Matrox at the 2016 NAB Show.

www.amydv.gr

Matrox at the 2016 NAB Show.

February 2, 2016 Broadcast & Playout News Press Releases Production, Post Production 0


Στην Έκθεση NAB Show 2016, (Λας Βέγκας, 18-21 Απριλίου, Περίπτερο SL6317), η Matrox® Video, τα προίόντα της οποίας διαθέτει και υποστηρίζει η AmyDV στην Ελληνική αγορά, θα παρουσιάσει τη δημοφιλή δύο καναλιών μονάδα broadcast streaming και εγγραφής Monarch™ HDX, την εφαρμογή εγγραφής για πολλές κάμερες VS4Recorder Pro™ και τα Προϊόντα για Developer Matrox DSX™.

Δύο Καναλιών Συσκευή Broadcast, Streaming και Εγγραφής

Matrox_NAB2016_MonarchHDX__imageΤο Matrox Monarch HDX αποτελεί μία μικρού μεγέθους, εύχρηστη, δύο καναλιών συσκευή κωδικοποίησης H.264. Σχεδιασμένο για πλήρη ευελιξία της ροής εργασιών, το Monarch HDX διαθέτει 3G-SDI και HDMI εισόδους με συγχρονισμό καρέ για την αντιστάθμιση μη σταθερών πηγών. Δύο ανεξάρτητοι κωδικοποιητές H.264 παρέχουν εφεδρεία, ή μπορούν να επιλεγούν για stream και/ή εγγραφή με διακριτές ρυθμίσεις. Το Monarch HDX διαθέτει δυνατότητες που το καθιστούν ιδανικό για broadcasters, παραγωγούς εκδηλώσεων, ιατρικές εγκαταστάσεις, CDNs, εκπαιδευτικά ινστιτούτα, ναούς, τμήματα επικοινωνίας εταιρειών και videographers νομικών υποθέσεων. Από οιανδήποτε SDI ή HDMI πηγή εισόδου όπως κάμερα, ή switcher, το Matrox Monarch HDX δημιουργεί δύο video streams που είναι κωδικοποιημένα κατά H.264 σε bitrates από 200Kbps έως 30Mbps. Πανίσχυρες μηχανές scaling, deinterlacing και αποθορυβοποίησης εξασφαλίζουν την αποστολή πεντακάθαρων εικόνων στους κωδικοποιητές. Σε περιπτώσεις streaming οι κωδικοποιητές χρησιμοποιούν είτε RTMP, είτε RTSP πρωτόκολλο για τη διανομή ζωντανών streams σε τοπικούς, ή βασιζόμενους στο υπολογιστικό νέφος (cloud-based) servers μέσων. Στις εφαρμογές εγγραφής, οι encoders γράφουν MP4 ή MOV αρχεία τοπικά, σε USB drives, κάρτες SD ή σε δικτυακά drives για περαιτέρω post επεξεργασία και μοντάζ μετά το τέλος της εκδήλωσης, ή για αρχειοθέτηση. Ο επιπλέον, κωδικοποιητής H.264 παρέχει απομακρυσμένο preview της εισόδου. Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται υποστήριξη πρωτοκόλλων σύνδεσης με το DashBoard της Ross Video και η εισαγωγή Monarch HDX Dev Tools που επιτρέπουν στους developers δικτυακής ή βασιζόμενης στο cloud πλατφόρμας διαχείρισης video και στους A/V integrators να ελέγχουν το Monarch HDX από το δικό τους, εξατομικευμένο περιβάλλον. Το Monarch HDX μπορεί να ενοποιηθεί με controller της Crestron®, γεγονός που επιτρέπει στους χειριστές την εύκολη εκκίνηση και τερματισμό streaming και εγγραφής εντός του οικείου interface της Crestron.

VS4Recorder Pro — Εφαρμογή εγγραφής για Πολλές Κάμερες

Matrox_NAB2016_VS4Recorder_ProΗ εφαρμογή VS4Recorder Pro σχεδιάστηκε για χρήση με τις κάρτες εγγραφής Matrox VS4™ quad HD. Έκαστο σύστημα VS4Recorder Pro γράφει με ακρίβεια καρέ έως και τέσσερις εισόδους video και ήχου για τη δημιουργία αρχείων προς χρήση με δημοφιλείς εφαρμογές editing από Adobe, Apple και Avid, αλλά και για αρχειοθέτηση. Η συμπίεση H.264 παρέχεται είτε για MOV, είτε για MP4 wrappers. Αρχεία AVI είναι εφικτό να δημιουργηθούν με τη χρήση του υψηλής ποιότητας Matrox MPEG 2 I-Frame codec. MOV QuickTime αρχεία είναι εφικτό να δημιουργηθούν με τη χρήση DV, DVCPRO, DVCPRO50 και DVCPRO HD. Επίσης, η εφαρμογή VS4Recorder Pro λειτουργεί και ως multiviewer, προσφέροντας κρυστάλλινη ποιότητας video ακόμη και σε περίπτωση monitoring interlaced πηγών σε progressive monitors υπολογιστών. Τα συστήματα που βασίζονται στη λύση VS4 είναι ιδανικά και για streaming ζωντανών παραγωγών με πολλές κάμερες, σε συνδασμό με τη χρήση του Wirecast® για Windows® της Telestream®.

Matrox DSX — Προϊόντα Developer

Matrox_NAB2016_DSXΤα Προϊόντα Developer Matrox DSX συνδυάζουν ένα πλήρες εύρος πολύ-καναλικών SD/HD/4K I/O καρτών, συμπεριλαμβανομένης της νέας X.mio3 και της οικογένειας DSX LE4, αλλά και της υψηλής πυκνότητας οικογένειας M264 με τις κάρτες κωδικοποίησης H.264, με πλούτο δυνατοτήτων για Windows και Linux SDKs, καθώς και πανίσχυρων εργαλείων για γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών. Η τεχνολογία της Matrox επιτρέπει στους OEM τη δημιουργία προηγμένων συστημάτων broadcast γραφικών, video servers, channel-in-a-box εξοπλισμού, κωδικοποιητών συνεισφοράς (contribution) και διανομής, καθώς και συστημάτων μη γραμμικού (non-linear) μοντάζ που παρέχουν αξιοπιστία 24/7 ακόμα και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Στις ανώτερες δυνατότητες του hardware περιλαμβάνονται αρκετοί motion adaptive de-interlacers, up/down/cross converters και video compositors. Μία διαρκώς διευρυνόμενη επιλογή από codecs (DVCPRO HD, MPEG-2, XDCAM HD AVC-Intra, H.264, Apple ProRes, Avid DNxHD, PitchBlue και πολλοί άλλοι) και η εκτεταμένη υποστήριξη format αρχείων (GXF, MXF, MOV, AVI, MPG, MP4 και πολλά άλλα) ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες. Το πλήρες σύνολο των software modules της Matrox προσφέρεται και με τη λύση DSX.Core για την επεξεργασία μέσων σε εικονικές (virtualized) broadcast υποδομές. Χρησιμοποιώντας τη λύση DSX.Core, οι OEM μπορούν να παρέχουν φιλικές επικεντρωμένες στα δεδομένα broadcast λύσεις που τρέχουν σε εικονικά μηχανήματα που μπορούν εύκολα και γρήγορα να χρησιμοποιηθούν όπως απαιτείται.


At the 2016 NAB Show, (Las Vegas, April 18-21, booth SL6317), Matrox® Video will showcase the popular Monarch™ HDX dual-channel broadcast streaming and recording appliance, the VS4Recorder Pro™ multi-camera recording app and the Matrox DSX™ Developer Products.

Dual-channel Broadcast Streaming and Recording Appliance
Matrox_NAB2016_MonarchHDX__imageMatrox Monarch HDX is a compact, easy-to-use, dual-channel H.264 encoding appliance. Designed for complete workflow flexibility, Monarch HDX features 3G-SDI and HDMI inputs with frame synchronization to compensate for unstable sources. Two independent H.264 encoders provide redundancy or can be set to stream and/or record at individual settings. Monarch HDX is packed with features that make it ideal for broadcasters, event producers, medical facilities, CDNs, educational institutions, houses of worship, corporate communicators and legal videographers. From any SDI or HDMI input source such as a camera or switcher, Matrox Monarch HDX generates two H.264-encoded video streams at bitrates from 200 Kbps to 30 Mbps. Powerful scaling, deinterlacing and noise reduction engines ensure only pristine images are sent to the encoders. For streaming purposes, the encoders use either RTMP or RTSP protocol to deliver live streams to local or cloud-based media servers. In recording applications, the encoders write MP4 or MOV files to local USB drives, SD cards or network-mapped drives for post-event editing or archiving. An additional, dedicated H.264 encoder provides remote preview of the input. New features include implementation of Ross Video’s DashBoard Connect protocols and the introduction of Monarch HDX Dev Tools that let network- or cloud-based video management platform developers and A/V integrators control Monarch HDX from within their own custom environments. Monarch HDX can also be integrated with a Crestron® controller, which allows operators to easily start and stop streaming and recording from within the familiar Crestron interface.

VS4Recorder Pro — Multi-camera Recording App
Matrox_NAB2016_VS4Recorder_ProVS4Recorder Pro is designed for use with Matrox VS4™ quad HD capture cards. Each VS4Recorder Pro system frame-accurately captures up to four video and audio inputs to create files for use with popular editing apps from Adobe, Apple and Avid and for archiving. H.264 is provided in either MOV or MP4 wrappers. AVI files can be created using the high-quality Matrox MPEG 2 I-Frame codec. MOV QuickTime files can be created using DV, DVCPRO, DVCPRO50 and DVCPRO HD. VS4Recorder Pro also functions as a multiviewer, offering pristine video quality even when monitoring interlaced sources on progressive computer monitors. VS4-based systems are also ideal for multi-camera live production streaming with Telestream® Wirecast® for Windows®.

Matrox DSX — Developer Products
Matrox_NAB2016_DSXMatrox DSX Developer Products combine a full range of multi-channel SD/HD/4K I/O cards, including the new X.mio3 and DSX LE4 families, plus the high-density M264 family of H.264 encoding cards with feature-rich Windows and Linux SDKs and powerful tools for quick app development. Matrox technology enables OEMs to create advanced broadcast graphics systems, video servers, channel-in-a-box equipment, contribution and distribution encoders and non-linear editing systems that provide 24/7 reliability in even the most demanding environments. Premium hardware features include multiple motion adaptive de-interlacers, up/down/cross converters and video compositors. A constantly expanding selection of codecs (DVCPRO HD, MPEG-2, XDCAM HD AVC-Intra, H.264, Apple ProRes, Avid DNxHD, PitchBlue, and more) and extensive file format support (GXF, MXF, MOV, AVI, MPG, MP4, and more) meet evolving needs. The complete set of Matrox software modules is also offered in DSX.Core for media processing in virtualized broadcast infrastructures. Using DSX.Core, OEMs can provide data-center-friendly broadcast solutions running on virtual machines that can be easily repurposed on the fly as needed.

 

Translate »