Προμήθεια συστημάτων μετατροπής και μίξης στη Galanis Sports Data

www.amydv.gr

Προμήθεια συστημάτων μετατροπής και μίξης στη Galanis Sports Data

April 18, 2013 News Production, Post Production Εργα AmyDV. 0

[:el]AmyDV supplies and supports, a number of inverters and a combination system, for use by Galanis Sports Data, to reconstruct the transmission systems of the latest.
The systems were delivered and operated immediately and the mixing unit was ugraded recently to the latest software and features release.
More information at [email protected].[:en]Η AmyDV προμήθευσε και υποστηρίζει, πλήθος μετατροπέων και σύστημα μείξης, για χρήση από την Galanis Sports Data, για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μετάδοσης της τελευταίας.
Τα συστήματα παραδόθηκαν και λειτούργησαν άμεσα και πρόσφατα αναβαθμίστηκε η μονάδα μείξης με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και χαρακτηριστικών.
Περισσότερες πληροφορίες στο [email protected].[:]

Translate »