Telestream at NAB 2012

www.amydv.gr

Telestream at NAB 2012

March 27, 2012 Broadcast & Playout News Press Releases 0

Η Telestream®, κορυφαίος πάροχος λύσεων video transcoding και αυτοματισμού ροής εργασίας, παρουσίασε την πλήρη σειρά προϊόντων και λύσεων της στο Περίπτερο SL1405 της Έκθεσης της National Association of Broadcasters (NAB).
  
 “Η τεχνολογία Transcoding βρίσκεται στη καρδιά όλων όσων κάνουμε. Ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για ζωντανό ή on-demand περιεχόμενο, η μετάβαση σε file-based περιβάλλον καθιστά την τεχνολογία transcoding βασικό στοιχείο για οποιαδήποτε ροή εργασίας,” δήλωσε η Barbara DeHart, Αντιπρόεδρος marketing της Telestream. “Στη NAB θα δείτε νέες λύσεις που εστιάζουν στις broadcast, post-production, cable IPTV και Internet OTT ροές εργασίας, επιτρέποντας στους πελάτες μας να προσφέρουν περισσότερο περιεχόμενο σε όλο και περισσότερες οθόνες, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, καλύτερο από ποτέ άλλοτε.”

Τα video transcoding software προϊόντα της Telestream εκτείνονται από τις desktop εφαρμογές και τις single-server εγκαταστάσεις έως και τα ευρείας κλίμακας multi-server συστήματα που παράγουν και συγκεντρώνουν εκατομμύρια ολοκληρωμένα πακέτα. Στη NAB, η Telestream παρουσίασε τις λύσεις transcoding Vantage, Agility, FlipFactory και Episode.

Τα προϊόντα video transcoding και αυτοματισμού ροής εργασίας Vantage® εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες της ροής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της adaptive bit-rate streaming για OTT, της βελτιωμένης υποστήριξης της Avid για post production και της μεγαλύτερης υποστήριξης για broadcast συστήματα, cable IPTV set-top boxes, καθώς και της βελτιωμένης υποστήριξης του ήχου. Τα προϊόντα Vantage διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα ως προς το αυτοματοποιημένο transcoding, τη διαχείριση των μεταδεδομένων, την μετατροπή των standards, την επεξεργασία του video, την ανάλυση των media, την διαλειτουργικότητα των μονάδων συσκευών και τη διανομή. Αυτή η λύση επιτρέπει στους χρήστες να ενοποιήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες σε μία εύκολη ως προς τη διαχείριση ροή εργασίας. Για τις μεγαλύτερες, δηλαδή της μεγάλου-όγκου ροές εργασίας, τα enterprise system management προϊόντα Vantage παρέχουν υψηλής στάθμης απεικόνιση, έλεγχο και βελτίωση του συστήματος.

Η ενοποίηση προϊόντων Vantage και Agility 2G της Telestream φέρει ότι καλύτερο από τους δύο κόσμους στις media και ψυχαγωγικές επιχειρήσεις. Το Vantage LCS επιτρέπει στους πελάτες του Agility 2G να έχουν πρόσβαση και έλεγχο του Vantage μέσα από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις Agility 2G, παρέχοντας πρόσβαση στις μοναδικές δυνατότητες του Vantage, συμπεριλαμβανομένων των: QC, ανάλυσης, λήψης απόφασης, απευθείας κωδικοποίησης των non-transcoded αρχείων, closed captioning και άλλων. Μία γέφυρα μεταξύ Vantage και Agility 2G παρέχει πρόσβαση από το Vantage στις multi-platform content syndication και media packaging δυνατότητες του Agility.

Τα προϊόντα Episode® δίδουν λύση σε desktop εφαρμογές, αλλά και σε πολύ γρήγορα, πανίσχυρα distributed encoding clusters για post-production και περιβάλλοντα νέων μέσων. Το Episode 6.2 προσφέρει υποστήριξη για high-end ProRes 4:4:4:4, AVC-Intra και image sequence format επαγγελματικών ροών εργασίας. Το Episode χειρίζεται μέγεθος frame έως 4K και επιτρέπει submission DPX, TIFF ή TGA image sequences για transcoding σε ένα εκτενές εύρος formats εξόδου που χρησιμοποιούνται σε high-end post περιβάλλοντα. Με την αποτελεσματική Episode Engine υποστηρίζονται Microsoft Smooth Streaming και Apple HLS adaptive streaming formats, με encoding, packaging και automated delivery εκάστου. Native ProRes 4:4:4:4, με την υψηλή ακρίβεια-ποιότητα χρώματος και embedded alpha channel, περιλαμβάνεται σε όλα τα προϊόντα Episode για Mac OS. Επιπροσθέτως του υπάρχοντος υψηλής ποιότητας Main Concept H.264, η Telestream επίδειξε στη NAB τη νέα κωδικοποίηση X.264.

Το νέο σύστημα Pipeline Replay™ της Telestream έκανε ντεμπούτο στην NAB. Αναπτυγμένο για την εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου 2012 του πρωταθλήματος NASCAR, το Replay είναι ένας multichannel video player που συνδυάζεται με Pipeline™ HD συστήματα για την παροχή video capture και άμεσου, συγχρονισμένου playback από διάφορες υψηλής-ευκρίνειας camera feeds. Το σύστημα Replay επιτρέπει στους συντελεστές του αγώνα να αξιοποιήσουν εύκολα οποιαδήποτε κάμερα και να μεταβούν εμπρός ή πίσω σε οποιοδήποτε τμήμα του video. Το σύστημα παρέχει σε οποιονδήποτε προσιτού κόστους εύχρηστα μέσα για να δει και να αναλύσει συγχρονισμένο video από διαφορετικές γωνίες κάμερας. Το Pipeline παρέχει ευελιξία σε multiformat περιβάλλοντα, επιτρέποντας σε πραγματικό χρόνο την επιλέξιμη από τον χρήστη κωδικοποίηση video και playout σε διάφορα SD και HD formats, σε ένα κουτί. Η ικανότητα edit, ή transcode video, ενώ γίνεται λήψη αυτού, σε συνδυασμό με την απευθείας είσοδο σε συστήματα editing Avid και Final Cut Pro, αλλά και σε συστήματα transcoding της Telestream, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και μείωση του κόστους συγκριτικά με τις παραδοσιακές video capture λύσεις.

