Προμήθεια συστημάτων μετατροπής και μείξης στην Galanis Sports Data

www.amydv.gr

Προμήθεια συστημάτων μετατροπής και μείξης στην Galanis Sports Data

February 8, 2012 News Εργα AmyDV. 0

Η AmyDV προμήθευσε και υποστηρίζει, πλήθος μετατροπέων και σύστημα μείξης, για χρήση από την Galanis Sports Data, για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μετάδοσης της τελευταίας.
Τα συστήματα παραδόθηκαν και λειτούργησαν άμεσα και πρόσφατα αναβαθμίστηκε η μονάδα μείξης με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και χαρακτηριστικών.
Περισσότερες πληροφορίες στο [email protected].

Η AmyDV προμήθευσε και υποστηρίζει, πλήθος μετατροπέων και σύστημα μείξης, για χρήση από την Galansi Sports Data, για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μετάδοσης της τελευταίας.

Τα συστήματα παραδόθηκαν και λειτούργησαν άμεσα και πρόσφατα αναβαθμίστηκε η μονάδα μείξης με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και χαρακτηριστικών.

Περισσότερες πληροφορίες στο [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »