neo αντιγραφέας περιεχομένου και playlist
Η λύση SafeBox Neo αντιγράφει το απομακρυσμένο περιεχόμενο στους φακέλους του τοπικού playout server για ασφαλή μετάδοση. Εφαρμόζει νέο graphic interface καθώς και νέα σημαντικά ταχύτερη επεξεργασία για να προχωρά το αρχικό ή αντιγραμμένο περιεχόμενο στους playout και στους κεντρικούς αποθηκευτικούς servers. Επιπλέον, η νέα ρουτίνα της ροής εργασιών προστατεύει το περιεχόμενο από την αντικατάσταση του. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στον καθημερινό προγραμματισμό που έληξε αυτοματοποιημένα διαγράφεται, ή μετακινείται σε ένα προκαθορισμένο φάκελο για χειροκίνητο σβήσιμο, ή αρχειοθέτηση. Εφικτή είναι και η αυτοματοποιημένη διαγραφή με τη χειροκίνητη έγκριση των λιστών διαγραφής. Ακόμη, τα αρχεία μπορούν να υπαχθούν σε ειδική προστασία για την προστασία τους από τυχόν απομάκρυνση από τις πηγές του δικτύου. Η λύση SafeBox Neo είναι δυνατό να λειτουργήσει σε εξαρτώμενη από την playlist (playlist-dependent), ή την αυτόνομη (stand-alone) κατάσταση λειτουργίας.


PlayBox Technology, the global leader in broadcast television playout and channel branding, announces the latest upgrades to its established PlayBox product range: AirBox Neo, TitleBox Neo, CaptureBox Neo and SafeBox Neo. The upgrades include UHD compatibility, a high-efficiency user interface plus a wide range of new feature enhancements.

“We have put a huge amount of time and effort into research and development since the recent board restructure, enhancing and expanding the PlayBox suite of products,” states PlayBox Technology President Don Ash. “Neo is an evolutionary upgrade which will advance the PlayBox platform into the UHD era and beyond. It confirms our commitment to delivering the most efficient and future-proof playout and branding solutions.”
“With a user base running at over 16,000 broadcast playout and branding channels, we are the world’s number one product manufacturer addressing this business sector,” adds PlayBox Technology Chief Commercial Officer, Ben Gunkel. “Customers with valid Annual Software Maintenance & Technical Support can upgrade their existing PlayBox products to the latest Neo versions as a simple download. If they contact PlayBox Technology, we will be able to analyse their system and advise relevant upgrade options.”
AirBox Neo playout server
AirBox Neo adds UHD capabilities to the core PlayBox Technology content playout system which now supports UHD, HD and SD in single server. New features include a streaming input supporting HTTP, HTTP Secure, UDP, RTMP, MMS, MMSH and YouTube. RTMP Streaming Output improvements have also been added, allowing easy web streaming. AirBox Neo comes with a virtual output which now supports multiple instances. Third-party product support has been extended to Ross NK series routers and the Horita TR-100 timecode reader. Timecode can now be applied to MOV files. Multiple DeckLink cards can now be used for multi-channel ad insertion. Enhancements have also been made to the clip trimmer and audio level control. AirBox Neo is designed for 24/7 unattended operation. It can also be operated manually, including the ability to handle live-to-air throughput.
TitleBox Neo on-air graphics and character generator
TitleBox Neo provides a wide range of interactive on-air graphics and titling capabilities which can be manipulated live. It includes substantial improvements for dealing with UHD projects as well as supporting HD and SD operation. A new API plug-in has been produced for use by PlayBox Technology development partners, allowing easy interfacing to third-party software devices. Improvements have also been made in dealing with ODBC data providers and RSS feeds. TitleBox Neo provides total control during on-air session, including text selection, running speed and transitions. The TitleBox feature set includes horizontal crawling text, vertically rolling credits and messages, still and animated logo graphics, analogue and digital clocks, banner slideshows and chat text with automated horizontal or vertical scrolling. Among the additional creative facilities are pre-constructed graphic components, video resizing (from live source or file), window-style display and website content ingest.
CaptureBox Neo multichannel ingest server
CaptureBox Neo allows HD or SD content to be captured from up to four video sources simultaneously. These can be monitored on a single screen and controlled via a streamlined user interface with enhanced multichannel control and operability. Audio levels can be monitored as loudness/true-peak displays and adjusted when required. Ingested content is available for playback seconds after ingest commences. Capture lists can be imported from third-party traffic systems.
SafeBox Neo content and playlist replicator
SafeBox Neo replicates remote content to local playout server folders for safe transmission. It implements a new graphic interface plus new significantly faster processing for moving primary or copied content to the playout and central storage servers. In addition, a new workflow routine protects content being overwritten. Expired daily schedule content is automatically deleted or moved to a predefined folder for manual deletion or archiving. Deletion can be performed automatically or by manual approval of deletion lists. Files can also be assigned specific protection to prevent removal from network sources. SafeBox Neo can be operated in playlist-dependent or stand-alone mode.

 

Translate »