Disney/ABC Television Group Announces Transition to an IP Based “Virtual Master Control” for Linear Broadcast Operations

www.amydv.gr

Disney/ABC Television Group Announces Transition to an IP Based “Virtual Master Control” for Linear Broadcast Operations

May 23, 2015 Broadcast & Playout News 0

Το πρώτο σημαντικό δίκτυο που προχωρά τη μετάβαση στη λύση playout στο υπολογιστικό νέφος (cloud) για ενισχυμένη δημιουργία εσόδων, αποδοτικότητα και ευελιξία, επιλέγει το VersioCloud της Imagine Communications για την υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος.

Μετά την επιτυχημένη ανάπτυξη των βασιζόμενων στο cloud υπηρεσιών WATCH σε όλα τα δίκτυα του Disney/ABC Television Group, η εταιρεία προχωρά τώρα τη μετάβαση των γραμμικών broadcast λειτουργιών της -playout παγκόσμιου προγράμματος, λειτουργίες διανομής και δικτύωσης- σε μία ενιαία IP cloud αρχιτεκτονική με την αξιοποίηση της Imagine Communications, ηγέτιδας δύναμης παγκοσμίως στην υποδομή video, τα συστήματα διαφήμισης και τις λύσεις διαχείρισης ροής εργασιών που εξυπηρετούν δίκτυα μέσων, τηλεοπτικούς σταθμούς, ψηφιακά μέσα, παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας και την επιχειρηματική αγορά. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη για τις broadcast λειτουργίες τoυ Disney/ABC Television Group και θεμελιώνει τον τρόπο που το broadcast πρόγραμμα πρέπει να δημιουργείται, μεταφέρεται, διαχειρίζεται και αξιοποιείται οικονομικώς τα προσεχή χρόνια.
“By leveraging evolving IP and Cloud technologies we are able to move beyond what’s currently possible with traditional proprietary “Big Iron” broadcast infrastructures”, είπε ο Vince Roberts, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων και Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας του Disney/ABC Television Group.” Imagine Communications’ IP solutions enable us to automate and deliver workflow processes and technologies to a more agile and scalable environment.  Our shared vision and close collaboration will enable Disney/ABC Television Group to take a uniquely innovative approach to the next generation of television and media distribution platforms.”
“We are thrilled to extend our relationship with the Disney/ABC Television Group on this groundbreaking project that represents the future of broadcast television”, δήλωσε ο Charlie Vogt, chief executive officer της Imagine Communications. “Their transition to cloud-based playout provides a platform to accelerate the expansion of their acclaimed programming and gain freedom from dependencies on geographic content origination and physical playout facilities.  We are focused on supporting Vince and his team’s cutting-edge vision with the advanced technologies and on-the-ground professional service experts to support a seamless transition to cloud playout across multiple deployment phases.”
Το Disney/ABC Television Group αξιοποιεί το VersioCloud™, δηλαδή την προηγμένη, πλήρως IP, ολοκληρωμένη πλατφόρμα playout στο cloud της Imagine Communications. Σχεδιασμένη για ένα οικοσύστημα δικτύωσης, αυτή η γεω-διασκορπισμένη πλατφόρμα συγκεντρώνει τις εθνικές λειτουργίες σε μία συνεκτική, ελαστική και ενοποιημένη λύση διανομής ψυχαγωγίας. Το VersioCloud προάγει την εξέλιξη των μακροχρόνιων broadcast λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του master control. Συστήματα που βασίζονται στο λογισμικό επιτρέπουν την ενοποίηση παλαιότερων διακριτών, βασιζόμενων σε hardware, λειτουργιών, επεκτείνοντας την παραγωγικότητα των λειτουργιών του master control room, ενώ βελτιστοποιούν τη ροή εργασιών.
Η λύση VersioCloud ενισχύεται από το Zenium™, την καθοριζόμενη από λογισμικό πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών της Imagine Communications. Η αρθρωτή (modular) και ευέλικτη αρχιτεκτονική του Zenium παρέχει τη δυνατότητα plug-in λειτουργιών επαύξησης του περιεχομένου για τις συμμαχικές branding πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων triggers, live caption data, loudness control και εξωτερικά δημιουργημένων crawls και tickers. Ένα μοντέλο ιεράρχησης του προγράμματος με ένα ευκολονόητο user interface επιτρέπει ενώσεις που πρέπει να γίνουν μεταξύ blocks του προγράμματος, με  move, track και trigger μαζί, παρέχοντας λειτουργική ευελιξία και απλοποίηση της υλοποίησης πολύπλοκων και από πολλές περιοχές events. Οι επαγγελματικές ομάδες υπηρεσιών της Imagine Communications θα υποστηρίξουν  τη μετάβαση και την εκπαίδευση, βοηθώντας στην εξασφάλιση μίας αδιάλειπτης μετάβασης για έκαστη εγκατάσταση παραγωγής.
Με τις υπηρεσίες που καθορίζουν τη βιομηχανία, δηλαδή WATCH ABC, WATCH ABC Family, WATCH Disney Channel, WATCH Disney XD και WATCH Disney Junior, το Disney/ABC Television Group έγινε το πρώτο από τα ψυχαγωγικά δίκτυα που παρέχει πρόσβαση στους πιστοποιημένους χρήστες τόσο σε ζωντανά, 24/7 γραμμικά network streams, όσο και σε ένα εκτεταμένης προσφοράς προνομιούχο παράθυρο on demand επεισοδίων σε desktops, διασυνδεδεμένες τηλεοράσεις (connected TVs), έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets. Κατά τη διαδικασία αυτή, η εταιρεία ανέπτυξε μία αποκλειστική βασιζόμενη στο cloud λύση λογισμικού που λαμβάνει υπ’ όψιν και αυτοματοποιεί πολύπλοκους επιχειρηματικούς κανόνες ειδικώς ως προς τη διανομή ζωντανών και on-demand τηλεοπτικών feeds.

After having successfully deployed its cloud-based WATCH services across the Disney/ABC Television Group of networks, the company is now transitioning its linear broadcast operations – global programming playout, delivery and network operations – to a unified IP cloud architecture using Imagine Communications, a global leader in video infrastructure, advertising systems and workflow management solutions serving media networks, broadcast stations, digital media, communication service provider and enterprise markets.  This marks a significant evolution in Disney/ABC Television Group’s broadcast operations, and establishes a foundation for how broadcast programming could be made, moved, managed, and monetized in the coming years.
“By leveraging evolving IP and Cloud technologies we are able to move beyond what’s currently possible with traditional proprietary “Big Iron” broadcast infrastructures,” said Vince Roberts, executive vice president, global operations and chief technology officer, Disney/ABC Television Group.  “Imagine Communications’ IP solutions enable us to automate and deliver workflow processes and technologies to a more agile and scalable environment.  Our shared vision and close collaboration will enable Disney/ABC Television Group to take a uniquely innovative approach to the next generation of television and media distribution platforms.”
“We are thrilled to extend our relationship with the Disney/ABC Television Group on this groundbreaking project that represents the future of broadcast television,” said Charlie Vogt, chief executive officer, Imagine Communications. “Their transition to cloud-based playout provides a platform to accelerate the expansion of their acclaimed programming and gain freedom from dependencies on geographic content origination and physical playout facilities.  We are focused on supporting Vince and his team’s cutting-edge vision with the advanced technologies and on-the-ground professional service experts to support a seamless transition to cloud playout across multiple deployment phases.”
Disney/ABC Television Group is deploying VersioCloud, Imagine Communications’ advanced, fully IP-enabled, integrated playout in the cloud platform. Designed for a network origination ecosystem, this geo-dispersed platform aggregates national operations into a cohesive, resilient and unified entertainment delivery solution. VersioCloud advances the evolution of longstanding broadcast operations, including master control functionality. Software-based systems enable the integration of formerly discrete, hardware-based functions, expanding the productivity of master control room operations while optimizing workflow.
The VersioCloud solution is powered by Zenium™, Imagine Communications’ software-defined workflow management platform. Zenium’s modular and flexible architecture provides the capability to plug-in content augmentation functions for affiliate branding platforms including triggers, live caption data, loudness control and externally generated crawls and tickers. A hierarchical programming model with an intuitive user interface enables associations to be made between programming blocks that move, track and trigger together, providing operational flexibility and simplification in executing complex and multi-region events.  Imagine Communications’ professional service teams will support the transition and training, helping to ensure a seamless transfer for each production facility.
With its industry defining WATCH ABC, WATCH ABC Family, WATCH Disney Channel, WATCH Disney XD and WATCH Disney Junior services, Disney/ABC Television Group became the first entertainment networks to provide authenticated users access to both live, 24/7 linear network streams as well as an extensive offering of advantaged window on demand episodes on desktops, connected TVs, smartphones and tablets.   In the process, the company developed a proprietary cloud-based software solution that considers and automates complex business rules specific to the delivery of live and on-demand television feeds.

 

Translate »