Η Telestream παρουσίασε ακόμη τα video streaming software προϊόντα Wirecast® και Wirecast Pro. Το Wirecast είναι η μοναδική όλα-σε-ένα λύση λογισμικού που προσφέρει λήψη, ζωντανή παραγωγή και κωδικοποίηση των ζωντανών streams. Στις πανίσχυρες δυνατότητες live video production περιλαμβάνονται: η ικανότητα λήψης περιεχομένου από διάφορες πηγές, το switch μεταξύ καμερών, η προσθήκη εικόνων, movie clips, εξωτερικού ήχου, κειμένου, τίτλων, transitions, chroma key και εν συνεχεία το stream ολοκληρωμένων αρχείων σε διάφορα formats εξόδου. Με χαμηλές τιμές, από τη βασική έκδοση, το Wirecast επιτρέπει σε όλους να δημιουργήσουν εύκολα ζωντανές και on-demand video παραγωγές για streaming στο διαδίκτυο.

H AMY, ως πιστοποιημένος Premier Enterprise Reseller διαθέτει και υποστηρίζει τα προϊόντα της Telestream στην ελληνική αγορά.

 Telestream®, the leading provider of video transcoding and workflow automation solutions, will feature a full line-up of products and solutions in Booth SL1405 at the National Association of Broadcasters (NAB) 2012 convention in Las Vegas April 16-19.
 
“Transcoding is at the core of everything we do. Whether for live or on-demand content, the shift to file-based environments makes transcoding a critical element to any workflow,” said Barbara DeHart, VP of marketing at Telestream. “At NAB you’ll see new solutions targeted at broadcast, post-production, cable IPTV, and Internet OTT workflows that allow our customers to get more content to more screens more efficiently than ever before.”

Telestream’s video transcoding software products range from desktop applications and single-server installations to large-scale, multi-server systems that produce and assemble millions of finished media packages. At NAB, Telestream will demonstrate its Vantage, Agility, FlipFactory and Episode transcoding solutions.

Vantage® video transcoding and workflow automation products will address specific workflow needs, including adaptive bit-rate streaming for OTT, enhanced Avid support for post production, and greater support for broadcast systems, cable IPTV set-top boxes, and improved audio support. Vantage products handle the complexities of automated transcoding, metadata management, standards conversion, video processing, media analysis, device interoperability, and delivery. A powerful workflow layer allows users to bring these processes together into unified, easy-to-manage workflows. For larger, high-volume workflows, Vantage enterprise system management products provide a high level of visibility, control and system optimization.

Integrations between Telestream’s Vantage and Agility 2G products bring the best of both worlds to media and entertainment companies. Vantage LCS allows Agility 2G customers to access and control Vantage from within existing Agility 2G installations – enabling access to the unique capabilities of Vantage, including QC, analysis, decision making, direct encode of non-transcoded files, closed captioning, and more. A bridge from Vantage to Agility 2G provides access from Vantage to Agility’s multi-platform content syndication and media packaging capabilities.

Episode® products scale from desktop applications to very fast, powerful distributed encoding clusters for post-production and new media environments. Episode 6.2 features high-end ProRes 4:4:4:4, AVC-Intra and image sequence format support for professional workflows. Episode handles frame sizes up to 4K and enables submission of DPX, TIFF or TGA image sequences for transcoding to a wide range of output formats used in high-end post environments. Episode Engine also supports Microsoft Smooth Streaming and Apple HLS adaptive streaming formats – including encoding, packaging and automated delivery of each. Native ProRes 4:4:4:4, with its high-quality color precision and embedded alpha channel, is included in all Episode Mac OS products. At NAB, Telestream will demonstrate new X.264 encoding in addition to existing high-quality Main Concept H.264.

Telestream’s new Pipeline Replay™ system will make its NAB debut. Developed for the start of NASCAR’s 2012 racing season, Replay is a multichannel video player that combines with Pipeline™ HD systems to provide video capture and instant, synchronous playback of multiple high-definition camera feeds. The Replay system allows race or game officials to easily locate any camera and scrub forward or backward through any portion of the video. The system provides a cost-effective, easy-to-use means for anyone to simultaneously view and analyze synchronized video from different camera angles. Pipeline provides flexibility in multiformat environments by enabling real-time, user-selectable video encoding and playout to multiple SD and HD formats in a single box. The ability to edit or transcode video while it is being captured, combined with direct ingest into Avid and Final Cut Pro editing systems and Telestream transcoding systems, provides significant time and cost savings over traditional video capture solutions.

Telestream will also demonstrate its video streaming software products Wirecast® and Wirecast Pro. Wirecast is the only all-in-one software solution that provides capture, live production, and encoding of live streams. Powerful live video production features include the ability to capture content from multiple sources, switch between cameras, add images, movie clips, external audio, text, titles, transitions, chroma key, and then stream finished files in multiple output formats. With prices starting under $500, Wirecast allows anyone to easily create live and on-demand video productions for streaming to the Web.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »